«Пізнавальний статус поняття «соціальний контроль» в об’єктивістських соціологічних теоріях хх століття»


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇСкачати 188,5 Kb.
Сторінка10/13
Дата конвертації25.03.2020
Розмір188,5 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Статті в наукових фахових виданнях України:

 1. Кондов К.В. Особливості ґенези та розвитку функціоналістської концепції соціального контролю / К.В. Кондов // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць. – К.: Фенікс, 2010. – Вип. 10. – C. 57-66.

 2. Кондов К.В. Соціальний контроль як умова ефективного функціонування інституту освіти / К.В. Кондов // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць. – К.: Фенікс, 2010. – Вип. 11. – С. 149-156.

 3. Кондов К.В. Соціальний контроль, як соціальний феномен: порівняльна характеристика соціологічних підходів / К.В. Кондов // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Центр соціально-політичних досліджень, 2011. – №1 (75). – C. 104-109.

 4. Кондов К.В. Концепція соціального контролю в соціології Едварда Росса / К.В. Кондов // Український соціум. Науковий журнал. – К.: Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка, 2011. – №2 (37). – С. 61-69.

 5. Кондов К.В. Соціальний контроль як умова та наслідок трудової діяльності / К.В. Кондов // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць. – К.: Логос, 2012. – Вип. 15. – C. 72-80.

 6. Кондов К.В. Концепція соціального контролю в соціологічні теорії мережевого суспільства Мануеля Кастельса / К.В. Кондов // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2015. – №3(28). – С. 68-78.

 7. Кондов К.В. Соціальний контроль в умовах трудової діяльності в сучасних концепціях «суспільства знань» / К.В. Кондов // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2016. – С. 97-107.


Статті у зарубіжних фахових виданнях:

 1. Кондов К.В. Особенности реализации социального контроля в социологических теориях информационного общества / К.В. Кондов // Вопросы управления. – Екатеринбург: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте российской федерации; Уральский институт РАНХиГС, 2013. – №4. – С. 57-63.

 2. Кондов К.В. Социальный контроль в информационном обществе: новые возможности межсубъектного взаимодействия / К.В. Кондов // Вопросы управления. – Екатеринбург: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте российской федерации; Уральский институт РАНХиГС, 2014. – №4.


Статті в інших виданнях:

 1. Кондов К.В. Особливості реалізації соціального контролю в соціологічних теоріях інформаційного суспільства / К.В. Кондов // Український інформаційний простір. Науковий журнал. – К.: КНУКіМ, 2013. – С. 138-146.Тези наукових доповідей:

 1. Кондов К.В. Соціальний контроль як засіб регуляції суспільного життя: цільове та функціональне призначення / К.В. Кондов // Соціологія і сучасні соціальні трансформації: Матеріали ІІ Міжнародної конференції студентів та молодих науковців (22-23 жовтня 2009 р.). – К: Фенікс, 2010. – С. 111-114.

 2. Кондов К.В. Соціологічні підходи до визначення змісту поняття «соціальний контроль»: від ранніх використань до сучасного розуміння / К.В. Кондов // Соціологія і сучасні соціальні трансформації: Матеріали ІІІ Міжнародної конференції студентів та молодих науковців (19-20 жовтня 2010 р.). – К: Логос, 2011. – С. 70-73.

 3. Кондов К.В. Особливості трансформації соціального контролю національних держав в умовах глобалізації / К.В. Кондов // Держава і глобальні соціальні зміни: історія, теорія, ідеологія: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (28-29 жовтня 2010 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – С. 297-298.

 4. Кондов К.В. Особливості дослідження функціональної специфіки соціального контролю в соціології Еміля Дюркгейма / К.В. Кондов // Шевченківська весна: матеріали Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (21-25 березня 2011 р.). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011. – Вип. ІХ. – С. 253-255.

 5. Кондов К.В. Функціональні особливості соціального контролю в соціології Т.Парсонса / К.В. Кондов // За матеріалами ІІ Міжнародної науково-теоретичної конференції від 17-19 травня 2011 року «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць». – Частина ІІІ. – Луганськ: вид-во СНУ імені В.Даля, 2011. –С.191-195.Каталог: sites -> default -> files -> newsfiles


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка