Положення про методичну роботу №582 відСторінка1/2
Дата конвертації24.03.2020
Розмір0,77 Mb.
ТипПоложення
  1   2


Виконання плану методичної роботи  

за  201-2018 навчальний рік 

У Державному професійно-технічному навчальному закладі  

«Одеський професійний ліцей технологій та дизайну»  

 

Змістовна  творча  робота  педагогічного  колективу  ДПТНЗ  «ОПЛТД»  в 2017-2018  навчальному  році  дала  можливість  успішно  реалізувати  завдання 

по  підготовці  робітників  високої  кваліфікації,  конкурентоспроможних  в 

умовах ринкової економіки. 

Методична  робота  в  ліцеї  організована  на  основі  Положення  про 

методичну  роботу  №  582  від  12.12.2000  р.  в  професійно–технічних 

навчальних  закладах,    плану  роботи  педагогічного  колективу  на  рік,  планів 

роботи  педагогічної  ради  і  методичних  комісій.  Методична  робота  в  ліцеї 

велась згідно затвердженому плану на рік. 

Основним  органом  методичної  роботи  в  ліцеї  являється  педагогічна 

рада, на засіданнях якої визначаються конкретні форми роботи педагогічного 

колективу,  основні  завдання  і  напрями.  Склад  педагогічної  ради 

затверджений наказом директора ліцею. 

Робота  педагогічної  ради  проводилась  відповідно  до  плану,  який 

складено на навчальний рік і затверджено на першому засіданні педагогічної 

ради.  Засідання  проводились  регулярно  і  своєчасно,  про  що  свідчать 

протоколи засідань педагогічної ради. 

На  засіданнях  педагогічної  ради  розглядались  питання  з  організації 

навчально-виробничого  процесу,  стан  роботи  методичних  комісій,  аналіз 

успішності  учнів  з  теоретичного  і  виробничого  навчання,    проведення 

поетапних  атестацій,  державних  кваліфікаційних,  державних  підсумкових 

атестацій та інше.  

Основна увага на засіданнях педагогічної ради приділяється організації 

навчально-методичної  роботи  в  ліцеї,  визначаються  конкретні  її  форми, 

завдання і напрями.  

З  2014  року  педагогічний  колектив  ліцею  працює  над  єдиною 

методичною  проблемою:  "Формування  конкурентоспроможності  майбутніх 

кваліфікованих  робітників  у  закладі  професійної  (професійно-технічної) освіти".  Методичними  комісіями  розробляється  план  втілення  нових 

інноваційних  педагогічних  технологій  на  уроках.  На  інноваційних  засадах 

працює  методична  комісія  з  професійний  дисциплін,  де  впроваджуються 

інноваційні  технології  та  інтерактивні  методи  навчання  і  виховання. 

Педагогічними  працівниками  використовуються  елементи  модульної 

системи,  ігрові  технології,  рейтингова  система,  парні  форми  навчання. 

Розробляється  і  впроваджуються  в  освітній  процес  електронні  носії 

інформації: методичні розробки, збірники завдань і ін.  

Інструктивно-методичні наради у ліцеї проводяться один раз на місяць 

з  питань  поточної  роботи    закладу  освіти  або  у  зв’язку  з  необхідністю 

ознайомлення  педпрацівників  з  новими  нормативними  документами,  новою 

інформацією. 

В ОПЛТД працює 6 методичних комісій: професійного циклу (керівник 

Ковальчук Г.О.); професій сфери послуг (керівник Білецька О. М.); професій 

інформаційно-комунікаційних  технологій  (керівник  Толстікова  І.В.); 

природничо-математичного  циклу  (керівник  Козловська  Н.  В.);  суспільно- 

гуманітарного циклу (керівник Кушнір С. О.); класних керівників (керівник 

Загрибельна  Н.  В.).  Плани  роботи  методичних  комісій  складаються  на  рік, 

засідання проводяться раз в місяць, про що свідчать протоколи, плани роботи 

методичних  комісій  узгоджені  з  річним  планом  роботи  закладу.  На 

засіданнях  методичних  комісій  вивчається  та  затверджується  навчально-

плануюча документація педпрацівників, розглядаються питання з  вивчення  

та  впровадження  передового  педагогічного  досвіду;  стану  комплексно-

методичного  забезпечення  предметів  і  професій;  питання  підвищення 

кваліфікації членів комісій, вивчається та розповсюджується досвід роботи з 

передових  методів  навчання,  впровадження  сучасних  технологій, 

аналізується якість підготовки учнів та інші.   

В  ліцеї  працює  методична  рада,  до  складу  якої  входять  керівники 

методичних комісій. Роботою методичної ради керує заступник директора з 

навчально-методичної  роботи  ліцею.  Створений  окремий  методичний 

кабінет,  в  якому  є  всі  необхідні  документи  для  методичного  забезпечення 

викладання  дисциплін  за  професіями  та  необхідна  методична  література. 
Фонд  кабінету  постійно  поповнюється  творчими  доробками  з  власного 

досвіду  роботи  педпрацівників,  методичними  посібниками,  періодичними 

виданнями.  З  метою  моніторингу  методичної  роботи  заведені  та 

заповнюються творчі паспорти педпрацівників.  

Розроблені  паспорти  комплексного  методичного  забезпечення 

предметів  загальнопрофесійної  та  професійно-теоретичної  підготовки. 

Ведеться  робота  із  створення  тематичних  папок  з  виробничого  навчання  за 

всіма  професіями.  Рівень  навчально-методичного  та  дидактичного 

забезпечення  навчальних  предметів  та  професій  становить  86%.  

Комплексно-методичне  забезпечення  з  кожної  професії  відповідає  вимогам 

навчальних планів і програм.  

З метою підвищення ділової кваліфікації і педагогічної майстерності в 

ліцеї  працює  школа  молодого  спеціаліста.  Керівник  школи  –  майстер 

виробничого  навчання  Валляр  Н.  Д.  Робота  школи  молодого  спеціаліста 

проводиться  згідно  плану,    затвердженого  заступником  директора  з 

навчально-методичної  роботи.  У  2017-2018  навчальному  році  слухачами 

школи молодого спеціаліста є 12 педагогічних працівників ліцею.  

В  ліцеї  працює  школа  передового  педагогічного  досвіду  під 

керівництвом  викладача  вищої  категорії  Юдакової  Т.  М.,  діяльність  школи 

направлена  на  удосконалення  педагогічної  і  професійної  майстерності 

викладачів  та  майстрів  виробничого  навчання.  Педагогічним  колективом 

ліцею  проводиться  безперервний  пошук  ефективних  прийомів  і  методів 

навчання. Досвід педагогічної і професійної майстерності викладача Кушнір 

С.  О.,    майстрів  виробничого  навчання  Ковальчук  Г.  О.,  Валляр  Н.  Д. 

вивчався і узагальнився методичними комісіями.  

Передовий  педагогічний  досвід  Загрибельної  Наталії  Володимирівни, 

викладача  української  мови  та  літератури  вивчався  та  узагальнився  на 

обласному  рівні  у  2017-2018  навчальних  роках  на  тему  «Професійний 

саморозвиток педагога як складова його творчої індивідуальності».
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка