Підготовка майбутнього вчителя інформатики до організації навчального діалогу в системі „педагог – комп’ютер ‑ учитель”: стан проблеми постановка проблемиСторінка1/8
Дата конвертації27.12.2018
Розмір358 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

УДК 371.13:004


 2006

Давискіба О.В.


ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В СИСТЕМІ „ПЕДАГОГ – КОМП’ЮТЕР ‑ УЧИТЕЛЬ”: СТАН ПРОБЛЕМИ
Постановка проблеми. Політика України щодо освіти, відбиваючи загальнонаціональні інтереси суспільства, враховує й загальні тенденції світового розвитку, вимагаючи суттєвих змін у системі освіти. Перехід до постiндустрiального, інформаційного суспільства, поширення міжкультурної взаємодії зумовлюють важливість факторів комунікабельності та толерантності. Використання інформаційних технологій передбачає новий рівень опосередкування розумової, творчої, комунікаційної та користувальницької діяльностей, що веде до корінної перебудови обох сторін навчальної діяльності. Освіта в будь-якому суспільстві є первинною цінністю, тому що від її рівня залежить розвиток цього суспільства в майбутньому. Постійне зростання вимог до спеціаліста змушують адаптувати й змінювати методологію процесу навчання. У ході змін необхідно враховувати особистість студента, педагогічні, психологічні, індивідуально-особистісні мотиви, характеристики й чинники. Згідно з закону “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Положення про середній навчальний заклад”, Державною національною програмою “Освіта” (Україна ХХ століття), Національною доктриною розвитку освіти України, державною програмою “Вчитель”, “Концепції педагогічної освіти” [1-8], першочергового розв’язання потребує проблема впровадження у навчально-виховний процес сучасних інформаційних технологій з їх подальшим удосконаленням. В процесі інформатизації освіти специфіка роботи вчителя інформатики постійно висуває нові вимоги до професійної підготовки майбутнього вчителя інформатики. Згідно з листом Міністерства освіти і науки України „Про основні завдання вищим навчальним закладам на 2005/2006 навчальний рік”, при підготовці фахівців в основу необхідно покласти інтенсифікацію викладання навчальних дисциплін, забезпечення діагностики якості навчання з акцентом на особливості фахової підготовки та орієнтацією на ефективний контроль знань, умінь, навичок студентів у сфері майбутньої професійної діяльності [9].

Таким чином, у сучасній педагогіці та психології одним з основних напрямків стає підготовка майбутніх вчителів інформатики до використання сучасних методів викладання, що враховують психолого-педагогічні параметри учня, які визначають його здібності до навчання. Процес навчання можна представити як педагогічну взаємодію між вчителем та учнями, однією з форм реалізації педагогічної взаємодії виступає навчальний діалог. Навчальний діалог спрямован на вирішення навчальної задачі, тобто досягнення навчальних цілей в умовах конкретної навчальної ситуації.

Готовність майбутніх вчителів інформатики до організації навчального діалогу ґрунтується на функціях навчального діалогу (інформаційно-комунікативна; регуляційно-комутативна; афективно-комутативна [10]) та свідчить про рівень володіння професійними знаннями, вміннями, навичками. Виходячи з цього, можна відокремити основні компоненти професійної підготовленості майбутніх вчителів інформатики до організації навчального діалогу: мотиваційні знання, психологічні знання, інтелектуальні вміння, комутативні вміння, організаційні навички. При традиційній формі навчання професійна підготовка майбутніх вчителів інформатики до організації навчального діалогу здійснюється в процесі теоретичної підготовки (лекційних та семінарських занять); практичної підготовки (практичних та лабораторних занять, обчислювальних практик тощо); протягом п
едагогічних практик в середніх навчальних закладах (рис.1).

Рис.1. Процес підготовки майбутнього вчителя інформатики до організації навчального діалогу при традиційних технологіях навчання

Сучасний рівень інформаційних технологій та програмного забезпечення сприяє розвитку автоматизованих систем навчання, систем дистанційного навчання, що дає велику можливість для модернізації та підвищення ефективності навчання, а саме індивідуалізації процесу навчання, як сполучення їх дидактичних можливостей з традиційними формами навчання. Інформаційні технології навчання необхідні сьогодні як для навчання за допомогою локального комп’ютера, так і в комп’ютерних мережах. Майбутній вчитель інформатики повинен вміти здійснювати взаємодію з учнями як при традиційній формі навчання в системі „учитель - учень”, так і при використанні інформаційних засобів навчання в системі „учитель – комп’ютер ‑ учень”:


  • автоматизовані навчальні системи (електронний підручник, навчально-контролюючі програми та ін.). Розвиток та впровадження у навчальний процес інформаційних технологій навчання з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей засвоєння знань, цілком залежить від професійної підготовки майбутнього вчителя інформатики. Майбутній вчитель інформатики повинен вміти розробляти та будувати такі системи, організовувати навчальний діалог як один з компонентів педагогічного впливу на ефективність засвоєння знань учнем.

  • дистанційна система освіти. Методологічно важливою проблемою для розвитку теорії і практики дистанційної освіти є те, що в дистанційному навчанні відношення „людина – комп’ютер” набуває змісту в контексті декілька конкретних відносин: „учитель – комп’ютер”, „комп’ютер – учень”, „учитель - учень” – тобто „учитель – комп’ютер ‑ учень”. Відповідно до цього в заданій системі здійснюється вивчення закономірностей і принципів організації різних видів педагогічної діяльності. Однією з основних функцій вчителя в даній системі є уміння організовувати навчальний діалог на мотиваційному етапі, при поданні навчального матеріалу, контролі за знаннями й уміннями учнів, при організації пізнавальної діяльності учнів із засвоєння навчального матеріалу. Що також передбачає вміння майбутнього вчителя інформатики до використання нових аудіо і телекомунікацій, як сполучення поштового, радіо, телевізійного, електронного зв’язків.

О тже, процес підготовки майбутніх вчителів інформатики до організації навчального діалогу в системі „учитель – комп’ютер ‑ учень” доцільно здійснювати в системі „педагог – комп’ютер ‑ учитель”, яку зображено на рис.2. Особливостями цього процесу є використання наряду з традиційними методами засобів інформаційних технологій навчання, які дозволяють формувати основні компоненти підготовленості майбутніх вчителів інформатики до організації навчального діалогу (мотиваційні знання, психологічні знання, інтелектуальні вміння, комутативні вміння, організаційні навички) на базі навчальних задач, стратегій навчального діалогу та його елементів.

Рис.2. Процес підготовки майбутнього вчителя інформатики до організації навчального діалогу в системі „педагог‑комп’ютер‑учитель”
Каталог: library -> Documents -> Zbirnuk
library -> Основні розділи Бюлетеня Загальний відділ
Zbirnuk -> Запровадження педагогічної технології викладання теми: „машини для основного і поверхневого обробітку грунту” Постановка проблеми
Zbirnuk -> Теоретичні засади компетентнісного підходу до професійного навчання постановка проблеми
Zbirnuk -> Компетентністний підхід як основа стратегії управління якістю освіти
Zbirnuk -> Сучасний зміст освіти – головна мета професійно-технічної освіти
Zbirnuk -> Ректору Черкаського Національного університету професору В
Zbirnuk -> Специфіка досліджуємого процеса формування іншомовної компетенції майбутнього юриста у фаховій підготовці невід’ємно пов’язана
Zbirnuk -> Важливим компонентом інтегрування знань для їх систематизації є виділення у змісті освіти фундаментальних, генералізуючих поня


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка