Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів з кредитного модуля пп. 9. Розрахунок і конструювання оптичних приладів-1 (код та назва) для напрямку підготовкиСкачати 27,82 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації14.04.2019
Розмір27,82 Kb.
ТипПоложення
  1   2
Положення

про рейтингову систему оцінки успішності студентів

з кредитного модуля ПП.19.1 Розрахунок і конструювання оптичних приладів-1(код та назва)

для напрямку підготовки 6.051.004 Оптотехніка(шифр та назва)

факультету Приладобудівний


Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з кредитного модуля згідно з робочим навчальним планом:

Семестр

Навчальний час

Розподіл навчальних годин

Контрольні заходи

кредити

акад. год.

Лекції

Семінар.

СРС

РГР

Реферат

Семестрова атестація

6

6

216

72

36

108

1

-

залік


Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, які він отримує за:

 1. активну участь у роботі 4-х* семінарських занять;

 2. виконання 4-х експрес-контрольних робіт;

 3. виконання РГР.


Система рейтингових балів

1. Експрес-контроль:   • «відмінно», повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) –
    7 балів;

   • «добре», достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації), або повна відповідь з незначними неточностями – 6-5 балів;

   • «задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) та незначні помилки – 4 бали;

   • «незадовільно», незадовільна відповідь (не відповідає вимогам на 3 бали) – 0 балів.

2. Семінарське заняття:   • «відмінно», творче розкриття одного з питань, вільне володіння матеріалом – 14-13 балів;

   • «добре», глибоке розкриття одного з питань дискусії – 12-11 балів;

   • «задовільно», активна участь у роботі семінару – 10-9 балів;

   • присутність на семінарі – 2 бали;

   • відсутність на семінарі – (–2) бали.

Одному або двом кращим студентам на кожному семінарському занятті можуть додаватися 1-2 заохочувальних бали.
3. РГР:

   • «відмінно», творчий підхід до розкриття проблеми – 16-15 балів;

   • «добре», глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція – 14-12 балів;

   • «задовільно», обґрунтоване розкриття проблеми з певними недоліками – 11-10 балів;

   • «достатньо», реферат компілятивного рівня або тему розкрито неповністю – 9-8 балів;

   • «незадовільно», тему не розкрито, реферат не зарахований – 0 балів.

За кожний тиждень запізнення з поданням РГР від встановленого терміну оцінка знижується на один бал.

Максимальна сума балів складає 100. Необхідною умовою допуску до заліку є позитивна оцінка з РГР. Для отримання заліку з кредитного модуля «автоматом» потрібно мати рейтинг не менше 60 балів, а також зараховану РГР (більше 8 балів).

Студенти, які наприкінці семестру мають рейтинг менше 60 балів, а також ті, хто хоче підвищити оцінку в системі ECTS, виконують залікову контрольну роботу. При цьому до балів за РГР ( ) додаються бали за контрольну роботу і ця рейтингова оцінка є остаточною. Завдання контрольної роботи складається з трьох питань різних розділів робочої програми з переліку, що наданий у методичних рекомендацій до засвоєння кредитного модуля. Додаткове питання з тем семінарських занять отримують студенти, які не брали участі у роботі певного семінару. Незадовільна відповідь з додаткового питання знижує загальну оцінку на 4 бали.

Кожне питання контрольної роботи ( ) оцінюється у 28 балів відповідно до системи оцінювання:   • «відмінно», повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 28-25 балів;

   • «добре», достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації або незначні неточності) – 27-21 бал;

   • «задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації та деякі помилки) – 20-17 балів;

   • «незадовільно», незадовільна відповідь – 0 балів.

Сума балів за кожне з трьох запитань контрольної роботи та реферат переводиться до залікової оцінки згідно з таблицею:

БалиECTS оцінка

Залікова оцінка

95-100

A

Зараховано

85-94

B

75-84

C

65-74

D

60-64

E

Менше 60

Fx

Незараховано

Реферат не зараховано

F

Не допущено
Каталог: downloads -> disc
downloads -> Спадщина Василя Олександровича Сухомлинського – невичерпне джерело світла, енергії і любові
downloads -> Впровадження педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського щодо гармонійного розвитку особистості учня, формування його життєвої компетентності у н/в процесі на основі формули "Три люблю"
downloads -> Таран Ірина Миколаївна, вчитель англійської мови, вихователь нвк «Кіровоградський колегіум»
downloads -> Автобіографічний елемент у ліричній драмі І. Я. Франка «Зів'яле листя»
downloads -> Мозгова людмила Анатоліївна
downloads -> Малієнко ю. Б., Сєрова г. В. Вчимося досліджувати (Досліджуємо історію України) Посібник курсу за вибором для профільних класів суспільно-гуманітарного напряму навчання
downloads -> Главное управление образования Луганской областной государственной администрации
downloads -> Тема: Азбука дорожнього руху
downloads -> Методичні рекомендації щодо підготовки матеріалів з питань формування навичок здорового способу життя І. Вступ Суспільству сьогодні особливо потрібні сильні, здорові особистості, які чітко розрізняють поняття добра і зла, любові і ненависті
disc -> Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів з кредитного модуля Юстування та випробування оптичних приладів (код та назва) для напрямку підготовки Оптотехніка


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка