Полтавська обласна радаСторінка55/57
Дата конвертації09.01.2020
Розмір1,6 Mb.
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   57
2.6.2. Компенсація в розмірі 40 % вартості поставленої органічної продукції дитячим дошкільним, шкільним, медичним та соціальним закладам області на умовах державних закупівель.

Кошти надаються при умові співфінансування з місцевих бюджетів.

Учасники програми – господарства всіх форм власності, що здійснюють, або розпочали діяльність з виробництва органічної продукції (сировини) і зареєстровані як юридичні особи або фізичні особи – підприємці на території Полтавської області та отримали сертифікат відповідності на органічну продукцію.

Для участі в конкурсному відборі учасники подають комісії такі документи, крім документів передбачених пунктом 1.19 цього Порядку:

- копію сертифіката відповідності органічної продукції та продуктів харчування;

- копії накладних, платіжних доручень, договорів та інших підтверджуючих документів на постачання органічної продукції дитячим дошкільним, шкільним, медичним та соціальним закладам області;

- копію повідомлення про визнання переможцем за результатом процедури закупівлі.
2.7. Технічне переоснащення.
2.7.1. Компенсація в розмірі 30 % вартості придбаної в поточному році нової малогабаритної самохідної сільськогосподарської техніки виробленої в Україні (потужністю до 70 кВт), з урахуванням податку на додану вартість.

Учасниками програми є: фермерські господарства, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 10 млн. гривень, учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані на території Полтавської області.

Першочергове право на отримання компенсації надається суб’єктам господарювання, які є новоствореними (протягом трьох років) або здійснюють діяльність пов’язану із розвитком тваринництва, садівництва і ягідництва, овочівництва, органічного виробництва та виробництва нішевих і лікарських культур.

Для участі в конкурсному відборі учасники подають Комісії такі документи, крім документів передбачених пунктом 1.11 цього Порядку:

- копію свідоцтва про реєстрацію фермерського господарства;

- копію договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки фізичної особи платника податків (ідентифікаційний код);

- копію посвідчення учасника бойових дій;

- копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

- копії документів, що посвідчують право власності чи оренди земельної ділянки (для учасників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані на території Полтавської області;

- копію договору купівлі-продажу;

- копію платіжних документів на придбання техніки (рахунок-фактура, платіжне доручення, видаткова накладна);

- копію свідоцтва про державну або відомчу реєстрацію техніки;

- копію паспорта техніки.

Техніка, придбана з частковою компенсацією вартості, протягом трьох років не підлягає відчуженню та використовується за призначенням. У разі відчуження такої техніки протягом трьох років, учасник програми повертає отримані бюджетні кошти і позбавляється протягом трьох років від дати виявлення такого порушення права на отримання компенсації вартості техніки


2.8. Кредитування фермерських господарств, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та фізичних осіб-підприємців.
2.8.1. Кошти обласного бюджету на фінансову підтримку на зворотній основі у вигляді кредитів надаються суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва продукції сільського господарства, її зберігання, переробки, доведення до споживача (фермерським господарствам, сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам, фізичним особам-підприємцям, у тому числі новоствореним (зареєстрованим), які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 10,0 млн. грн.

2.8.2. Фінансова підтримка надається у вигляді кредиту учасникам програми – переможцям конкурсу бізнес-планів із здійснення діяльності в агропромисловому комплексі на платній та зворотній основі. Фінансова підтримка суб’єктам господарювання надається у розмірі до 500,0 тис грн. терміном до 5 років і з відстроченням повернення основної суми зобов’язання до одного року з урахуванням передбачених бізнес-планом термінів повернення кредиту.

2.8.3. Кредити надаються на реалізацію бізнес-планів суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері агропромислового комплексу, на такі цілі:

- на витрати, пов’язані із розвитком садівництва, ягідництва, овочівництва, вирощування грибів, виробництва органічної продукції, вирощування лікарських рослин та нішевих культур;

- на витрати, пов’язані із розвитком тваринництва (великої рогатої худоби, вівчарства, козівництва, кролівництва, птахівництва, равлики тощо) в т.ч. придбання суб’єктами господарювання племінних тварин, виробництва, заготівлі та переробки молока і м’яса, а також бджільництва і рибництва;

- на витрати, пов’язані із розвитком сільського зеленого туризму;

- новоствореним фермерським господарствам для започаткування господарської діяльності в рослинництві і тваринництві протягом всього терміну користування кредитом.

2.8.4. Для отримання права на одержання кредиту претенденти на участь у Програмі подають до Комісії такі документи:

а) заяву-анкету на участь у конкурсі бізнес-планів згідно з формою, затвердженою Департаментом;

б) бізнес-план, розроблений відповідно до рекомендованої Департаментом структури;

в) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

г) копії фінансової звітності за два останні роки та звіт про фінансові результати за останній звітний період або декларацію відповідно до обраної системи оподаткування (крім новостворених) “Баланс (Звіт про фінансовий стан)” форма № 1, “Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)” форма № 2 та/або “Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва” (форма № 1-м, № 2-м) та/або “Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва” (форма №1-мс, № 2-мс);

д) копії документів, що засвідчують право власності на предмет застави, та/або заява поручителів для укладення договору про забезпечення кредиту;

е) інформацію довільної форми про відкриті рахунки в установах банку та наявність протермінованих платежів за кредитами у разі наявності;

ж) витяг з відповідних державних реєстрів щодо наявності (відсутності) обтяжень на майно, що пропонується як застава;

з) копії паспорта та ідентифікаційного коду власника (співвласників) майна, що пропонується як застава.

2.8.5. Приймання документів, зазначених в п. 2.8.4 цього Порядку, здійснює Полтавський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (надалі – Фонд підтримки). Сформований пакет документів за 3 робочі дні до засідання Комісії передається Департаменту для ознайомлення.

2.8.6. При визначенні Комісією учасників Програми, які мають право на кредит, його розмір та термін кредитування, враховуються:

- відповідність напряму бізнес-плану Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2020 року;

- обсяг потреби у фінансово-кредитних ресурсах для реалізації бізнес-плану у співвідношенні до інших джерел фінансування;

- платоспроможність заявника (сукупний дохід заявника);

- термін окупності бізнес-проекту;

- кредитна історія заявника, у разі наявності.

2.8.7. Сума кредиту, що надається учаснику Програми, не може перевищувати 50 % від загальної вартості бізнес-плану.

2.8.8. Плата за користування кредитними коштами встановлюється у кредитних договорах в розмірі 3 відсотків річних від суми непогашеного кредиту на рік та сплачується відповідно до порядку, визначеного у кредитному договорі.

2.8.9. Спосіб забезпечення наданих кредитів (іпотека/застава майна та/або інших активів, порука тощо) встановлюється у кредитному договорі.

2.8.10. Протокольне рішення Комісії є підставою для укладення Фондом підтримки з учасником Програми Договору про надання пільгового кредиту (далі – Кредитний договір) відповідно до примірного договору, затвердженого Департаментом. Кошти учаснику Програми перераховуються в порядку і на умовах, передбачених Кредитним договором. Кредитний договір укладається відповідно до законодавства з урахуванням цього Порядку протягом 15-ти робочих днів з дати прийняття рішення Комісією. Зміни та доповнення до Кредитного договору оформляються додатковим договором і є невід’ємною частиною Кредитного договору.

2.8.11. Кошти перераховуються Департаментом фінансів Полтавської обласної державної адміністрації головному розпоряднику коштів на підставі заявок Фонду підтримки, відповідно до укладених договорів та згідно із затвердженим планом асигнувань загального фонду на відповідний бюджетний рік. Головний розпорядник коштів перераховує бюджетні кошти на казначейський рахунок Фонду підтримки у розмірі отриманого фінансування.

2.8.12. Фонд підтримки:

- протягом п’яти робочих днів з дня зарахування коштів на рахунок Фонду і забезпечення кредиту перераховує бюджетні кошти учасникам Програми згідно з протокольним рішенням Комісії та Кредитним договором;

- контролює отримання і повернення кредитних коштів та сплату відсотків за користування кредитними коштами учасниками Програми згідно з умовами і строками, передбаченими у Кредитному договорі;

- щокварталу до 20 числа, що настає за звітним періодом, звітує Департаменту про результати цільового використання коштів фінансової підтримки за звітний період;

- для формування бюджетного запиту на наступний рік та планування обсягів фінансової підтримки суб’єктам господарювання під реалізацію бізнес-планів надає головному розпоряднику коштів до 1 серпня поточного року обсяги прогнозних надходжень коштів фінансової підтримки, які будуть повертати учасники Програми у наступному році.

2.8.13. З метою контролю за цільовим використання коштів та забезпечення своєчасного повернення коштів Департаментом спільно з Фондом підтримки може створюватись робоча група (далі – Робоча група), яка має право здійснювати перевірки ходу реалізації бізнес-планів, у т.ч. виїзні. Для проведення моніторингу стану реалізації бізнес-плану Робоча група має право отримувати, а суб’єкти господарювання зобов’язані надавати інформацію щодо цільового використання отриманих бюджетних коштів, результатів реалізації бізнес-плану, у тому числі інформацію про обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) та кількість працюючих (додатково створених робочих місць).

2.8.14. У разі порушення умов Кредитного договору, у тому числі використання коштів не за призначенням, Фонд підтримки має право вимагати дострокового погашення кредиту та дострокового внесення інших платежів, передбачених Кредитним договором.

У разі невиконання учасниками Програми своїх зобов’язань щодо повернення кредиту або плати за користування ним у строки, визначені Кредитним договором, Фонд підтримки вчиняє дії щодо дострокового повернення зазначених коштів згідно з умовами Кредитного договору та відповідно до чинного законодавства України.

За протермінування учасниками Програми платежів нараховується пеня з розрахунку подвійної річної облікової ставки Національного банку України, що діє на день виникнення боргу.

За використання коштів не за призначенням та з порушенням встановлених Кредитним договором термінів нараховується штраф у розмірі 10% від суми таких коштів.

2.8.15. Учасники Програми згідно з умовами Кредитних договорів:

- використовують за призначенням кредитні кошти, отримані для реалізації бізнес-планів;

- в терміни, передбачені Кредитним договором, надають Фонду підтримки звіт про використання отриманих коштів, включно з копіями підтвердних документів (документи про оплату, накладні, акти виконаних робіт, фото- і відеоматеріали тощо, що підтверджують цільове використання коштів);

- повертають згідно з графіком погашення кошти (тіло кредиту) на рахунок Фонду підтримки, де вони акумулюються і в подальшому використовуються як спеціальний фонд бюджету на кредитування фермерських господарств, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та фізичних осіб-підприємців, відповідно до Програми;

- вносять на поточний рахунок Фонду підтримки плату за користування кредитом та інші платежі (пеня, штраф), передбачені Кредитним договором;

- щороку до 20 січня (а при необхідності – в інші встановлені Робочою групою терміни) надають Фонду підтримки інформацію щодо цільового використання отриманих бюджетних коштів, результатів реалізації бізнес-плану, у тому числі інформацію про обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) та кількість працюючих (додатково створених робочих місць). При необхідності, учасники Програми надають Робочій групі можливість безперешкодного огляду об’єктів кредитування і перевірки документів, які підтверджують фактичні витрати та цільове використання кредиту.

2.8.16. Надані кредити та плата за користування кредитом можуть бути погашені достроково.

2.8.17. Плата за користування наданим кредитом та інші платежі (крім наданого кредиту) акумулюються на рахунку Фонду підтримки і використовуються для покриття витрат, пов’язаних з наданням і обслуговуванням кредитів, організації промоції Програми, інформаційно-роз’яснювальної роботи, проведення семінарів, круглих столів, на оплату дорадницьких послуг, методичної допомоги в підготовці бізнес-планів та інших заходів, пов’язаних із виконанням завдань і заходів Програми, відповідно до затвердженого Департаментом кошторису.Каталог: ses
ses -> Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ses -> Про затвердження обласної програми «Екологічні ініціативи Полтавської області на 2019 2021 роки»
ses -> Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ses -> Полтавська обласна рада
ses -> Полтавська обласна рада
ses -> Програма розвитку освіти міста бердянська на 2013-2017 роки
ses -> Додаток до рішення Одеської міської ради від
ses -> Про затвердження Стратегії розвитку туризму та курортів у Полтавській області на 2019 2029 роки
ses -> Методи саморегуляції в умовах стресу
ses -> Рішенням чотирнадцятої сесії Бердянської міської ради vi скликання №16 від 29 вересня 2011 року Міський голова


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   57


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка