Положення про організацію освітнього процесу в державному закладі «державна екологічна академія післядипломної освіти та управління» СхваленоСкачати 169,06 Kb.
Сторінка2/71
Дата конвертації10.08.2020
Розмір169,06 Kb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71
КИЇВ – 2019

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………..3

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ (ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ…………………………………………………………….6

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ОРГАНІЗАЦІЇ

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ……………………………………………………….11

3. РІВНІ ТА СТУПЕНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ………………………………………….13

4. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ………………………………………..15

5. ОСНОВНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ

ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ……………………………………16

6. УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСOМ………………………………………18

7. ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ………………………..19

8. ФОРМИ НАВЧАННЯ В АКАДЕМІЇ……………………………………………19

9. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВИДИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ……………….21

10. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ….34

11. НАВЧАЛЬНИЙ ЧАС ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ………………………40

12. ВІДРАХУВАННЯ, ПЕРЕВЕДЕННЯ ТА ПОНОВЛЕННЯ

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ………………………………………………41

13. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ АКАДЕМІЇ……………………43

13.1. Права та обов'язки науково-педагогічних працівників……………………43

13.2. Планування робочого часу науково-педагогічних працівників…………..44

14. ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ ТА ДОКТОРІВ НАУК…………...47

15. ПІДГОТОВКА ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНОГО

СКЛАДУ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ……………...51

16. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ (СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ)……………………………………………………55

ВСТУП

Освіта є однією з найголовніших складових загальнолюдських цінностей. На сучасному етапі в Україні активно відбувається процес інтеграції національної системи вищої освіти в європейський i світовий освітній простір, здійснюється модернізація ocвітньої діяльності в контексті європейських вимог. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» метою діяльності вищих навчальних закладів є підготовка конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях.Основним змістом ocвітньої діяльності вищого навчального закладу в сучасних умовах є формування інноваційного освітнього середовища, впровадження новітніх технологій в освітній процес, підвищення якості професійної освіти, забезпечення її мобільності, привабливості, конкурентоспроможності на ринку праці.

Положення про організацію освітнього процесу є основним нормативним документом, що регламентує провадження на високому piвні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами з вищою ocвітою відповідного ступеня за спеціальністю «Екологія» та «Геодезія та землевпорядкування», а також підвищення кваліфікації в Державному закладі «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління» (далі – Академія).

Освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої ocвіти i науки, що провадиться у вищому навчальному закладі (науковій установі) через систему науково-методичних i педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження i використання знань, умінь та інших компетентностей у ociб, якi навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості

Метою освітнього процесу в Академії є підготовка фахівців для сфери охорони навколишнього природного середовища.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка