ПоложенняСторінка1/6
Дата конвертації31.12.2018
Розмір6,33 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Положення про організацію освітнього процесу (далі – Положення) розроблене відповідно до Закону України “Про освіту”, Закону України “Про вищу освіту”, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.10.2009 р. № 943 “Про запровадження у вищих навчальних закладах України європейської кредитно-трансферної системи”, рекомендаційного листа МОН України від 26.02.2010 року №1/9-119 “Методичні рекомендації щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у ВНЗ”;Статуту Львівської комерційної академії (далі – Академія) та інших нормативно-правових актів МОН України та Академії.

1.2. Викладання в Академії проводиться державною мовою.

1.3. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності Академія може приймати рішення щодо викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання здобувачами вищої освіти відповідної дисципліни державною мовою.

1.4. При розробці даного Положення враховано принципи Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи.

1.5. У Положенні терміни та визначення застосовуються у наступному значенні:

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (далі ЄКТС) – система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення потрібних результатів навчання, й обліковується у кредитах ЄКТС.

Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЕКТС становить 30 годин. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС.

Індивідуалізація навчання – це надання можливості особі, яка навчається, самостійно обирати рівень вивчення дисциплін та їх перелік понад нормативні вимоги, передбачені освітньо-професійною програмою залежно від власних цілей, потреб, можливостей.

Складовою індивідуалізації є така організація освітнього процесу, за якої вибір способів та темпу навчання враховує індивідуальні особливості студентів, рівень розвитку їх здібностей до навчання.

Індивідуалізація навчального процесу забезпечується такими заходами:  • запровадження сучасного арсеналу форм і методів індивідуально-консультаційної роботи викладача зі студентами;

  • підвищення ролі індивідуальної компоненти під час організації самостійної роботи студентів;

  • використання цілого ряду педагогічних прийомів, засобів для створення умов, за яких кожна людина, що навчається, здобуває можливість виявити власну індивідуальність.

Основними формами індивідуалізації навчального процесу є організація навчання за індивідуальними навчальними планами та з застосуванням дистанційних технологій навчання.


Каталог: fileadmin -> www.lac.lviv.ua -> data -> Academy -> Docs
fileadmin -> Орієнтовний навчально-тематичний план роботи з батьками
fileadmin -> Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009–2010 навчальному році
fileadmin -> Формування у дитини емоційно-позитивного ставлення до навчання
fileadmin -> Програма розвитку освіти міста бердянська на 2013-2017 роки
fileadmin -> Рішенням чотирнадцятої сесії Бердянської міської ради vi скликання №16 від 29 вересня 2011 року Міський голова
fileadmin -> Україн а бердянська міська рада запорізької області виконавчийкоміте т рішенн я
data -> Зміст тем дисципліни
Docs -> Microsoft Word положення про кафедру маркетингу на основі типового 15 06 16. doc


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка