Положення про екзаменаційну комісію зміст загальні положення Порядок створення екзаменаційних комісій Обов’язки голови, членів та секретаря екзаменаційної комісії


ОБОВ’ЯЗКИ, ЧЛЕНІВ ТА СЕКРЕТАРЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇСкачати 280,6 Kb.
Сторінка3/11
Дата конвертації09.01.2020
Розмір280,6 Kb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
3. ОБОВ’ЯЗКИ, ЧЛЕНІВ ТА СЕКРЕТАРЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

3.1. Голова ЕК зобов’язаний:

3.1.1. Ознайомитись з організацією освітнього процесу випускової циклової (предметної) комісії, з вимогами до результатів навчання здобувачів вищої освіти, що зазначені у освітній програмі, з навчальним планом, засобами діагностики для екзаменів та критеріями оцінювання захисту дипломних проектів (робіт).

3.1.2. Ознайомитись зі звітом про результати роботи ЕК попереднього року та діяльністю випускової циклової (предметної) комісії щодо усунення недоліків і реалізації пропозицій ЕК.

3.1.3. Ознайомити Членів ЕК з обов’язками.

3.1.4. Забезпечити роботу ЕК відповідно до затвердженого розкладу (Додаток 1).

3.1.5. Обов’язково бути присутнім під час складання екзаменів, захисту дипломних проектів (робіт), на засіданнях комісії при обговоренні результатів атестації та їх оцінювання, вирішенні питань про присвоєння відповідного ступеня вищої освіти та кваліфікації, прийнятті рішення по видачу дипломів (дипломів з відзнакою) або відмови в їх видачі (з необхідною аргументацією).

3.1.6. Розглядати звернення студентів з питань проведення захисту дипломних проектів (робіт) або складання єдиного комплексного державного екзамену та приймати відповідні рішення.

3.1.7. Контролювати роботу Секретаря ЕК щодо підготовки та правильності оформлення документів до початку роботи ЕК та оформлення протоколів.

3.1.8. Скласти звіт про результати роботи ЕК та після обговорення його результатів подати директору Коледжу (Додаток 2).

3.2. Заступник Голови ЕК зобов’язаний:

3.2.1. Бути присутнім під час складання єдиного комплексного державного екзамену або захисту дипломних проектів (робіт), на засіданнях ЕК під час обговорення результатів атестації, вирішення питань про присудження ступеня вищої освіти, присвоєння кваліфікації, прийняття рішення про видачу дипломів (дипломів з відзнакою) або відмову в їх видачі (з необхідною аргументацією).

3.2.2 Виконувати контроль результатів роботи Секретаря ЕК та оформлення протоколів результатів атестації.

3.2.3. Виконувати всі обов’язки Голови ЕК за його відсутності з поважних причин.

3.3. Члени ЕК зобов’язані:

3.3.1. Ознайомитись з вимогами нормативних документів щодо атестації здобувачів вищої освіти та критеріями оцінювання якості підготовки.

3.3.2. Отримати комплекти екзаменаційних матеріалів щодо проведення випускного екзамену. Напередодні засідання ЕК ознайомитись за дорученням Голови ЕК з дипломними проектами (роботами), запланованими до захисту

3.3.3. Особисто оцінювати згідно затверджених критеріїв захист дипломних проектів (робіт) (за умови усного захисту) кожного здобувача вищої освіти. Особисто оцінювати згідно затверджених критеріїв екзаменаційні роботи (за умови письмової форми) кожного здобувача вищої освіти

3.3.4. Бути присутніми під час проведення державного екзамену або захисту дипломних проектів (робіт) на засіданнях ЕК при обговоренні результатів атестації та виставленні оцінок, вирішенні питань про присудження відповідного ступеня вищої освіти та присвоєння кваліфікації, прийнятті рішення про видачу дипломів.

3.4. Секретар ЕК зобов’язаний:

3.4.1. До початку роботи ЕК пройти інструктаж на засіданні циклової (предметної) комісії з питань оформлення документації

3.4.2. Отримати супровідні документи (наказ директора про затвердження складу ЕК, розклад роботи ЕК, копії наказів про допуск студентів до захисту дипломних проектів (робіт) чи складання єдиного комплексного державного екзамену, зведені відомості про виконання студентами навчального плану та їх результати, оформлені залікові книжки студентів, екзаменаційні відомості, бланки екзаменаційних робіт та комплекти екзаменаційних білетів, матеріали довідкового характеру, необхідні для проведення атестації, у тому числі технічні засоби, мультимедійне забезпечення, програмне та електронно-обчислювальне обладнання для проведення комп’ютерного тестування, лабораторне обладнання тощо)

3.4.3. Підготувати бланки протоколів засідання ЕК.

3.4.4. Отримати від завідуючих відділеннями (факультетами) рекомендації щодо видачі дипломів з відзнакою.

3.4.5. Перед засіданням ЕК щодо проведення захисту атестаційних робіт Секретар ЕК отримує від випускної циклової (предметної) комісії: дипломні проекти (роботи), відгуки наукових керівників та рецензії на дипломні проекти (роботи), листи-замовлення підприємств, організацій, установ на виконання дипломного проекту (роботи) (за їх наявності).

Рецензування дипломних проектів (робіт) виконують висококваліфіковані спеціалісти виробничих, наукових та проектних організацій, установ, підприємств, висококваліфіковані викладачі даного профілю, які працюють в інших закладах освіти. Між Коледжем та рецензентом укладається Договір на виконання робіт, надання послуг згідно встановленої форми, а за результатами виконання робіт – Акт приймання-передачі виконаних робіт, наданих послуг. Наказ про склад рецензентів формується та подається на затвердження завідувачем відділенням (факультетом).

3.4.6. Отримати у завідуючого відділенням (факультетом) Книгу протоколів засідань ЕК.

3.4.7. Проконтролювати стан аудиторії, де будуть проводитись державні екзамени або захист дипломних проектів (робіт): санітарний стан, технічний стан меблів та обладнання, мультимедійного та іншого технічного пристосування, яке використовується в ході процедури атестації.

3.5 Під час роботи ЕК Секретар комісії:

3.5.1. Доводить до відома Голови, Заступника та Членів ЕК одержану інформацію, що стосується її роботи.

3.5.2. Готує та подає до ЕК необхідні документи.

3.5.3. Веде протоколи засідань ЕК, робить записи в залікових книжках студентів про результати атестації та надає їх на підпис Голові, Заступнику Голови і Членам ЕК.

3.5.4. Готує інформацію щодо погодинної оплати роботи Голови ЕК для подання до бухгалтерії Коледжу.

3.5.5. Надає допомогу Голові ЕК у підготовці та оформленні звіту.

3.6. Після засідання ЕК Секретар комісії:

3.6.1. Подає на відділення (факультет) Коледжу підсумки складання випускних екзаменів, захисту дипломних проектів (робіт) та Книгу протоколів засідання ЕК.

3.6.2. Повертає на відділення (факультет) комплекти екзаменаційних білетів, письмові екзаменаційні роботи, дипломні проекти (роботи) та отримані супровідні документи.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Сучасні здоров'язбережувальні технології у навчально-виховному процесі
2017 -> Кучеренко І. В. Екологічне виховання як один з аспектів
2017 -> До вивчення курсу
2017 -> Програма нормативного курсу «Основиетнологі ї»
2017 -> Лекція історичний розвиток українського шкільництва та педагогіки виховання, школа і педагогічна думка в Київській Русі. Освіта і педагогічна думка у період українського
2017 -> Програма навчальної дисципліни Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень
2017 -> Microsoft Word Підготовка до уроку docx


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка