Переваги використання проблемного методу


Характеристика форм проблемного навчанняСторінка7/9
Дата конвертації24.03.2020
Розмір65,5 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Характеристика форм проблемного навчання

Позитиви


Негативи

Проблемна 

лекція

Викладачі: 

структура лекції: проблема-динаміч-

ний розгляд – узагальнення, висновки;

Активний пошук нових знань, досліджень, при-

кладів.

Викладачі: не універсальність методуСтуденти: 

активізація пізнавального інтересу і 

ефективність засвоєння, прикладний аспект; 

Студенти: не всі студенти готові до актив-

ної пізнавальної діяльності

Проблемні 

семінарські 

заняття 


(круглі столи, 

фокус-групи, 

ситуаційні 

вправи)


Викладачі:

 педагогічна ефективність семінара 

висока.

Трудомісткість процесу підготовки до за-

няття, наявність навичок модератора групи

Студенти: 

творча активність студентів зростає; 

чітко сформульована проблема формує потребу 

у самостійності у підготовці до виступу; приму-

шує заглиблюватись у проблему

відсутні


Робота на-

уково-дослід-

ного харак-

теру


Викладачі:

 професійний саморозвиток; пошук 

актуальної тематики наукової роботи; загли-

блення в нюанси предметів, які викладються.

Використання залежить від здібностей 

студентів до наукової роботи (публікації) та 

ораторського мистецтва студентів (конфе-

ренції)


Студенти:

 зближення навчальної самостійної 

роботи студентів з дослідницькою, розвиток кре-

ативності; глибоке пізнання теми

Відсутність пізнавально-дослідної актив-

ності студентів

Проектна 

робота (кейс-

метод, малі 

групи, мозко-

вий штурм)

Викладачі:

 професійний саморозвиток; пошукова 

робота, підвищення педагогічної ефективності.

Умовні: пошук тем для проектів, не універ-

сальність

Студенти:

 набуття навичок командної роботи, 

ораторського мистецтва (захист проекту), робота 

на результат, навичка аргументації точки зору

розвиток креативного мислення, розвиток вміння 

приймати рішення.

відсутні«Молодий вчений» • № 5.1 (45.1) • травень, 2017 р. 

72

вання, розвиток інтелектуальної, мотиваційної, емоційної та інших сфер студента, розвиток його 

індивідуальних здібностей. Воно є ефективним 

засобом загального розвитку студентів.

Сутність проблемного навчання полягає в сис-

тематичній самостійній пошуковій діяльності 

студентів із засвоєнням ними готових висновків 

науки, а система методів навчання побудована 

з урахуванням мети й принципу проблемності.

Застосування методів проблемного навчання 

має такі переваги: вчить мислити логічно, науко-

во, творчо; робить навчальний матеріал більш до-

казовим та переконливим; сприяє формуванню 

стійких знань; впливає на емоційну сферу студен-

тів, формує впевненість, радість, задоволення від 

розумової діяльності; формує навички пошукової

дослідницької роботи; активно формує та розви-

ває позитивне ставлення та інтерес до навчання.


Каталог: files -> docs -> 2019


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка