Планування навчально-виховного процесуСторінка1/19
Дата конвертації16.04.2019
Розмір0,79 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Планування навчально-виховного процесу

за програмою « Я у світі»
Горбачова Л.В, вихователь-методист ДНЗ №26

м. Макіївка Донецької області
Згідно інструктивно-методичного листа МОН України №1/9-434 від 01.10.2002 року "Про планування освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі" та інструктивно-методичного листа МОН України №1/9-306 від 06.06.2005 "Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільному закладі" процес планування роботи дошкільного закладу передбачає визначення конкретних цілей, завдань, змісту, форм, методів і засобів досягнення намічених перспектив на певний відрізок часу (на місяць). Він має забезпечувати гармонійний, різнобічний розвиток особистості кожної дитини за обов'язкові умови – врахування індивідуальних інтересів, збереження дитячої субкультури на основі реалізації норм Закону України "Про дошкільну освіту", змісту Базового компонента та чинних програм розвитку, навчання і виховання дошкільнят.

З огляду на це в ході планування педагогічного процесу важливо враховувати загальні тенденції, які визначають пріоритети подальшого розвитку та оптимізації освіти, зокрема дошкільної. Це: • впровадження особистісно-орієнтованої моделі виховання;

 • гуманізація, гуманітаризація освітньо-виховного процесу;

 • орієнтація на активне проходження дитиною вікового проміжку дошкільного дитинства як важливої передумови подальшого розвитку особистості;

 • використання інноваційних освітніх технологій;

 • інтегрований підхід до організації та змісту освіти;

 • забезпечення наступності між дошкільною і початковою ланками і контексті неприривної освіти;

 • взаємодія суспільного і родинного виховання (та ін.).

Врахування зазначених пріоритетів сприятиме здійсненню цілісного підходу до організації педагогічного процесу в сучасному дошкільному закладі, дасть змогу практично реалізувати покладену на нього суспільну функцію посередника "між родинним колом, з якого виходить малюк, і незнайомим світом, до життя в якому він має незабаром прилучитися" (Базовий компонент дошкільної освіти в Україні).

З огляду на це особливого значення набуває підвищення якості та ефективності роботи з дітьми дошкільного віку. Означені показники можна забезпечити за умов прогнозування та перспективного планування освітньої роботи з дошкільнятами.План – заздалегідь окреслена система заходів, які передбачають порядок, послідовність і термін виконання роботи.

Вона базується на наступних вихідних положеннях: • основою планування є програма виховання дітей у дитячому садку, яка прийнята до керівництва і висуває перед педагогами конкретні завдання щодо формування особистості дошкільника;

 • план має будуватись на основі дидактичних принципів:

- взаємозв'язку всіх розділів виховної роботи,

- систематичності;

- послідовності;

- доступності;

- повторюваності матеріалу;

- актуальності;

- науковості;

- диференційованого та індивідуального підходів до дітей;

- можливим може бути і принцип свободи вибору.


 • під час складення плану враховувати конкретні педагогічні умови (віковий склад групи, рівень розвитку дітей, оволодіння знаннями, навичками, вміннями, умови дитячого садка, напрями роботи колективо тощо);

 • план мусить бути календаризованим, тобто чітко передавати зміст роботи з дітьми упродовж дня. В ньому вказується, в яких видах діяльності, на яких заняттях, які моменти життя дітей буде здійснюватись та чи інша робота;

 • форма планування може бути різною (для педагога-початківця, педагога-спеціаліста, для педагога вищої кваліфікаційної категорії). Вона затверджується педагогічною радою дошкільного закладу, занотовується в протокол (із вказівкою прізвища педагога і форми планування – опрощеної чи поширеної). Проте в жодному випадку не допускається пропущення окремих видів занять та діяльності дітей: пішохідні переходи, сюжетно-рольові, конструктивно-будівельні, театралізовані ігри, самостійна художня діяльність, художня праця тощо.

Планування повинне забезпечувати:

 • охорону та зміцнення фізичного і психологічного здоров'я дитини;

 • фізичний розвиток дітей;

 • емоційне благополуччя кожної дитини;

 • створення умов для розвитку особистості дитини, її здібностей;

 • залучення дітей до загальнолюдських та етносоціальнокультурних цінностей;

 • взаємодію з родиною щодо забезпечення повноцінного розвитку дітей.

. Планування передбачає організацію дитячої діяльності в трьох формах:

 • заняття як спеціально організована форма навчання (блок навчальної діяльності);

 • нерегламентовані види діяльності (спільна діяльність та індивідуальна – блок партнерської діяльності);

 • вільний час, передбачений для дитини впродовж дня (блок самостійної діяльності)

Розглянемо докладно практичні підходи до перспективно-календарного планування роботи з дітьми, як найбільш відповідного програмі "Я у світі". Воно має блочну форму, і вся робота в групі впродовж дня укладається в три блоки:

 • навчальна;

 • партнерська;

 • самостійна діяльність.

Зупинимось на кожному з цих блоків окремо.

1. Блок навчальний. Його назва говорить сама за себе – цей блок вбирає в себе той матеріал, який потребує активної позиції вихователя (вчить!). Це –заняття з фізичної культури, музичного виховання, заняття з математики, ознайомлення з навколишнім, зображувальної діяльності:
Мета

Тип заняття

Позиція дитини

Позиція педагога

Ознайомлення з новим, навчання виконавчим діям, визначення мети діяльності

Фронтальні заняття

Всі діти групи охоплені одним видом діяльності

Дорослий – "учитель". Виконує регламентуючу функцію, ініціатор навчальних завдань контролює діяльність. Позиція – "над", тобто "роби, як я".

Класифікація видів фронтальних занять:
 • Комплексне.

 • Тематичне.

 • Комбіноване заняття.

 • Домінантне заняття.

 • Сюжетно-динамічне.

 • Інтегроване заняття. Планування його базується на єдності трьох складових, де обов‘язково передбачено: розумова, фізична активність, емоційна складова.

ІІ. Блок партнерської (спільної) діяльності вихователя і дітей.

Це – вид діяльності, який превалює над іншими впродовж дня; він дозволяє дітям найбільш повно розкрити свої здібності, випробувати свої рішення проблем, експериментувати, відстоювати свою думку, постійно відчувати співучасть дорослого, його підтримку, повагу.


Каталог: documents
documents -> Підготовка майбутнього вчителя інформатики до організації навчального діалогу в системі „педагог – комп’ютер ‑ учитель”: стан проблеми постановка проблеми
documents -> Педагогіка
documents -> І. Ф. Аршава, О. О. Назаренко посібник до вивчення курсу «психологія важковиховуваних дітей» Дніпропетровськ рвв дну
documents -> Робоча навчальна програма
documents -> Анотація вибіркової навчальної дисципліни
documents -> Завдання для самостійної роботи студентів груп дс-13-1, дс-13-2, дс-13-3 груп з вибіркового курсу Психологічні проблеми батьківсько-дитячих стосунків (практикум)
documents -> Зміст і сучасні провідні напрями родинного виховання лекція вступ
documents -> Підвищення рівня педагогічної освіти батьків
documents -> Сучасні тенденціі розвитку вищої освіти за кордоном
documents -> Реформування вищої освіти і Болонський процес


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка