Поля для записів дадуть змогу творчому вихователеві скласти власні конспекти занять, користуючись запропонованим у посібнику матеріаломСторінка10/16
Дата конвертації24.03.2020
Розмір4,22 Mb.
ТипКонспект
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Пропонуємо вам збірник конспектів фронтальних занять з дітьми молодшого віку 

(4-го року життя).

Дітям подобаються ті види діяльності, що дають їм матеріал для роздумів, можли-

вість виявляти ініціативу і самостійність, потребують розумового напруження, вина-

хідливості та творчості. Найвільніше діти почуваються і розвиваються у грі, де най-

сприятливіша атмосфера для спілкування. 

Конспекти занять конкретизують види роботи з дітьми молодшого дошкільного 

віку, реалізують завдання повноцінного розвитку дітей загалом і кожної дитини зо-

крема, спрямовані на зону найближчого розвитку, тобто поступове ускладнення ма-

теріалу та методів виховання. Занять побудовані на використанні досвіду дітей, набу-

тому на попередніх заняттях, та на різноманітних зв’язках між заняттями різного ха-

рактеру і виду.

У запропонованих конспектах розміщено багато матеріалів зі сприяння розвитку 

мовлення малюків — мовленнєві ігри, дидактичні ігри, пальчикові ігри, ігри-ман-

дрівки, потішки, вірші.

Орієнтовні конспекти занять розроблені таким чином, щоб надати педагогам ши-

рокі можливості для формування особистісної зрілості, базових якостей кожної ди-

тини з її індивідуальними особливостями та досвідом, відповідно до вимог та завдань 

Базового компонента дошкільної освіти, чинних освітніх програм.

У конспектах занять реалізовано завдання пізнавального, художньо-естетичного та 

мовленнєвого розвитку. Їх дібрано за блочно-тематичним принципом планування на 

навчальний рік, де важливу роль відіграє системний цілісний підхід у забезпеченні ви-

конання програмових завдань щодо здійснення якісної дошкільної освіти у групі ма-

люків цієї вікової категорії. Ураховано один із напрямів методичного оновлення за-

нять у дошкільному навчальному закладі, зокрема проведення їх на основі інтеграції 

навчального матеріалу, об’єднання навколо однієї теми. Цей підхід сприяє інформа-

ційному збагаченню сприймання, мислення і почуттів дітей завдяки ігровим мето-

дам навчання та залученню цікавого матеріалу. Послідовність та назва занять, блоків 

умовна, може змінюватися.

Для закріплення знань дітей з теми пропонуємо використовувати робочий зошит 

«Мій зошит. 4-й рік життя». Робочий зошит укладено згідно з орієнтовними тематич-

ними блоками для дітей цього віку впродовж  навчального року, кожна тема розгляда-

ється протягом двох тижнів у різних видах діяльності з дітьми — мовленнєве спілку-

вання, ознайомлення з довкіллям, з природою; логіко-математичний розвиток тощо. 

Із запропонованих вправ педагоги та батьки мають обирати ті, що відповідають видам 

діяльності дитини, ураховуючи рівень розвитку дітей.

Найважливішим, на нашу думку, є власна творчість педагогів, що виявляється 

у гнучкій зміні своєї позиції, обігруванні будь-якої ситуації та відхиленні від заплано-

ваного. Головним має бути емоційний стан дитини, зокрема її внутрішнє емоційне бла-

гополуччя у групі однолітків і дорослих, які нею опікуються.

Сподіваємося, що запропоновані конспекти занять стануть у пригоді молодим ви-

хователям на перших кроках педагогічної практики, а педагогів-майстрів спонукати-

муть до творчих пошуків (можлива зміна запропонованих матеріалів і використання 

інших додаткових матеріалів з теми, урахування рівня розвитку дітей групи).


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка