План роботи методичного об’єднання класних керівників Храпинської загальноосвітньої школи і-іі ступенів на 2016-2017 навчальний рікСкачати 226,05 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації09.01.2020
Розмір226,05 Kb.
ТипПротокол
1   2   3
Шляхи розв’язання проблеми:

- через підвищення потенційних творчих можливостей класних керівників;

- через впровадження інноваційних технологій в їх діяльність;

- шляхом підвищення методичної компетенції класних керівників в роботі з класним колективом.

Це не випадково, адже компетентнісний підхід до організації навчально-виховного процесу виступає сьогодні як фактор оновлення змісту шкільної освіти.

Планування методичної роботи здійснюється на діагностичній основі, мета якої — виявлення недоліків у практичній діяльності кожного педагога та в розкритті основних шляхів їх подолання й запобігання їм. Під час діагностики враховуються виступи вчителів на педагогічних радах і засіданнях методичного об’єднання класних керівників, батьківських зборах. Це допомагає виявити рівень теоретичних знань класних керівників, уміння застосовувати їх у різних ситуаціях, здатність обстоювати, аргументувати свою точку зору.

Водночас учителі постійно працюють над підвищенням рівня психологічної готовності до педагогічної взаємодії з учнями.  

 Головні зусилля методичного об’єднання у минулому навчальному році було зосереджено на наданні реальної, дієвої допомоги педагогам у впровадженні у виховну роботу школи по Основним орієнтирам виховання учнів 1 – 9 класів, яка передбачає реалізацію таких напрямів виховання: • ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕР ЖАВИ

 • ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ

 • ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ

 • ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО МИСТЕЦТВА

 • ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ

 • ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ ,

а також підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, морально - психологічного клімату, які сприяють пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, оптимізації виховного процесу.

Під час роботи методичного об’єднання основну увагу було спрямовано на виконання таких завдань:

- удосконалення і підвищення ефективності виховної роботи в школі;

- допомога класним керівникам в оволодінні новими педагогічними технологіями виховного процесу;

- підвищенням творчого рівня педагогів з урахуванням їх індивідуальних запитів;

- надання практичної допомоги класним керівникам в організації виховної роботи.

Головне завдання в роботі класного керівника ― створення умов для розвитку особистості учня. І досягається це організацією та проведенням виховної роботи з класним колективом та діяльністю в соціумі. Сюди входять:

- гурткова робота;

- вивчення умов життя учнів, відвідування вдома, визначення кола

спілкування  учня в школі та поза нею;

- взаємини з батьками;

- проведення виховних  бесід, класних годин, екскурсій .

Слід відмітити позитивні результати виховної роботи з учнівським колективом наступних класних керівників: Семенюк Л.П., Остапчук Н.В.

Однією з форм роботи методичного об’єднання класних керівників є взаємовідвідування виховних годин з подальшим їх обговоренням. В 2015- 2016 н.р. педагоги нашої школи були присутні на відкритих виховних годинах таких вчителів: • Пархомчук Л.П. «Велич душі та вірність слову»

 • Пуха Н.П. «Здоров’я – найцінніший скарб».

 • Любчик Н.А. «У душах людських хай палає тепло людське, милосердя хай творить добро».

 • Остапчук Н.В. «Станемо на захист довкілля»

 • Кутасевич В.Л. «Підступна Нікотинія».

У 2016 – 2017 навчальному році методичне об’єднання класних керівників працює над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у сучасних умовах.

Головним завданням у роботі методичного об’єднання класних керівників є:

- всебічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків та здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення потреб і інтересів;

- збереження та зміцнення морального, фізичного і психічного здоров’я вихованців;

- виховання школяра як громадянина України, національно свідомої, вільної, демократичної, життєво та соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір, приймати відповідальні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях;

- формування у школярів бажання та вміння учитися, виховання потреби і здатності до навчання впродовж усього життя, вироблення вмінь практично та творчо використовувати набуті знання;

- формування в учнів цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентності на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво; оволодіння засобами пізнавальної та практичної діяльності;

- виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їхнього життєвого та професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору майбутньої професії й оволодіння нею;

- виховання школяра як особистості моральної, відповідальної, людини культури з розвиненими естетичним, етичним ставленням до навколишнього світу та самої себе;

- сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.

Виховний процес у школі передбачає тісний взаємозв’язок класних керівників з батьками у вихованні.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка