Положення про практичне заняттяСкачати 40,94 Kb.
Дата конвертації31.12.2018
Розмір40,94 Kb.
ТипПоложенняПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ


Практичне заняття — форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.

1. Призначення практичного заняття

Практичне заняття з навчальної дисципліни проводиться для одержання практичних навичок в роботі з обладнанням, установками та приладами, набуття навичок у практичних та конструкторських розрахунках техноло­гічних схем, апаратів чи установок, які необхідні для майбутнього спеціаліста.2. Мета практичного заняття

Основною дидактичною метою практичного заняття є: • розширення, поглиблення, деталізація знань студентів, отриманих студентами на лекціях та в процесі самостійної роботи і спрямованих на підвищення рівня засвоєного засвоєння навчального матеріалу, вироблення умінь і навичок, розвиток наукового мислення та усного мовлення студентів;

 • навчитись самостійно узагальнювати експериментальні дані, порівнювати їх з теоретичними розрахунками та робити відповідні висновки;

 • розвивати в студентів навички користування довідниковою, нормативно-технічною літературою;

 • розвивати зацікавленість до практичного застосування теоретичних знань.

3. Методичні вимоги

Перелік та зміст практичних робіт, а також кількість годин на кожну з них визначається навчальним планом і програмою навчальної дисципліни.

Приступаючи до практичного заняття, студенти повинні чітко уявляти результат, який необхідно отримати в процесі виконання роботи, тобто знати її мету.

Кожний навчальний кабінет повинен бути забезпечений: • методичними вказівками (інструкціями) та посібниками для прак­тичних занять;

 • необхідним обладнанням, приладами та інструментом;

 • демонстраційними матеріалами та посібниками (схеми, плакати, таблиці зразки деталей та матеріалів тощо);

 • довідниковою, навчальною і нормативно-технічною літературою.

Практичні заняття проводяться, як правило, з академічною групою. З окремих навчальних дисциплін, виходячи з особливостей їх вивчення та вимог безпеки життєдіяльності допускається поділ академічної групи на підгрупи. Поділ на підгрупи вказується в поясненні до навчального плану.

Проведення практичного заняття ґрунтується на попередньо підготов­леному методичному матеріалі - тестах, для виявлення ступеня оволодіння студентами теоретичними положеннями, наборі практичних завдань різної складності для розв’язування їх студентами на заняттях та необхідні дидактичні засоби.

Вказані методичні засоби готуються викладачем, якому доручено проведення практичних занять, за погодженням з лектором даної навчальної дисципліни.

4. Порядок підготовки та проведення практичного заняття

Теми практичних робіт, визначені програмою навчальної дисципліни, повинні відповідати теоретичному курсу і охоплювати матеріал як за обсягом, так і за змістом. Планування занять повинно забезпе­чувати їх проведення безпосередньо після вивчення на теоретичному занятті та пов'язуватись з виконанням лабораторних та контрольних робіт.

Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та обговорення її за участю студентів, вирішення завдань з їх обговоренням, розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання.

Підготовка до заняття полягає в перевірці теоретичних знань з теми, підготовці схем, установок, обладнання, приладів, інструкцій та методичних вказівок.

У процесі проведення заняття викладач повинен забезпечити:


 • науковість заняття, точність матеріалу, сувору доказовість, зв'язок з новітніми досягненнями науки і техніки;

 • зв'язок матеріалу з практикою, основними напрямами та завданнями розвитку галузі, де буде працювати спеціаліст;

 • використання стандартів та іншої нормативної документації;

 • методичний рівень заняття; міждисциплінарні зв'язки та виконання структурно-логічних схем, відповідність організації та структури уроку його змісту, логічність та послідовність викладення, доступність дидактичного матеріалу, зв'язок з теоретичним курсом, розвиток пізнавальної діяльності, наочність;

 • якість проведення заняття: активність та правильність дій студентів, дисципліна та культура поведінки на занятті, правильний розподіл часу за елементами заняття, чітке формулювання та організація досягнення поставленої мети;

 • використання наочних посібників, технічних засобів навчання, ефективне використання приладів і обладнання.

Практичні заняття проводяться викладачем (при необхідності спільно з лаборантом). Лаборант забезпечує матеріально-технічну підготовку заняття.

Після закінчення заняття студенти повинні здати звіт про роботу за встановленою формою.Оцінки, отримані студентом за окремі практичні заняття, врахову­ються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Сучасні здоров'язбережувальні технології у навчально-виховному процесі
2017 -> Кучеренко І. В. Екологічне виховання як один з аспектів
2017 -> До вивчення курсу
2017 -> Програма нормативного курсу «Основиетнологі ї»
2017 -> Лекція історичний розвиток українського шкільництва та педагогіки виховання, школа і педагогічна думка в Київській Русі. Освіта і педагогічна думка у період українського
2017 -> Програма навчальної дисципліни Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень
2017 -> Microsoft Word Підготовка до уроку docx


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка