Положення про професійно-технічний навчальний заклад мнс україни Загальні положенняСторінка1/14
Дата конвертації03.10.2019
Розмір0,55 Mb.
ТипПоложення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

від 24.12.2004 № 250

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про професійно-технічний навчальний заклад МНС України


 1. Загальні положення

  1. Професійно-технічний навчальний заклад МНС України – це навчальний заклад, що здійснює професійну підготовку фахівців у галузі цивільного захисту держави, а також реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров’я.

  2. Типове положення про професійно-технічний навчальний заклад МНС України (далі - Типове положення) розроблено відповідно до вимог Конституції України, Законів України від 23 травня 1991 р. № 1060–XII “Про освіту”, від 17 січня 2002 р. № 2984–III “Про вищу освіту”, від 10 лютого 1998 р. № 103/98-ВР “Про професійно-технічну освіту”, від 24 червня 2004 р. № 1859 “Про правові засади цивільного захисту”, постанов Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. № 1240 “Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад”, від 3 червня 1999 р. № 956 “Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту”, від 5 квітня 1994 р. № 228 “Про затвердження Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів”, наказу Міністерства освіти і науки України від 8 травня 1998 р. № 181 “Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах”, наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти і науки України від 26 березня 2001 р. № 127/151 “Про затвердження Положення про професійне навчання кадрів на виробництві” та інших законодавчих актів і нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки та МНС України.

  3. Професійно-технічний навчальний заклад МНС України (далі – навчальний заклад) створюється відповідно до потреб сфери цивільного захисту держави за наявності необхідної матеріально-технічної і навчально-методичної бази, відповідних педагогічних працівників.

Мережа навчальних закладів визначається МНС України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Рішення про створення приймається:

вищого професійного училища – МНС України після проходження атестації МОН України;

професійно-технічного училища – МНС України;

навчального центру, пункту – МНС України за поданням ГУ(У) МНС України в регіоні;

навчального підрозділу ДСВАРС – МНС України за поданням ДСВАРС МНС України.  1. Навчальний заклад розпочинає діяльність, пов’язану з наданням професійно-технічної освіти на рівні кваліфікаційних вимог, за умови отримання ліцензії на провадження діяльності, що видається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

  2. Навчальний заклад, що має статус юридичної особи, діє на підставі статуту, може мати філії, відділення, навчально-виробничі, видавничо-поліграфічні, соціально-культурні, спортивно-оздоровчі та інші підрозділи. Статут розробляється навчальним закладом і затверджується МНС України.

Навчальний заклад, що не має статусу юридичної особи, діє на підставі положення цього навчального закладу, який розробляється навчальним закладом і затверджується засновником – МНС України.

  1. Навчальний заклад за погодженням з МНС України може утворювати навчально-виробничі комплекси разом із навчальними закладами, підприємствами, установами, організаціями МНС України та інших міністерств і відомств, входити до асоціацій та інших об’єднань юридичних осіб.

  2. Навчальні заклади, залежно від основних завдань та специфіки підготовки кадрів, а також обсягів разового наповнення слухачами, поділяються за типами на:

вищі професійні училища;

професійно-технічні училища;

навчальні центри;

інші навчальні заклади, що надають професійно-технічну освіту (навчальні пункти, навчальні підрозділи ДСВАРС).  1. Навчальні центри, навчальні пункти, навчальні підрозділи ДСВАРС МНС України належать до навчальних закладів першого атестаційного рівня та забезпечують перший ступінь професійно-технічної освіти щодо формування відповідного рівня кваліфікації професій.

Навчання у навчальному центрі або пункті вимагає від слухачів повної загальної середньої освіти і здійснюється за типовими навчальними планами та навчальними програмами, що затверджуються МНС України.

Нормативний термін навчання визначається типовими навчальними планами та навчальними програмами, але не повинен перевищувати 1 року.

Разова наповнюваність слухачами складає:

у навчальному центрі – від 61 до 120;

у навчальному пункті – від 30 до 60;

у навчальних підрозділах ДСВАРС – до 30 осіб.

Навчання закінчується кваліфікаційною атестацією. Слухачам присвоюється кваліфікація “кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво (диплом) державного зразка.


  1. Професійно-технічні училища (далі - училища) належать до навчальних закладів другого атестаційного рівня та забезпечують другий ступінь професійно-технічної освіти у формуванні відповідного рівня кваліфікації робітничих професій середньої складності.

Навчання в училищі вимагає від слухачів повної загальної середньої освіти та здійснюється за державними стандартами професійно-технічної освіти, типовими навчальними планами та навчальними програмами, що затверджуються МНС України.

Разова наповнюваність слухачів училища складає – від 121 до 250 осіб.

Нормативний термін навчання визначається державними стандартами професійно-технічної освіти, але не повинен перевищувати 1,5 року.

Навчання закінчується кваліфікаційною атестацією. Слухачам присвоюється кваліфікація “кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду, видається свідоцтво (диплом) державного зразка.  1. Вищі професійні училища (далі вищі училища) належать до навчальних закладів третього атестаційного рівня та забезпечують третій ступінь професійно-технічної освіти щодо формування відповідного рівня кваліфікації із технологічно складних робітничих професій та спеціальностей.

Навчання у вищому училищі вимагає від слухачів повної загальної середньої освіти і здійснюється за державними стандартами професійно-технічної освіти, типовими навчальними планами та навчальними програмами, що затверджуються МНС України.

Разова наповнюваність слухачів вищого училища – від 251 до 400 осіб.

Нормативний термін навчання визначається державними стандартами професійно-технічної освіти, але не повинен перевищувати 2 роки.

Навчання закінчується кваліфікаційною атестацією. Слухачам присвоюється кваліфікація “кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво (диплом) державного зразка.

Слухачам, які закінчили відповідний курс навчання в атестованому навчальному закладі, за умови отримання ліцензії МОН України, присвоюється кваліфікація „молодший спеціаліст”, видаються документи про освіту державного зразка.


  1. Післядипломна освіта здійснюється за відповідними типовими навчальними планами та навчальними програмами і включає різні форми підвищення кваліфікації та перепідготовку.

Типові навчальні плани та навчальні програми післядипломної освіти розробляються на основі державних стандартів професійно-технічної освіти і затверджуються МНС України.

Нормативний термін навчання визначається типовими навчальними планами та навчальними програмами, але не повинен перевищувати 1 року.

Отримання післядипломної освіти завершується кваліфікаційною атестацією. Особи, які успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, отримують документ встановленого зразка.


  1. Тип, структура, штати та підпорядкованість навчального закладу визначаються МНС України.

  2. Навчальний заклад, який є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, штамп, бланки, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

  3. Навчальний заклад, який не є юридичною особою, має бланки, штамп, печатку зі своїм найменуванням.

  4. Організація навчально-виховного процесу у навчальних закладах здійснюється відповідно до Закону України від 10 лютого 1998 р. № 103/98-ВР “Про професійно-технічну освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. № 1240 “Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад”, інших нормативно-правових актів МОН та МНС України.

  5. Особи, які мають з усіх навчальних дисциплін та практичної підготовки оцінки “добре” та “відмінно”, за умови, що відмінних оцінок не менше ніж 75 відсотків, а також оцінку “відмінно” за результатами державної атестації, отримують документи встановленого зразка про здобуття освіти та кваліфікації з відзнакою.

  6. Слухачам, які не закінчили повного курсу навчання і не пройшли кваліфікаційної атестації, видається довідка (додаток).

  7. Випускникам, які навчалися за професіями, пов’язаними з роботами на об’єктах з підвищеною небезпекою, що перебувають під наглядом спеціально уповноважених державних органів, разом зі свідоцтвом видається посвідчення про допуск до роботи на цих об’єктах.


 1. Каталог: nmc
  nmc -> Вивчення, узагальнення, поширення передового педагогічного досвіду Методичні рекомендації
  nmc -> Наказ № Про затвердження
  nmc -> Н авчально-методичний центр професійно-технічної освіти у донецькій області
  nmc -> «Інноваційні педагогічні технології у навчальному процесі з підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту»
  nmc -> Метод навчання
  nmc -> Використання сучасних засобів навчання при підготовці кваліфікованих робітників для сільськогосподарського виробництва
  nmc -> Система громадянського виховання
  nmc -> Закону України «Про професійно-технічну освіту», статті 15 Закону України «Про загальну середню освіту»
  nmc -> Про затвердження типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах
  nmc -> Професійно-технічна освіта


  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка