Післядипломної педагогічної освіти



Скачати 58,02 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації04.04.2019
Розмір58,02 Kb.
ТипПлан проведення
1   2
Структурно-часова модель



Час

Зміст роботи

Відповідальні

Організаційний блок

10.00-10.10

Реєстрація учасників семінару.

Ознайомлення з планом роботи.


Інформаційно-методичне забезпечення та мотивація окресленої проблеми

В. Демків,

методист лабораторії дисциплін естетичного циклу ОІППО

Науково-методичний блок

10.10-10.40

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти з образотворчого мистецтва

В. Демків,

методист лабораторії дисциплін естетичного циклу ОІППО

Практичний блок

10.40-11.40

Сучасний урок з використанням ІКТ.

Аналіз уроку образотворчого мистецтва. Типологія. Форми проведення.



Г. Островська,

к.п.н., доцент, завідувач кафедри ОІППО

11.40-12.30

Особливості організації навчально-виховного процесу на уроках образотворчого мистецтва

В. Демків,

методист лабораторії дисциплін естетичного циклу ОІППО

Школа майстрів

12.30-13.15

Створення творчого середовища для розвитку особистості школяра на уроках образотворчого мистецтва. Майстер-клас "Ліплення"

О. Мартин,

вчитель образотворчого мистецтва Української гімназії № 1 Івано-Франківської міської ради

13.15-14.00

Творча майстерня Вікторії Гетьманської

"Художній розпис на склі"



В. Гетьманська,

вчитель образотворчого мистецтва Калуської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Калуської міської ради




14.00-14.30

Аналіз проведених заходів.

Прийняття рекомендацій



Учасники семінару

Осередки культури і мистецтва Івано-Франківська

14.30-15.15

Музей мистецтв Прикарпаття: Благодійна виставка-продаж «Ангели надії» для художника Михайла Тимчука

15.15-16.00

Фортечна галерея "Бастіон": Виставка графіки Олега Чуйка «Сім образів ніжності»


В. Демків
СЛОВНИК КЛЮЧОВИХ ТЕРМІНІВ

Мета (від грец. за, після) – це те, що перебуває за чимось, наприклад, за фізикою (метафізика), логікою (металогіка), дидактикою (метадидактика). Але в будь-якому випадку мета трактується як наперед визначений кінцевий результат людської діяльності.
Обдарованість – загальні задатки та здібності, що зумовлюють широту можливостей людини, рівень та своєрідність її діяльності.
Талант - система якостей, особливостей яка дає змогу особистості досягти видатних успіхів у оригінальному здійсненні творчої діяльності. Лише в діяльності виявляються й розкриваються здібності. Творчі здібності особистості розкриваються та формуються лише в активній творчій діяльності, яка потребує нестандартності мислення.
Творчість – діяльність людини спрямована на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей (нові твори мистецтва, наукові відкриття , інженерно-технологічні , управлінські чи інші інновації тощо).
Творча обдарованість – індивідуальний творчий, мотиваційний і соціальний потенціал, що дає можливість отримати високі результати в одній (або більше) із таких царин: інтелект творчості, соціальна компетентність, художні, психологічні та біологічні можливості.
Народна творчість – це історична основа, на якій розвивалася і розвивається світова художня культура, одна з форм суспільної свідомості і суспільної діяльності, явище соціально зумовлене.
Народність – одна з форм етнічної спільноти людей, наступна після родоплемінної спільноти й передує нації. Формується в різні історичні епохи в процесі злиття, консолідації різних племен.
Особистість – соціальна особа, яка вільно та відповідально визначає свою позицію серед інших, виступає активним суб’єктом власної життєдіяльності, творчо ставиться до оточення та самої себе.
Розвиток – процес кількісних та якісних змін в становленні особистості, її ціннісного ставлення до навколишнього світу та самої себе.

Цінності – явища як матеріального, так і духовного характеру, що мають позитивну значимість, тобто здатні задовольняти будь-які потреби людини, класу, суспільства, служить їх інтересам та цілям

ЛІТЕРАТУРА


 1. Бірюков М. Живопис як вид образотворчого мистецтва / М. Бірюков // Шкільний світ .- 2012 .- № 48 .- С. Вкладка: с.6-9

 2. Бондарчук І. Скринька кольорових ідей : особливості сучасного уроку образотворчого мистецтва / І. Бондарчук // Початкова освіта .- 2015 .- № 2 .- С. 27-33

 3. Вербиченко Л. Формування образного мислення школярів засобами образотворчого мистецтва / Л. Вербиченко // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр .- 2014 .- № 11 .- С. 55-59

 4. Демків В. Національне виховання учнів засобами народного мистецтва прикарпаття/ В.Демків/ Національне виховання дітей та учнівської молоді в контексті історичного розвитку традицій і культурних надбань українського народу. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 вересня 2013 року/ упоряд. Келембет Л. І., Фляк О. О., Риндич О. М. – Івано-Франківськ : вид. “Місто НВ”, 2013. – С. 288–299.

 5. Державний стандарт базової і повної середньої освіти / Постанова Кабінету Міністрів від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» http://www.mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary-education/

 6. Дудка А. Техніки та засоби образної виразності : формування ключових компетентностей тшляхом виконання практичних завдань різними техніками образотворчого мистецтва / А. Дудка // Шкільний світ .- 2015 .- № 2 .- С. Вкладка: с.1-4

 7. Естетизація навчально-виховного процесу в основній школі засобами мистецтва : методичний посібник / за ред. Н.Є. Миропольської, О.А. Комаровської .- К.-Кіровоград : Імекс-ЛТД , 2013 .- 160с. .-(Національна академія педагогічних наук Україні. Інститут проблем виховання)

 8. Катюха С. Цифровий живопис як компонент художньої освіти старшокласників / С. Катюха // Мистецтво та освіта .- 2014 .- № 1 .- С. 26-39

 9. Кравченко Г. Стиль і художній метод / Г. Кравченко // Шкільний світ .- 2013 .- № 22 .- С. Вкладка "Образотворче мистецтво": с.1-4

 10. Масол Л. Новий стандарт мистецької освіти: науковий коментар до основних змін / Л. Масол // Учитель початкової школи .- 2012 .- № 1 .- С. 21-25

 11. Міщенко Т.О. Вернісаж методичних ідей учителів художньо-естетичного циклу / Т.О. Міщенко // Завучу. Усе для роботи .- 2014 .- № 15-16 .- С. 22-31

 12. Мужикова І. Майстер-клас як засіб активації художньор-творчої діяльності підлітків / І. Мужикова // Мистецтво та освіта .- 2014 .- № 2 .- С. 20-23

 13. Навчальна програма Мистецтво для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів; [Електронний ресурс]//Режимдоступу:http://mon.gov.ua/ ua/activity/education/56/692/ educational_programs/1349869088

 14. Пометун О. І. та ін. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібн. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко; За ред. О. І. Пометун. – К. : А.С.К., 2006. – 192 с.

 15. Ружицький В. Розвиток художніх умінь учителів образотворчого мистецтва в процесі підвищення кваліфікації / В. Ружицький // Мистецтво та освіта .- 2012 .- № 3 .- С. 24-37

 16. Ружицький В.А. Теорія і методика розвитку професійних умінь учителів образотворчого мистецтва у системі післядипломної освіти: науково-методичний посібник / Валерій Андрійович Ружицький. - Біла Церква : КОІПОПК, 2010. - 120с.

 17. Ружицький В.А., Шульга О.Т. Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя образотворчого мистецтва: Методичні рекомендації для студентів спеціальності "Образотворче мистецтво" та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів різного типу. Біла Церква: КОІПОПК, 2010. - 92 с.

 18. Формування базових компетентностей учнів загальноосвітньої школи у системі інтегративної мистецької освіти: посібник для вчителя / [Л. Масол, Н. Миропольска, В. Рагозіна та ін.]; за наук. ред. Л. Масол. - К.: Педагогічна думка, 2010. - 232 с : табл., іл.



ДЛЯ НОТАТОК

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка