Підрозділ ii право промислової власностіСкачати 123,71 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації28.03.2020
Розмір123,71 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Підрозділ II ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Другу групу видів творчості становить науково-технічні діяльність, результати якої називають промисловою власністю. За Паризькою Конвенцією про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р., до якої приєдналася Україна, до об'єктів промислової власності відносять винаходи, загальнокорисні зразки, промислові рисунки і моделі, фабричні і товарні знаки, знаки обслуговування, фірмене найменування і вказівки про місце походження або найменування місця походження, а також запобігання недобросовісній конкуренції.

У цьому переліку не йдеться про раціоналізаторські пропо­зиції, секрети виробництва (ноу-хау), селекційні досягнення. Проте, в пункті 3 статті 1 цієї конвенції уточнюється, що об'­єктами промислової власності можуть бути усі продукти, як вироблювані, так і природного походження.

Отже, промислову власність можна визначити як результати науково-технічної творчості, які можуть бути використані на користь в будь-якій її доцільній діяльності.

Україна поставила собі за мету докорінно оновити суспільство, перебудувати господарський механізм і, врешті-решт, істотно поліпшити добробут народу. У розв'язанні цих зав­дань велике значення має використання потужного науково-технічного потенціалу країни, зокрема такого невичерпного джерела, як технічна творчість, і вищого її рівня — винахідництва.

Винахідництво — це одна з об'єктивно необхідних стадій у процесі перетворення науки на безпосередню продуктивну силу. З одного боку, воно стикується з науковою діяльністю, насамперед з її результатами — відкриттями, а з другого — забезпечує суспільне виробництво необхідними засобами, зна­ряддями, технологіями, матеріалами тощо. Досягнення науки стають фундаментальною базою для технічної творчості, яку постійно стимулює гостра потреба суспільного виробництва у , новій техніці, технології, матеріалах та інших знаряддях і за­собах. У силу цих факторів значення винахідництва для підви­щення суспільного виробництва, розв'язання суспільно-еко­номічних проблем важко переоцінити. Створення і впровад­ження технічних удосконалень значною мірою залежить від правильного регулювання творчої діяльності, яка полягає у пошуках нових рішень з метою підвищення рівня виробницт-

378
ра. Розробка таких рішень, їх оформлення, використання у народному господарстві породжують ряд правових відносин між авторами пропозицій, їхніми володільцями та особами й організаціями, що їх використовують. Ці відносини регулю­ються правом промислової власності, або патентним правом, оскільки основним правоохоронним документом, яким захи­щаються об'єкти промислової власності, є патент (деякі ре­зультати науково-технічної творчості охороняються свідоцт­вами),

Патентну форму охорони об'єктів промислової власності в Україні введено вперше. .Патентне законодавство формується досить активно, оскільки така форма охорони результатів твор­чої діяльності відповідає вимогам ринкової економіки. Воно має передусім стимулювати широкий розвиток науково-техніч­ної творчості і використання її досягнень у народному госпо­дарстві України.

Основними джерелами законодавства України про промис­лову власність на сьогодні є: Закон України “Про власність”. від 7 лютого 1991 р.; Закон України “Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної діяльності” від 13 грудня 1991 р.; Закон України “Про науково-технічну інфор­мацію” від 25 червня 1993 р.; Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15 грудня 1993 р.;

Закон УкраїниПро охорону прав на промислові зразки” від 15 грудня 1993 р.; Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р.; Закон України “Про охорону прав на сорти рослин” від 21 квітня 1993 р.;

Закон України “Про тваринництво” від 15 грудня 1993 р.;

Положення про Державне патентне відомство України від 21 липня 1992 р.; Тимчасова методика (основні положення) ви­значення доходу від використання винаходів та раціоналізаторських пропозицій та ін.

Важливим джерелом патентного права України є міжнародні договори. Кабінет Міністрів України своєю заявою від 26 серп­ня 1992 р. проголосив про приєднання України до Паризької конвенції про охорону промислової власності, Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, до Договору про патентну кооперацію. Уряд України взяв на себе обов'язки, що випливають із зазначених конвенцій, Угоди і Договору. Якщо міжнародним договором України встановлено інші пра­вила, ніж ті, що передбачені законодавством України про промислову вартість, то застосовуються правила міжнародно­го договору.

379


Іноземні особи мають рівні з особами України права, передбачені законодавством України про промислову вартість відповідно до міжнародних договорів чи на основі принципу взаємності. Іноземні та інші особи, що проживають чи мав постійне місце знаходження поза межами України, реалізують свої права через представників — патентних повірених, які мають бути зареєстровані в Держпатенті України'.


Каталог: Електронна%20бібліотека -> Навчальні%20матеріали -> Загально-освітні -> Підручники%20і%20посібники -> Правознавство -> Цивильне%20право%20Пидопригора
Підручники%20і%20посібники -> Поля для записів дадуть змогу творчому вихователеві скласти власні конспекти занять, користуючись запропонованим у посібнику матеріалом
Правознавство -> Адміністративно-деліктне право
Правознавство -> Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави
Загально-освітні -> Issn 1681-2751. Медична освіта. 2016. №1 вдосконалення вищої медичної освіти


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка