Підвищення рівня педагогічної освіти батьківСторінка1/2
Дата конвертації27.12.2018
Розмір47 Kb.
  1   2

Підвищення рівня педагогічної освіти батьків

Рівень педагогічної освіти батьків залежить від традицій у сім'ях, в яких вони виросли, від набутих знань, життєвого досвіду, здатності до саморозвит­ку. На сучасному етапі, у зв'язку з переходом до нового типу суспільства, утвердженням нових сус­пільних, етичних цінностей, а також із процесами глобалізації, одним із свідчень яких є Інтернет, пе­дагогічна грамотність батьків нерідко відстає від ре­альної педагогічної ситуації, суспільних потреб, очікувань дитини. Тому школа має дбати про по­стійний розвиток педагогічних знань батьків, вдаю­чись до різних методів роботи. Найпоширенішими серед них є:

Педагогічна пропаганда у вигляді індивідуальних та індивідуально-групових консультацій серед батьків.

Виступи перед батьками психологів, лікарів, юристів.

Відвідування батьками уроків.

Кабінети педагогічного всеобучу батьків. У ка­бінеті мають бути зосереджені методичні матеріали з питань сімейного виховання, спеціальні стенди, присвячені різним напрямам сімейного виховання, конкретний роздавальний методичний матеріал для батьків (режим дня, харчування, перелік порад для батьків тощо).

Обмін досвідом між батьками щодо сімейного виховання дітей.

Робота з педагогічними ситуаціями, які вико­ристовують для розв'язання окремих питань сімей­ного виховання. Опрацювання педагогічних ситуацій дає можливість з'ясувати уявлення батьків про ті чи інші педагогічні проблеми сімейного виховання, а також допомогти здобути певні педагогічні знання.

Робота з батьками проводиться систематично та планово. Річний план такої роботи складається на основі завдань навчання та виховання, з урахуван­ням особливостей контингенту батьків і дітей, умов життя тощо. Плануючи роботу з сім'ями учнів на наступні роки, вчитель виходить з аналізу цієї робо­ти за попередній період, враховує зміни, які відбу­лися в сім'ї.

Орієнтовний навчально-тематичний план позакласного педагогічного всеобучу батьків

1-й клас

1. Батьки — головні вихователі.

2. Вікові та індивідуальні особливості дітей шес­тирічного віку.

3. Як допомогти дитині адаптуватися до школи.

4. Особливості ігрової та навчальної діяльності першокласників у школі і вдома.

5. Як формується особистість молодшого школяра.

6. Культура поведінки в сім'ї.

7. Роль сім'ї у вихованні працелюбності у дітей.

8. Як залучати дитину до різних видів мистецтва.

9. Гігієна і здоров'я першокласників.

2-й клас

1. Відповідальність батьків за виховання дітей.

2. Що необхідно знати про організм молодшого школяра.

3. Чи вміло ви використовуєте методи народної педагогіки?

4. Свята народного календаря та їх роль у вихо­ванні дітей.

5. Що допомагає і що заважає дитині добре вчи­тися.

6. Гра і праця в житті молодшого школяра.

7. Книга і читання у Вашому домі.

8. Культура поведінки школяра. Як її виховати?

9. Роль сім'ї у фізичному розвитку молодшого школяра.

3-й клас

1. А.С.Макаренко радить батькам.

2. Шкідливі звички в молодшому шкільному віці. Як їм запобігти?

3. Роль сімейних традицій у вихованні дітей. Свята народного календаря.

4. Що Ви знаєте про засоби впливу на дитину?

5. Основи моральності закладаються в сім'ї.

6. Як організувати самообслуговування дітей у сім'ї.

7. Можливості сім'ї в естетичному вихованні мо­лодшого школяра засобами народознавства.

8. Як правильно організувати побут і відпочинок дітей у сім'ї.

4-й клас


1. В.О.Сухомлинський про виховання дітей у сім'ї.

2. Батькам про акселерацію та її наслідки.

3. Як навчити дитину вчитися.

4. Авторитет, особистий приклад і педагогічний такт батьків.

5. Доброта і милосердя народжуються в сім'ї.

6. Всі діти здібні.

7. Виховання у дітей у сім'ї любові і готовності до праці.

8. Формування художніх смаків дитини в сім'ї.

9. Як запобігти деяким захворюванням дітей мо­лодшого шкільного віку.

Неблагополучні, асоціальні, конфліктні сім'ї та сім'ї соціального ризику. Робота класного керівника з проблемними сім'ями

Сучасні сім'ї різноманітні, і від того, в якій ро­дині живе дитина, залежить, яким змістом напов­нюється процес формування її особистості. Умовно сім'ї поділяють на благополучні та неблагополучні.


Каталог: fileadmin -> user upload -> documents -> molshkola -> metod stor
metod stor -> Орієнтовний навчально-тематичний план роботи з батьками
documents -> Уроку №1 : Живописець правди, оборонець добра Григір Тютюнник. Життєвий і творчий шлях письменника, цікавий епізод з його життя
metod stor -> Сценарій Свято жінки Мета
documents -> 1. Робота в парах: змінних і постійних
metod stor -> Робота класного керівника з батьками учнів
molshkola -> Методичні рекомендації загальні вимоги до усного мовлення учнів усне мовлення учнів має бути грамотним, виразним, чітким, емоційним, що передбачає: Розпізнавання ними змістових
molshkola -> Математика


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка