Положення про екзаменаційну комісію зміст загальні положення Порядок створення екзаменаційних комісій Обов’язки голови, членів та секретаря екзаменаційної комісії


ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЕКЗАМЕНІВСкачати 280,6 Kb.
Сторінка4/11
Дата конвертації09.01.2020
Розмір280,6 Kb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЕКЗАМЕНІВ

4.1. Розклад проведення єдиного комплексного державного екзамену, узгоджується з Головою ЕК та затверджується директором не пізніше, ніж за місяць до початку роботи ЕК.

4.2. До складання єдиного комплексного державного екзамену наказом директора допускаються студенти, які успішно виконали навчальний план освітньої програми, завершили курс теоретичного та практичного навчання, не мають академічної заборгованості.

4.3. Екзамени проводяться на відкритому засіданні ЕК за участю не менше половини її складу за обов’язкової присутності Голови ЕК.

4.4. При складанні екзамену в усній формі на одному засіданні ЕК атестується не більше 12 студентів, а при письмовій формі – не більше ні 30 осіб одночасно.

4.5. Тривалість усного екзамену для одного студента не повинна перевищувати 0,5 академічних годин, письмового – 3 академічних годин. Облік і норми часу за перевірку екзаменаційних письмових робіт здійснюється у порядку, передбаченому для семестрових письмових робіт. Загальна тривалість роботи ЕК не повинна перевищувати 6 академічних годин на день.

4.6. Кожне засідання ЕК з атестації здобувачів вищої освіти оформлюється протоколом. Протокол складається в одному примірнику (в протоколах зазначаються всі студенти у відповідності до наказів про допуск для проведення атестації, в тому числі ті, які не з’явилися) і оформлюється Секретарем ЕК. Без підписів Голови ЕК та Членів ЕК, які були присутні на засіданні, протокол вважається недійсним.

4.7. Кожне засідання ЕК з атестації здобувачів вищої освіти оформлюється підсумковою відомістю яка складається в одному примірнику одним із Членів ЕК власноруч після погодження результатів з усіма Членами ЕК. Також результати атестації підлягають занесенню до Журналу обліку успішності академічної групи.

4.8 Після закінчення єдиного комплексного державного екзамену у письмовій формі Голова ЕК або його Заступник розподіляє екзаменаційні роботи студентів для перевірки Членам ЕК. Голова ЕК обов’язково має перевірити екзаменаційні роботи студентів, які рекомендовані до одержання дипломів з відзнакою, роботи, які були оцінені оцінкою «незадовільно», а також вибірково декілька інших екзаменаційних робіт студентів. Результати екзамену у письмовій формі Голова ЕК оголошує студентам після перевірки робіт, але не пізніше наступного дня.

При проведенні єдиного комплексного державного екзамену в усній формі результати відповіді студента заносяться до індивідуальної відомості Голови ЕК та окремо кожного Члена ЕК. Сумарна оцінка результату атестації здобувача вищої освіти визначається як середньоарифметичне значення. Результати екзамену в усній формі Голова ЕК оголошує студентам після атестації всіх здобувачів вищої освіти того ж дня.

Оцінювання виконання екзаменаційної роботи проводиться з урахуванням критеріїв оцінювання, передбачених програмою складання ЕК (Додаток 3). Усі результати атестації погоджуються з Головою ЕК до моменту їх перенесення до підсумкової відомості, журналу обліку успішності академічної групи та протоколу.

4.9. Рішення ЕК про оцінку результатів складання екзаменів, видачу випускникам дипломів (дипломів з відзнакою), присудження ступеня вищої освіти та кваліфікації приймається на закритому засіданні ЕК відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів Членів ЕК, які брали участь у засіданні. За однакової кількості голосів Голова ЕК має вирішальний голос.

4.10. Студенти, які за результатами державної атестації у формі екзамену отримали незадовільну оцінку або не з’явилися на екзамен без поважних причин, підлягають відрахуванню з Коледжу, як такі, що не пройшли державну атестацію.

4.11. Повторне складання або перескладання єдиного комплексного державного екзамену з метою підвищення оцінки заборонене.

4.12 Для студентів, як не з’явилися на державний екзамен з поважної, належним чином документально підтвердженої причини, може бути проведене додаткове засідання ЕК. Підставою для допуску студента до такого засідання має бути заява на ім’я Голови ЕК.

4.13. Повторне складання єдиного комплексного державного екзамену дозволяється тільки під час наступного терміну роботи ЕК протягом трьох років після закінчення Коледжу. Повторно складаються тільки ті екзамени, з яких була отримана оцінка «незадовільно», з урахуванням змін, які відбулись у освітній програмі та змісті навчальних програм цих дисциплін. Перелік дисциплін, які входять до єдиного комплексного державного екзамену для осіб, які їх складають повторно, визначається навчальним планом, що був чинним у рік закінчення ним закладу освіти. Протоколи для осіб, які повторно складають єдиного комплексного державного екзамену оформлюються окремо від основного протоколу.

4.14. Завідуючі відділеннями (факультетами) повинні забезпечити зберігання пакетів екзаменаційних білетів, екзаменаційних письмових робіт, нотаток під час складання єдиного комплексного державного екзамену в усній формі протягом трьох місяців після закінчення роботи ЕК для розгляду у випадку подання апеляції та подальше їх знищення згідно оформлених актів встановленої форми.Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Сучасні здоров'язбережувальні технології у навчально-виховному процесі
2017 -> Кучеренко І. В. Екологічне виховання як один з аспектів
2017 -> До вивчення курсу
2017 -> Програма нормативного курсу «Основиетнологі ї»
2017 -> Лекція історичний розвиток українського шкільництва та педагогіки виховання, школа і педагогічна думка в Київській Русі. Освіта і педагогічна думка у період українського
2017 -> Програма навчальної дисципліни Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень
2017 -> Microsoft Word Підготовка до уроку docx


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка