Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці в апараті Державної фіскальної служби України Загальні положенняСкачати 122,8 Kb.
Дата конвертації07.10.2019
Розмір122,8 Kb.
ТипПоложення

ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ ДФС

«31» 01.2018 № 56


ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення навчання та перевірки знань

з питань охорони праці в апараті Державної фіскальної служби України
1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань


з питань охорони праці в апараті Державної фіскальної служби України (далі – Положення) розроблено відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (зі змінами) (далі – Типове положення),
з урахуванням вимог Положення про систему підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб органів ДФС, затвердженого наказом ДФС від 02.04.2015 № 236 (зі змінами), і встановлює єдиний порядок навчання
та перевірки знань з питань охорони праці працівників апарату ДФС у процесі трудової діяльності.

1.2. Положення розроблене з метою організації роботи щодо навчання


з питань охорони праці працівників апарату ДФС, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварій.

1.3. Вимоги Положення поширюються на всіх осіб, які працюють


в апараті ДФС, крім осіб, які приймаються на службу до податкової міліції.

1.4. Терміни, наведені в цьому Положенні, вживаються в такому значенні:

охорона праці система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я
і працездатності людини у процесі трудової діяльності;

навчання з питань охорони праці – проведення теоретичних і практичних занять з метою отримання особами, які навчаються, необхідних знань та навичок з питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварій;

служба охорони праці – визначена Положенням про службу охорони праці апарату ДФС, затвердженим відповідним наказом ДФС, структура,
на яку покладається виконання завдань та функцій відповідно
до законодавства про охорону праці.

1.5. Навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварій (далі – з питань охорони праці) відповідно до вимог Положення проходять усі особи, які прийняті на постійну або тимчасову роботу до апарату ДФС (крім керівництва ДФС, посадових осіб служби охорони праці апарату ДФС, керівника та членів комісії з перевірки знань з питань охорони праці апарату ДФС, які проходять навчання з питань охорони праці відповідно до пунктів 5.2 та 5.3 Типового положення) (далі – працівники).

1.6. Під час прийняття на роботу і в процесі трудової діяльності працівники проходять інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

Інструктажі з питань охорони праці проводяться відповідно до Порядку проведення інструктажів з питань охорони праці та протипожежних інструктажів в апараті ДФС, затвердженого відповідним наказом ДФС.


2. Організація навчання з питань охорони праці

2.1. Організація навчального процесу з питань охорони праці (матеріально-технічне забезпечення, формування навчальних груп, розробка навчально-тематичних планів і програм, форм навчальної документації


та порядок їх ведення тощо) здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

2.2. Навчання працівників здійснюється відповідно до Навчально-тематичного плану професійного навчання без відриву від роботи працівників апарату ДФС з питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварій, який наведено у додатку 1 до Положення, та Програми професійного навчання без відриву від роботи працівників апарату ДФС з питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків


і правил поведінки у разі виникнення аварій, яка наведена у додатку 2
до Положення, згідно з Планом-графіком проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці в апараті ДФС (далі – План-графік), форму якого наведено у додатку 3 до Положення, у відповідних навчальних групах у межах професійного навчання без відриву від роботи, визначеного Положенням про систему підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб органів ДФС, затвердженим наказом ДФС від 02.04.2015 № 236 (зі змінами).

2.3. План-графік та Перелік законодавчих, нормативно-правових актів та розпорядчих документів ДФС з питань охорони праці, рекомендованих для вивчення у відповідному навчальному періоді, форма якого наведена у додатку 4 до Положення, щорічно формуються службою охорони праці, затверджуються керівником служби охорони праці, або особою, яка виконує його обов’язки, та мають бути оприлюднені на офіційному веб-порталі ДФС.


3. Організація перевірки знань з питань охорони праці

3.1. Перевірка знань працівників з питань охорони праці здійснюється у межах нормативно-правових актів з питань охорони праці, додержання яких входить до функціональних обов’язків працівників.

3.2. Перед перевіркою знань з питань охорони праці для працівників проводиться навчання.

3.3. Перевірка знань працівників здійснюється комісією з перевірки знань з питань охорони праці апарату ДФС (далі – Комісія) відповідно


до вимог Положення про систему підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб органів ДФС, затвердженого наказом ДФС
від 02.04.2015 № 236 (зі змінами).

3.4.  До складу Комісії входять:

голова Комісії – перший заступник Голови ДФС або заступник Голови ДФС, який відповідно до розподілу обов’язків здійснює керівництво роботою структурного підрозділу ДФС, на який покладено функціональні повноваження зі здійснення контролю за охороною праці в органах ДФС,
на підприємствах, установі, що належать до сфери управління ДФС;

члени комісії – посадові особи служби охорони праці.

До складу Комісії можуть входити посадові особи юридичного підрозділу ДФС, структурного підрозділу ДФС, на який покладено функціональні повноваження щодо організації роботи з підготовки
та підвищення кваліфікації посадових осіб ДФС, а також представники Об’єднання первинних профспілкових організацій Державної фіскальної служби України.

Комісія вважається правочинною, якщо до її складу входить не менше трьох осіб.

Склад Комісії затверджується наказом ДФС.

3.5. Перелік питань для перевірки знань з питань охорони праці працівників складається членами Комісії та затверджується головою Комісії.

3.6. Формою перевірки знань з питань охорони праці працівників є залік.

3.7. Результат перевірки знань оформлюється протоколом засідання Комісії, форму якого наведено в додатку 5 до Положення.

Термін зберігання протоколів засідання Комісії становить не менше
5 років.

3.8. У разі отримання незаліку за результатами перевірки знань з питань охорони праці працівники протягом одного місяця повинні пройти повторне навчання і повторну перевірку знань.3.9. Організаційне забезпечення роботи Комісії (організація проведення перевірки знань з питань охорони праці, оформлення, облік і зберігання протоколів тощо) здійснює структурний підрозділ ДФС, на який покладено функціональні повноваження зі здійснення контролю за охороною праці в органах ДФС, на підприємствах, установі, що належать до сфери управління ДФС.

Директор Департаменту матеріального

забезпечення та розвитку інфраструктури А.М. РахубаКаталог: data -> material -> 000
000 -> Порівняльна таблиця організації навчання за дистанційним курсом „Модернізація державної податкової служби України”
000 -> Перелік товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей громадян, і не підлягають оподаткуванню
000 -> Дорожня карта приєднання України до спільної транзитної процедури єс/єавт
000 -> Місія, функції, повноваження, основні завдання
000 -> Твір – роздум «Майбутнє країни в моїх мріях»
000 -> Додаток 2 до листа Житомирської митниці дфс від. 01. 2019 № Звіт про виконання Плану роботи Житомирської митниці дфс
000 -> Головному інспектору канцелярії
000 -> Основні напрями реформування української митниці Зміст Вступ іi. Напрями реформування української митниці


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка