«педагогіка» Мета курсу: сформувати у студентів спеціальності «Дошкільна освіта»Скачати 37,51 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації23.03.2020
Розмір37,51 Kb.
  1   2


«ПЕДАГОГІКА» 

 

Мета курсу: 

сформувати у студентів спеціальності «Дошкільна освіта» ОКР 

«молодший спеціаліст» цілісної системи теоретичних знань та практичних умінь 

із педагогіки дошкільної як науки про навчання і виховання дітей від народження 

до вступу до школи.  Завдання  курсу: 

засвоєння  студентами  теоретичних  основ  навчання  і 

виховання  і  розвитку  дітей  дошкільного  віку;  оволодіння  теоретико-

методологічними  засадами  застосування  різноманітних  методів  науково-

педагогічних  досліджень  у  навчально-виховному  процесі  навчальних  закладів; 

формування  здатності  до  педагогічного  осмислення  явищ  виховання  і  розвитку 

дитини  в  умовах  родинно-суспільного  виховання;  розвиток  здатності  до 

педагогічного  прогнозування,  самостійності,  критичного  мислення;  виховання 

кращих моральних рис у майбутніх вихователів дошкільного навчального закладу: 

любові та поваги до особистості дитини. 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Педагогіка як наука про виховання. 

Етапи  становлення  педагогіки  як  науки.  Предмет  і  завдання  педагогіки. 

Категорії педагогіки. Система педагогічних наук. Дошкільна педагогіка як галузь 

педагогічних знань: предмет, завдання. Зв’язок педагогіки з іншими науками. Тема 2. Педагогічні дослідження в галузі дошкільної педагогіки. 

Поняття  про  педагогічне  дослідження  та  його  елементи.  Методи 

педагогічного  дослідження.  Впровадження  досягнень  педагогіки  у  практику 

виховання дітей. Значення передового педагогічного досвіду. Тема 3. Розвиток та формування особистості. 

Поняття  розвитку  особистості,  характеристика  основних  його  напрямів. 

Фактори  розвитку  особистості.  Виховання  як  провідний  чинник  розвитку 

особистості. Закономірності та рушійні сили розвитку особистості. Тема 4. Сутність виховання у дошкільному віці. 

Значення дошкільного дитинства. Роль дорослого у розвитку дитини. Вікова 

періодизація. Вікові та індивідуальні особливості дітей. Обдаровані діти та діти з 

проблемами в розвиткуТема 5. Історія становлення та розвитку вітчизняної дошкільної освіти. 

Традиційні засади виховання дітей в Київській Русі. Педагогіка дошкільного 

віку епохи Відродження та Просвітництва. Розвиток дошкільної освіти поч. ХІХ – 

І  пол.  ХХ  століття.  Розвиток  вітчизняної  дошкільної  педагогіки  у  ІІ  пол.  ХХ 

століття. 

Тема 6. Становлення та розвиток української педагогічної думки. 

Г.Сковорода  про  народність  і  природовідповідність  виховання.  Педагогічна 

система  К.  Ушинського.  Освітньо-педагогічні  ідеї  М.Драгоманова.    Ідея 

національної  освіти  С. Русової.  Проблема  сімейного  виховання  у  педагогічній 

спадщині  А. Макаренка.  В. Сухомлинський  про  навчання  і  виховання  дітей 

дошкільного віку. Тема 7. Система вітчизняної дошкільної освіти.  

Дошкільні заклади в системі національної освіти. Типи дошкільних закладів 

та їх функції. Підготовка педагогічних кадрів в Україні. 

 Тема 8. Дошкільна освіта за кордоном. 

Актуалізація  проблем  дошкільного  виховання  в  різних  країнах  світу  на 

сучасному  етапі.  Огляд  стану  теорії  та  практики  дошкільного  виховання  в 

освітніх системах різних країн. Тема 9. Особливості періоду раннього дитинства. 

Особливості  раннього  дитинства  як  вікового  періоду.  Основні  педагогічні 

правила  виховання  дітей  раннього  віку.  Соціальна  адаптація  та  чинники,  що 

визначають характер і тривалість звикання дітей до нових умов. Тема 10. Розвиток і виховання дітей першого року життя. 

Особливості  психофізичного  розвитку  дітей  І-го  року  життя.  Завдання 

виховання дітей І-го року життя. Режим дня  дітей І-го року життя та організація 

режимних процесів у сім’ї. Тема 11. Розвиток  і виховання дітей другого року життя. 

Розвиток  дитини  2-го  року  життя  та  завдання  виховання.  Організація  умов 

життєдіяльності,  особливості  режиму  в  групі  раннього  віку.  Засоби  створення 

предметно-ігрового 

середовища. 

Педагогічне 

керівництво 

самостійною 

діяльністю дітей 2-го року життя. 

Тема 12.  Розвиток  і виховання дітей третього року життя.  

Особливості  розвитку  дитини  третього  року  життя.  Явище  «кризи  трьох 

років».  Завдання  та  зміст  виховної  роботи  з  дітьми  3-річного  віку.  Організація 

режимних  процесів  та  розвивального  предметного  середовища.    Педагогічне 

керівництво самостійною діяльністю дітей 3-го року життя. 

Тема 13. Програми виховання і навчання дітей дошкільного віку. 

Характеристика чинних програм для ДНЗ: комплексні, парціальні, програми 

для роботи з дітьми, якімаютьособливіосвітні потреби. 

Тема 14. Фізичне виховання дітей дошкільного віку.  

Поняття  «фізичне  виховання»  і  «фізичний  розвиток».  Мета  і  завдання 

фізичного  виховання  дітей  дошкільного  віку.  Характеристика  основних  засобів 

виховання  дошкільників.  Формування  культурно-гігієнічних  навичок  у  дітей 

дошкільного віку 

Тема 15. Режим дня в дошкільному закладі.  

Наукові  засади  режиму  життя  дитини.  Організація  режиму  дня  в  різних 

вікових  групах.  Педагогічні  вимоги  до  режиму  дня.  Виховна  робота  в  ДНЗ  у 

першій  половині  дня.  Організація  харчування  дітей.  Організація  і  методика 

проведення  прогулянки.  Організація  сну  дошкільників.  Організація,  зміст  і 

методика проведення другої половини дня  в ДНЗ. Тема 16. Розумове виховання дітей дошкільного віку.  

Значення розумового  виховання  у  формуванні  особистості.  Мета і  завдання 

розумового виховання дошкільників. Засоби розумового виховання. 

Тема 17. Теоретичні засади сенсорного виховання.  

Поняття, зміст і завдання сенсорного виховання дошкільників. Поняття про 

сенсорні  еталони.  Етапи  сенсорного  виховання  у  дошкільному  віці.  Методика 

сенсорного виховання. Тема 18. Завдання і зміст морального виховання дошкільників. 


Поняття  «морального  виховання»  і  «морального  розвитку».  Особливості 

морального  виховання.  Завдання  морального  виховання.  Закономірності 

морального виховання. Методи морального виховання

Тема 19. Виховання вольової  поведінки та дисциплінованості. 

Становлення  вольової  поведінки  у  дітей  дошкільного  віку.  Виховання 

слухняності та дисциплінованості. Попередження і корекція негативних проявів у 

поведінці дітей. 

Тема 20. Розвиток взаємин дітей дошкільного віку. 

Створення умов для формування гуманних взаємин дітей у ДНЗ. Особливості 

дружніх стосунків дітей дошкільного віку. Етапи становлення дитячого колективу. 

Тема 21. Трудове виховання дітей дошкільного віку. 

Мета  і  завдання  трудового  виховання  дошкільників.  Своєрідність  трудової 

діяльності дітей дошкільного віку. Види праці дітей, їх специфіка в різних вікових 

групах.  Форми  організації  праці  дітей  в  ДНЗ.  Керівництво  трудової  діяльністю 

дітей. 

Тема 22. Естетичне виховання дітей дошкільного віку. 

Зміст  і  завдання  естетичного  виховання  дітей  дошкільного  віку.  Засоби  і 

методи естетичного виховання. Шляхи формування у дітей оцінного ставлення до 

прекрасного в навколишньому житті та мистецтві. Тема 23. Статеве виховання дошкільників. 

Сутність  статевого  виховання  дошкільників.  Мета  і  засоби  статевого 

виховання.  Реалізація статевого виховання у ДНЗ в різних вікових групах. Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка