Підприємницьке середовище функціонування малого бізнесу в УкраїніСкачати 108,39 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації16.04.2019
Розмір108,39 Kb.
  1   2   3   4   5
УДК 334.012

Ткаченко Т.П.

канд. економ. наук, доцент

Кавтиш О.П.

канд. економ. наук, ст. викладач

Національній технічний університет України «КПІ»
Підприємницьке середовище функціонування малого бізнесу в Україні

Business environment OPERATION OF SMALL BUSINESS IN UKRAINE

В статті розглянуто поняття «малий бізнес» і «мале підприємництво», визначено відмінності між ними, запропоновано їх тлумачення. Проаналізовано погляди вчених на визначення підприємницького середовища, охарактеризовано умови, що визначають його структуру, визначено негативні фактори впливу підприємницького середовища на розвиток малого бізнесу в Україні. Запропоновано класифікацію умов підприємницького середовища на фактори макрорівня (нормативно-правова база, політична ситуація, соціальні настрої в суспільстві, науково-технічний рівень, стан розвитку ринкової інфраструктури) та макрорівня (власне суб’єктів підприємництва). Проаналізовано основні показники розвитку малого підприємництва в Україні (кількість суб’єктів малого підприємництва на 10 тис. населення, чисельність зайнятих у малому підприємництві та обсяг реалізованої продукції). Доведено вплив підприємницького середовища на ефективність функціонування малого бізнесу.

В статье рассмотрены понятия «малый бизнес» и «малое предпринимательство», определены различия между ними, предложено их толкование. Проанализированы взгляды ученых на определение предпринимательской среды, охарактеризованы условия, которые определяют его структуру, определены негативные факторы влияния предпринимательской среды на развитие малого бизнеса в Украине. Предложена классификация условий предпринимательской среды на факторы микроуровня (собственно субъектов предпринимательства) и макроуровня (нормативно-правовая база, политическая ситуация, социальные настроения в обществе, научно-технический уровень и состояние развития рыночной инфраструктуры). Проанализированы основные показатели развития малого предпринимательства в Украине (количество субъектов малого предпринимательства на 10 тыс. населения, количество занятых в малом бизнесе, объемы реализованной продукции). Доказано влияние предпринимательской среды на эффективность функционирования малого бизнеса.

In the article the term "small business" and "small entrepreneurships", identified differences between them, asked them to interpret. Reflects the views of scientists to determine the business environment, described the conditions that determine its structure, identified negative factors influence the business environment for small business development in Ukraine. The classification of terms of business environment for micro-level factors (business entity) and macro-level (regulatory framework, the political situation, social attitudes in society, scientific and technical level and state of development of market infrastructure). Analysis of basic indicators of small business in Ukraine (number of small businesses by 10 thousand population, the number of people employed in small business, the volume of sales). Proved the impact of business environment for the effective functioning of small businesses. Distinction between the concept of small business and small enterprise, emphasis on their economic substance, in terms of combining the functions of the owner and manager.


Каталог: files -> files
files -> Пояснювальна записка Вступне випробування з соціальної роботи до магістратури зі спеціальності «023 Соціальна робота»
files -> Теоретико-методичні підходи до визначення сутності інноваційного потенціалу підприємства
files -> Зміст вступ Модуль Мікроекономіка
files -> Програма вступного випробовування передбачає перевірку знань основних джерел з теорії дошкільної освіти, основних методик дошкільної освіти, педагогічних теорій та педагогічних технологій
files -> Програма додаткового вступного випробування з дошкільної педагогіки та психології складена у
files -> Програма основного вступного випробування в аспірантуру Підготовки доктора філософії Галузі знань 01 Освіта
files -> Програма додаткового вступного випробування в аспірантуру Підготовки доктора філософії Галузі знань 01 Освіта
files -> Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни
files -> Програма фахового вступного випробування


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка