Положення щодо виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатівСкачати 495,36 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка4/6
Дата конвертації16.04.2019
Розмір495,36 Kb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6

1.4.5. Формули


При використанні формул необхідно дотримуватися певних технікоорфографічних правил. Найбільші, а також довгі і громіздкі формули,

котрі мають у складі знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках.

Для економії місця кілька коротких однотипних формул, відокремлених від тексту, можна подати в одному рядку, а не одну під одною. Невеликі і нескладні формули, що не мають самостійного значення, вписують всередині рядків тексту. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів подається безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Пояснення кожного символу і числового коефіцієнта має розпочинатися з нового рядка. Вище і нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка.

Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення
(:). Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у наступному тексті. Інші нумерувати не рекомендується.

Порядкові номери формул позначають арабськими цифрами в круглих дужках біля правого берега сторінки без крапок від формули до її номера.
Якщо формула знаходиться у рамці, то номер такої формули записують зовні рамки з правого боку навпроти основного рядка формули. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).
Розділовими знаками між формулами, котрі йдуть одна за одною і не відокремлені текстом, можуть бути кома або крапка з комою безпосередньо за формулою до її номера.
1.4.6. Переліки та умовні позначення
У тексті пунктів або підпунктів можуть бути переліки. Перед кожною позицією переліку слід ставити дефіс або (за необхідності послатися в тексті на один із переліків) малу літеру, після якої ставлять дужку. Для подальшої деталізації переліку необхідно використовувати арабські цифри, після яких ставлять дужку.


Перелік першого рівня деталізації друкують малими літерами з абзацного відступу, другого рівня – з відступом відносно місця розташування переліків першого рівня.
Приклад оформлення переліку
Отже, в Україні перешкодами на шляху переходу малого підприємства в
категорію середнього є три групи причин:
а) економічні:
-
відсутність власних ресурсів для інвестицій;
-
обмежений доступ/висока вартість кредитного ресурсу;
б) правові:
-
втрата податкових переваг;
-
вищі вимоги до ведення бухгалтерської звітності;
-
необхідність отримувати додаткові ліцензії;
в) психологічні:
-
очікування зростання собівартості або погіршення якості
продукції.
Якщо в роботі студент використовує більше трьох разів певний вираз, то він має повне правило застосувати умовне скорочення. Створене скорочення зазначається в дужках після першого згадування конкретного виразу.
Наприклад
, досвід розвинених країн показує, що сектор малого та
середнього бізнесу (СМСБ) має великий потенціал впливу на розвиток
економіки, що…….
1.4.7. Примітки. Посилання на першоджерела.
Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові і пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова ― Примітки ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:


1.

2.

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова ― Примітка ставлять крапку.
При написанні роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали з яких наводяться в науковій роботі або на ідеях і висновках яких розробляються проблеми, питання, вивченню яких присвячена наукова робота. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа. У разі, якщо літературне джерело мало декілька перевидань, то необхідно посилатися на останнє видання. На більш ранні видання можна посилатися лише в тому разі, коли в них є матеріал, який не включено до останнього видання.
Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання в роботі.
Посилання додаються одразу після закінчення цитати у квадратних дужках, де вказується порядковий номер джерела у списку літератури та відповідна сторінка джерела.
Наприклад, недоліки малого бізнесу А. Маршалл
вбачав в тому, що його власник неспроможний охопити загальне становище
у своїй галузі чи передбачати майбутнє [10, c.367].
За вимогою науковго керівника посилання на використану літературу можуть оформлюватися у вигляді зносок.
При цитуванні текстів з газет, невеликих за обсягом нормативних документів, коли посилаються на джерело в цілому посилання на сторінки не обов`язкове.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка