Після опанування даної науки студент повиненСторінка4/48
Дата конвертації11.10.2019
Розмір0,77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48
2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назва теми

Очна

форма


навчанняНавчальні заняття

СРС

Лекції

Практичні

Лабораторні

Індивідуальні1. Теоретико-методологічні основи економічної статистики

2

-

-

1

-

2. Основні класифікації економічної статистики

2

2

-

1

2

3. Система національних рахунків

2

2
1

4

 1. 4.ВВП

2

2
2

4

 1. 5.Статистика національного багатства

2

24

 1. 6.Статистика основного капіталу

2

22

 1. 7. Статистика оборотних активів

2

2
2

4

 1. 8. Статистика зовнішньоекономічної діяльності

2

2
1

4

 1. 9. Статистика зайнятості населення

2

2
1

2

 1. 10. Предмет, метод і задачі банківської статистики

2

2
1

4

 1. 11. Статистика формування та використання ресурсів банків

2

2
1

4

 1. 12. Статистика кредитоспроможноті кліентів

2

24

 1. 13. Статистика доходів банків

2

24

 1. 14. Статистика витрат банків

2

24

 1. 15. Статистика ефективності банківської діяльності

2

24

Підсумковий контроль, години

4

Усього:

30

28

-

12

50

годин

120

кредитів

4


3. ЗМІСТ НАУКИ ЗА ТЕМАМИТема 1. Теоретико-методологічні основи економічної статистики

Роль економічної статистики в управлінні економікою. Предмет, об’єкт та методи економічної статистики. Структура дисципліни економічна статистика. Взаємозв’язок економічної статистики з іншими економічними дисциплінами.


Тема 2. Основні класифікації економічної статистики

Роль класифікацій в економічної статистиці. Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД). Класифікація інституційних секторів економіки (КІСЕ). Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД). Класифікація зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП). Статистична класифікація продукції (СКП). Статистичний класифікатор організаційних форм суб’єктів господарювання (СКОФ). Класифікація індивідуального споживання за цілями (КІСЦ). Класифікатор професій (КП). Класифікація країн світу (КС). Класифікація валют (КВ). Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ). Класифікація органів державного управління (КОДУ).
Тема 3. Система національних рахунків
Теоретичні основи та категорії СНР, загальні принципи побудови СНР, система показників національного рахівництва та методолоогія їх розрахунку, зв’язок між стадіями відтворення та їх відображення у рахунка і балансах системи. Методика побудови консалідованих і секторних рахунків,методика розрахунку макроекономічних показників.
Тема 4.  Валовий внутрішній продукт
Сутність ВВП як одного з основних показників СНР, зв’язок ВВП з іншими макроекономічними показниками, методи розрахунку ВВП і переоцінки в постійні ціни, методологічні підходи до оцінювання стану і розвитку економіки на основі ВВП, методологічні принципи зіставлення ВВП.
Тема 5. Статистика національного багатства
Сутність національного багатства. Склад і структура національного багатства Методологічні засади статистичного оцінювання національного багатства та аналітичні можливості його обліку. Методологічні підходи до статичтиного вимірвання фінансових і нефінансових активів, оцінювання стану активів за різними компонентами його вартості.


Тема 6. Статистика основного капіталу
Поняття основного капіталу. Матеріальний і нематеріальний основний капітал і його розподіл в залежності від виду активів. Рахунок операцій з капіталом і характеристика змін у величині активів. Чисте накопичення основного капіталу і чиста вартість капіталу. Поняття “основні засоби”, їх класифікація та оцінка. Аналіз структури основних засобів. Балансові рівняння для характеристики взаємозв’язку між наявністю і рухом основних засобів за первісною та залишковою вартістю. Показники стану і руху основних засобів. Система показників використання основних засобів, їх взаємозв’язок. Визначення і аналіз впливу факторів на зміну обсягу виробленої продукції. Статистичне вивчення динаміки використання основних засобів.


Тема 7. Статистика оборотних активів
Поняття і склад оборотних активів для підприємства (крім банків і бюджетних установ). Класифікація оборотних активів за методологією СНР. Інтегровані баланси активів і пасивів і рахунки нагромадження. Поняття агрегування, сальдування та консолідації в СНР. Сальдування для визначення запасів. Поняття номінального, нейтрального і реального холдингового прибутку. Аналіз та менеджмент запасів. Аналіз та менеджмент грошових коштів, розрахунків та інших фінансових активів.


Тема. 8. Статистика зовнішньоекономічної діяльності
Суть і форми зовнішньоекономічної діяльності, методологічні засади статистичного оцінювання обсягів і збалансованості зовнішньоторгівельних і фінансових потоків, інтенсивність процесів зовнішнього інвестування векономіку країни і залучення іноземних кредитів, стан платіжного балансу і фінансової позиції країни.
Тема. 9. Статистика зайнятості населення
Сутність зайнятості, економічне активне,зайняте та безробітне населення, аналіз структури зайнятого та безробітного населення за віком, статусом у зайнятості, вижами економічної діяльності.


Каталог: images
images -> Філософія дитинства в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського
images -> Наступність і перспективність як необхідна умова забезпечення безперервної освіти
images -> Муханова Ірина Федорівна удк
images -> Оздоровча спрямованість фізичного виховання анотація
images -> Рекомендації класним керівникам на орієнтовні форми роботи з учнями щодо формування навичок здорового способу життя
images -> Методичні рекомендації щодо вдосконалення системи роботи навчальних закладів з питань формування, збереження та зміцнення здоров’я учнів
images -> Загальна характеристика роботи
images -> Загальна характеристика роботи
images -> Математика, як навчальний предмет, покликаний передусім сприяти розумовому вихованню, особливо вихованню волі до цілеспрямован


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка