Педагогічні умови розвитку пізнавальної мотивації на заняттях з інформатики у зп(ПТ)О засобами дидактичних ігорСкачати 39,85 Kb.
Сторінка4/4
Дата конвертації01.06.2019
Розмір39,85 Kb.
1   2   3   4
Третя умова – ігрова діяльність повинна мати особистісно-зорієнтований характер.

Особистісно-орієнтована освіта передбачає таку технологію навчально-виховного процесу, яка забезпечувала б створення необхідних умов духовного, морального, емоціонального й інтелектуального становлення особистості, реалізацію не тільки педагогічного впливу, але й педагогічного взаємовпливу співпраці й співтворчості в системі відносин «педагог – учень», активізацію позиції учня в збагаченні інтелектуального й духовно-морального потенціалу особистості [88].

Варто зазначити, що до ряду важливих особливостей навчання, орієнтованого на особистість учня, на думку Н. Волкової, відносять [84,с. 89]:

– гуманістичну систему стосунків педагога й учнів;

– активну інтелектуальну працю;

– визнання вкладу кожного учня у колективний пошук, навчальний результат, орієнтований на розвиток індивідуальності;

– особистісно-орієнтована система оцінювання;

– свободу вибору навчальних ролей, завдань та способів їх виконання;

– ситуацію успіху у розв'язанні пізнавальних проблем;

– самооцінку особистісних досягнень у навчальному процесі.

Кожен з учнів має сприйматися як особистість окрема і цілісна. Відповідно до цього має організовуватися гра. Дуже тонка процедура – розподіл ігрових завдань. Тут педагог має виявити весь психологічний і педагогічний такт. Учнів, які не можуть похвалитися знаннями, необхідно підтримувати, створювати для них ситуацію успіху, щоб вселити впевненість. Незаперечних відмінників і нестримних лідерів можна й навантажити відповідно − їхня перемога буде важчою, але не менш бажаною [88].

Критерії уроку з особистісно-орієнтованою спрямованістю [89]:

– створення емоційного налаштування всіх учнів класу на організацію учбової діяльності на уроці;

– використання проблемних, творчих завдань;

– обговорення теми в кінці уроку, не лише того, (про що ми дізналися), але й того, що сподобалося (не сподобалося) на уроці; що б хотілося виконати ще раз;

– стимулювання учнів до вибору й самостійного використання різних способів виконання завдання;

– оцінка (заохочення) при опитуванні на уроці не лише правильної й самостійної відповіді учня, але й аналіз того, як учень розмірковував, які мав досягнення, у чому помилявся;

– сприяння намагань учня знаходити свій спосіб роботи, аналіз способів роботи інших учнів у ході уроку;

– організація спілкування на уроці, яке дозволить кожному учневі проявити ініціативу, самостійність, самовираження.

В особистісно-орієнтованому навчанні є учень, як суб’єкт учіння, своєї діяльності, «квітка», яку вирощує учитель. Він створює умови для само зміни учня, його переходу у новий стан, турбується про розуміння учнем мети й завдання навчання, про їх прийняття учнем; змінює постановку учбової задачі в залежності від потреби учня, вчить самостійно ставити учбове завдання [89].

При особистісно-орієнтованому навчанні учень має право на помилку (на помилках вчаться), має власну думку, яка відрізняється від думки учителя та інших учнів, відкрито демонструє свої здібності. Учитель створює такі умови, коли учень вільно висловлює своє непогодження з ним. Адже учитель розуміє, що «супротив» вважається природним засобом по різному розуміти реальність, різницю в цінностях учителя й учня [89].

Таким чином, ми можемо периконатися що елемент особистісної орієнтації є важливим для розвитку пізнавальної мотивації.

Отже, ми виокремили такі педагогічні умови розвитку пізнавальної мотивації:

1) створення позитивного ставлення до навчання, емоційної налаштованості та сприятливої атмосфери;

2) застосування дидактичних ігор різних типів;

3) ігрова діяльність повинна мати особистісно-зорієнтований характер.

80. Новий тлумачний словник української мови: у 4 т. – К.: Аконіт, 2012. – Т. 2. – 910 с.

81. Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФА, 1998. – 576 с.

82. Сутність та зміст поняття «педагогічні умови» / Н. Тверезовська, Л. Філіппова // Нова пед. думка. – 2009. – №3. – с. 90.

83. Карпічев В. С. Організація і самоорганізація соціальних систем [Текст]. Словник / В. С. Карпічев. – М.: Видавництво РАГС, 2008. – 612 с.

84. Волкова Н. П. Педагогіка: [навчальний посібник] / Н. П. Волкова. – К.: Академія, 2004. – 212 с.

85. Бондаренко А. К. Дидактические игры – М.: Просвещение, 2001. – 160 с.

86. Компанець Н. М. Дидактичні ігри // Початкове навчання. – 2012. – № 16-18. – c. 48.

87. Аванесова, В. Н. Дидактическая игра как форма организации обучения в детском саду / В. Н. Аванесова // Дидактические игры. – 2000. № 7. С. 52–84.

88. Алексеев Н.А.Личностно-ориентированное обучение в школе.// Ростов на Д. Феникс // – 2006. 171 с.89. Лукьянова М. Личностно-ориентированный урок: конструирование и диагностика// М.: – центр »Педагогический поиск».// – 2006. 176с.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка