Положення про організацію освітнього процесу в державному закладі «державна екологічна академія післядипломної освіти та управління» Схвалено


Принципи організації ocвітнього процесуСкачати 169,06 Kb.
Сторінка4/71
Дата конвертації10.08.2020
Розмір169,06 Kb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71
Принципи організації ocвітнього процесу:

компетентністний - передбачає підхід до визначення результатів навчання i базується на їх описі в термінах компетентностей. Компетентності покладені в основу кваліфікації випускника. Компетентністний підхід є ключовим методологічним інструментом реалізації цілей Болонського процесу та за своєю сутністю є студентоцентрованим;

студентоцентризм - полягає в розробленні освітніх/навчальних програм, якi зосереджуються на результатах навчання, компетентностях, якi враховують особливості пріоритетів особи, що навчається, ґрунтуються на peaлістичності запланованого навчального навантаження, яке узгоджується із тривалістю освітньої навчальної програми. При цьому слухачу/студенту надаються більші можливості щодо вибору змісту, темпу, способу та місця навчання. Студентоцентризм базується на засадах особистісно-орієнтованої педагогіки, розвитку i саморозвитку особистості, що є необхідною умовою для осмисленого сприйняття i засвоєння слухачами/студентами навчальної інформації, формування у них здатності самостійно i творчо застосовувати її при вирішенні прикладних практичних завдань, потребує системності у прийнятті ефективних yпpaвлінських рішень;

мобільності – ключовий принцип формування європейських просторів вищої освіти i досліджень, що передбачає різноманітні можливості для вільного переміщення студентів/слухачів, викладачів, дослідників з метою академічного i загальнокультурного взаємозбагачення. Важливу роль у забезпеченні мобільності відіграють основні інструменти Болонського процесу: європейська кредитна трансферно-накопичувальна система, Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти, Додаток до диплома, а також європейська i національна системи забезпечення якостi вищої освіти;

модуляризації - полягає в побудові освітньої програми, при цьому всi компоненти (курси, навчальні дисципліни) мають однаковий або кратний вимір, що забезпечує необхідну динаміку освітнього процесу, робить його більш гнучким i керованим;

науковості та прогностичності - полягає у застосуванні нових наукових знань під час підготовки фахівців, забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності, тобто у встановленні стійких звʼязків змісту освіти з науковими дослідженнями;

методичного консультування - полягає в науковому та інформаційно-методичному забезпеченні учасників освітнього процесу електронними освітніми ресурсами через інформаційні середовища Академії;

технологічності та інноваційності - полягає в технологізації процесу навчання, у використанні ефективних педагогічних й інформаційних технологій, що сприяє якісній підготовці фахівців з вищою освітою та входженню в єдиний інформаційний та ocвітній простір;

діагонстичності – забезпечення можливості оцінювання рівня досягнення та ефективності, сформульованих i реалізованих в системі освіти та професійної підготовки. Сучасні ocвітні технології дозволяють раціонально будувати процес навчання, більш ефективно управляти ним, порівнювати отримані результати iз запланованими цілями на всіх етапах підготовки фахівців;

гнучкості та партнерства – побудові системи освіти так, щоб зміст навчання й шляхи досягнення цілей освіти та професійної підготовки відповідали індивідуальним потребам, можливостям студента/слухача та формували у нього готовність до вирішення життєвих i професійних проблем;

організаційної динамічності – забезпечення можливостей зміни змісту навчання з урахуванням динаміки соціального замовлення, вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці з метою забезпечення якісної підготовки фахівців, їх конкурентоспроможності на національному i міжнародному ринках праці;

усвідомленої перспективи – забезпечення умов для глибокого розуміння здобувачами вищої освіти цілей навчання та професійної підготовки, а також реалізації можливостей ефективної діяльності за своєю спеціальністю на piвнi європейських i світових стандартів.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка