Пізнавальний інтерес учнів до вивчення фізикиДата конвертації16.04.2019
Розмір43 Kb.
ПІЗНАВАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС УЧНІВ ДО ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ

Рекомендаційний бібліографічний список літератури

(28 джерел інформації за 1980-2011 рр.)
Укладач: зав.сектору інформаційно-бібліографічного відділу

О.Б.Поліщук

Вивчення фізики є важливим засобом пізнання, всебічного розвитку учнів, формування в них наукового світогляду.

Одним із пріоритетних завдань учителя є реалізація засобами фізичної освіти ідеї взаємодії людини – природи – суспільства, яка характеризується такими аспектами: розкриття значення фізичних методів у формуванні наукового світогляду, сучасної фізичної картини світу; висвітлення ролі новітніх теоретичних напрацювань як наукової основи створення перспективних практичних пристроїв та обладнання сучасного виробництва; використання фізичних знань у суміжних дисциплінах, демонстрація конкретного застосування фізики в побуті; пояснення впливу розвитку суспільства на стан навколишнього середовища, зокрема на організми, природні ресурси; формування екологічної культури людини, науково обґрунтованого ставлення до природи як до вищої та загальнолюдської цінності; озброєння учнів не лише практичними вміннями, що допоможуть в оволодінні майбутньою спеціальністю, а й засобами пошуку та використання інформації з різних джерел, мотивації до самоосвіти, розвитку кругозору, пізнавального інтересу, інтелектуальних здібностей.

Розвиток пізнавального інтересу є однією з актуальних проблем сучасної освітньої школи.

Загальноприйнято, що в навчанні треба спиратися на наявні в учнів інтереси. Та значно важливіше формувати у них пізнавальні інтереси, а для цього потрібно всебічно вивчити їх. Інтересом до фізики можна назвати будь-яке позитивне ставлення до неї. Це ставлення треба знати для формування інтересу, але його далеко не досить. Для справжнього пізнавального інтересу та формування творчої активності учнів характерне розуміння значення та мети пізнавальної діяльності і позитивне ставлення до неї, а також наявність мотивів, що йдуть від самого процесу діяльності і спонукають займатись нею.

Фізика займає особливе місце серед шкільних дисциплін. Як навчальний предмет, що має власну багату історію становлення і розвитку, значний вплив на становлення і культуру людської цивілізації, фізика створює в учнів уяву про наукову картину світу, формує творчі здібності учнів, їх світогляд та переконання. Такі цілі навчання будуть досягнені лише тоді, коли в процесі навчання формується інтерес до знань. Сформованість пізнавальних інтересів учнів сприяє підвищенню їх активності на уроках, розвитку позитивної мотивації навчання, активної життєвої позиції, що в сукупності забезпечує підвищення ефективності процесу навчання.

Даний список літератури складений на основі перегляду систематичного каталогу і систематичної картотеки статей бібліотеки КДПУ.

Список включає 28 джерел інформації (книги, статті із журналів, газет, збірників) українською та російською мовами. Охоплює період з 1980 по 2011 рр. Матеріали в списку розташовано за алфавітом прізвищ авторів і назв праць. Нумерація суцільна.Рекомендований викладачам, студентам, аспірантам, а також тим, хто цікавиться фізикою.


 1. Антикуз О.В. Позакласна робота як засіб підвищення інтересу до навчання фізики / О.В.Антикуз // Фізика в школах України. – 2010. – № 18. – С. 27-32.

 2. Бодненко Т. Розвиток пізнавального інтересу в учнів на уроках фізики нетрадиційними методами / Т.Бодненко // Фізика та астрономія в школі. – 2004. – № 2. – С. 23-25.

 3. Буйницька О. Цікавість – засіб підвищення ефективності навчання фізики / О.Буйницька // Фізика та астрономія в школі. – 2007. – № 2. – С. 23‑33.

 4. Вакула Ю.М. Ще раз про розвиток пізнавального інтересу учнів на уроках фізики / Ю.М.Вакула // Фізика в школах України. – 2008. – № 3. – С. 2-6.

 5. Віктор П.А. До питання відродження інтересу до фізики / П.А.Віктор // Фізика в школах України. – 2004. – № 13-14. – С. 27-32.

 6. Галагузова М.А. Развитие познавательного интереса учащихся к физике / М.А.Галагузова // Физика в школе. – 1984. – № 1. – С. 78-81.

 7. Гладка С.В. Підвищення інтересу учнів до предмету / С.В.Гладка // Така проста гра. – 2005. – № 2. – С. 6-7.

 8. Денисюк Г.Ф. Як розвинути інтерес до навчання. Методичний банк ігор на уроках фізики / Г.Ф.Денисюк // Фізика. – 2006. – № 3. – С. 4-19. 1. 37.01(082)

С 91 Жеглова Н. Інтерес до фізики та самостійна діяльність учнів – показник високих результатів / Н.Жеглова, Г.П.Половина // Сучасні технології в науці та освіті: зб.наук.праць: в 3 т. – Кривий Ріг, 2003. – Т.2. – С. 60-67.

 1. Из опыта развития интереса учащихся к физике // Физика в школе. – 1987. – № 2. – С. 70-75.

 2. Карпова Л.Б. Стимулювання інтересу учнів до навчальної діяльності на уроках фізики і факультативних заняттях / Л.Б.Карпова // Фізика в школах України. – 2009. – № 13-14. – С. 23-25.

 3. Крохіна Н.П. Розвиток пізнавального інтересу учнів на уроках фізики / Н.П.Крохіна // Фізика в школах України. – 2008. – № 5. – С. 2-6.

 4. 37.01(082)

С 91 Куліненко Л.Б. Формування пізнавальних інтересів школярів в процесі вивчення фізики / Л.Б.Куліненко // Сучасні технології в науці та освіті: зб.наук.праць: в 3 т. – Кривий Ріг, 2003. – Т.2. – С. 90-98.

 1. Купченко М. Виховання в учнів стійкого інтересу до вивчення фізики / М.Купченко // Фізика. – 2001. – № 30. – С. 8-9.

 2. Мишкурова И.Е. И физика может быть самым интересным предметом / И.Е.Мишкурова // Обдарована дитина. – 1999. – № 2. – С. 15-16.

 3. Потапова Т. Зробити навчання фізики доступним і цікавим для кожного учня / Т.Потапова // Джерело. – 2004. – № 13-14. – С. 7-8.

 4. Развитие творческих способностей учащихся и их интереса к физике / П.С.Цатурян, С.М.Новиков, М.Я.Павлов и др. // Физика в школе. – 1990. – № 3. – С. 23-33.

 5. Развитие творческих способностей учащихся и их интереса к физике / П.С.Цатурян, С.М.Новиков, М.Я.Павлов и др. // Физика в школе. – 1990. – № 5. – С. 38-39.

 6. 37

В 53 Рева Ю.В.Фізика в цікавих розповідях та оповіданнях, інформаціях та віршах – ефективний інструментарій розвитку інтересу та міцного засвоєння знань / Ю.В.Рева, С.С.Піскльонов // Вісник Міжнародного дослідного центру: «Людина: мова, культура, пізнання»: щоквартальний науковий журнал. – К., 2007. – Т.12. – С. 114-128.

 1. Романенко І.С. Підвищення інтересу до предмета в процесі вивчення фізики / І.С.Романенко // Фізика в школах України. – 2007. – № 8. – С. 16-20. 1. 37.01 (082)

С 91 Сергеев А.В. Особенности физики как учебного предмета, позволяющие формировать познавательные интересы учащихся / А.В.Сергеев, Л.А.Шаповалова // Сучасні технології в науці та освіті: зб.наук.праць: в 3 т. – Кривий Ріг, 2003. – Т.2. – С. 124-130.

 1. Синякин Е.В. неизвестные факты о великих – как средство пробуждения интереса к физике / Е.В.Синякин // Физика в школе. – 2001. – № 4. – С. 33-36.

 2. Старощук В. Як зробити вивчення фізики цікавим / В.Старощук // Фізика. – 2001. – № 35. – С. 1-3.

 3. Усова А.В. Изучение познавательного интереса учащихся к физике / А.В.Усова, В.В.Завьялов // Физика в школе. – 1980. – № 4. – С. 46-48.

 4. Цоколенко С.І. Роль інформаційних технологій у формуванні та підтриманні інтересу при вивченні фізики / С.І.Цоколенко // Обдарована дитина. – 2009. – № 5. – С. 21‑24.

 5. Черных Г. Развитие творческих способностей учащихся и их интереса к физике / Г.Черных, В.Неровский // Физика в школе. – 1990. – № 5. – С. 38‑42.

 6. Черченко О.Підвищення інтересу до вивчення фізики через систему додаткових домашніх завдань / Олександр Черченко, Віктор Христовий // Фізика та астрономія в школі. – 2011. – № 2. – С. 11-15.

 7. Шилов В.Ф. Когда физика интересна / В.Ф.Шилов // Физика в школе. – 1983. – № 6. – С. 46-47.

Каталог: Librarydocument -> Bibl spiski
Librarydocument -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Librarydocument -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Librarydocument -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Librarydocument -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Librarydocument -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Bibl spiski -> Видатний педагог, історик, письменниця, видавець, громадський і політичний діяч України, яка все своє життя присвятила пошукам шляхів створення і розбудови української національної школи
Bibl spiski -> Креативність школярів на уроках математики
Bibl spiski -> Українська козацька педагогіка
Bibl spiski -> Педагогічна майстерність викладача вищої школи


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка