Педагогічна рада : «Роль класного керівника у формуванні ключових компетенцій особистості»Скачати 54,57 Kb.
Дата конвертації02.04.2019
Розмір54,57 Kb.
ТипПлан проведення
Педагогічна рада :

«Роль класного керівника у формуванні ключових компетенцій особистості »

Мета :


 •  Проаналізувати систему діяльності класних керівників щодо формування системи цінностей і якостей особистості ;

 •  Ознайомитися з досвідом роботи класних керівників щодо впровадження основних напрямків державної програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України »;

 •  Визначити коло проблем з реалізації вищезазначеного питання та намітити шляхи їх вирішення.

План проведення педагогічної ради.

 1.  Роль класного керівника у створенні позитивного виховного простору : досвід ,

проблеми , пошуки.

                                                                    Мельник О.В. ,заступник директор з НВР.

3.Виховання ключових компетенцій молодших школярів.

                                                          Квартюк Н.М., керівник ШМО вчителів початкових класів.

2.Впровадження активних форм виховної роботи в процесі формування громадянської культури особистості.

                                                             Шпортько Є. О. , класний керівник 7-А класу.

3.Формування ціннісного становлення до самореалізації у соціумі старшокласників.

                                                               Кірюха К.І., класний керівник 11-Б класу.

4.Виховання ціннісного ставлення до себе як показник формування основ духовно-морального та фізичного розвитку в учнів основної школи .

                                                            Дергачова Т.А., класний керівник 8-А класу

5.Система роботи класного керівника щодо виховання в учнів ціннісного ставлення до природи.

Тимофєєва А.Е.,класний керівник 6-Б класу.

6.Дискусія «Кого виховувати людину чи особистість?»

7.Проект рішення педагогічної ради. Коло ідей .Робота у групах. •  Про які питання з формування особисті учня я б хотів дізнатися на МО класних керівників, семінарах – практикумах , інших заходах?

Роль класного керівника у створенні позитивного виховного простору : досвід ,проблеми , пошуки.

                                                                                        Мельник О.В. ,заступник директор з НВР.

«Найголовнішим у вихованні має бути

особистість безпосереднього вихователя,

який віч на віч знаходиться з учнями.

Вплив особистості педагога на молоду душу

становить ту силу, яку не можна замінити

ні підручниками, ні моральними повчаннями,

ні системою покарань і заохочень.

Важливе значення має дух закладу,

але цей дух живе не серед стін, не на папері,

а в характері більшості вчителів і від них

переходить у характер вихованців».

                                                             К.Д.Ушинський
Пошук шляхів гуманізації виховного процесу в сучасній школі актуалізує необхідність спрямованості педагогічної науки і практики на самоцінність людської особистості, внутрішні ресурси учнів, їхній саморозвиток. Серед завдань шкільного виховання пріоритетним є створення умов, які сприяють повноцінному особистісному розвитку кожної дитини. Отже, виховний процес у сучасній школі має бути зорієнтованим на формування моральної свідомості школярів, їхніх моральних цінностей, що проявляються у поведінці. Водночас проблема гуманізму особистості зумовлює необхідність усвідомлення потреби саме в гуманістичній моралі, яка притаманна правовому громадянському суспільству.

Виховання громадянина має здійснюватися на засадах розуміння, усвідомлення і реалізації школярами загальнолюдських цінностей. У Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття), Національній доктрині розвитку освіти в Україні ХХІ століття, Законі «Про загальну середню освіту», «Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності», Програмі «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів», «Концепції національно-патріотичного виховання молоді» пріоритетним вектором розвитку освітнього процесу проголошено виховання. У них акцентовано увагу на необхідності подолання девальвації загальнолюдських гуманістичних цінностей, відірваності освіти від національних джерел у контексті пошуку шляхів реформування освіти. У «Концепції національно-патріотичного виховання молоді зазначено, що головною домінантою національно-патріотичного виховання молоді є формування у особистості ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та самої себе, активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції. Вищевикладене свідчить про те, що соціальний запит суспільства щодо підростаючого покоління актуалізує трансформацію системи освіти на якісно новому рівні, який би сприяв формуванню особистості школяра з усталеною ієрархією гуманістичних цінностей, високою моральністю й позитивним ставленням до себе, оточуючих людей, природи, світу.


Головне завдання сьогоднішньої практики – є створення виховного простору , який є не тільки середовищем , а й духовним простором учня і педагога , це простір культури ,що впливає на розвиток особистості .Це простір соціальних, культурних цінностей і життєвих виборів особистості . І провідна роль у формуванні компетнцій учня відводиться класному керівнику. Існує думка, що немає у школі більш відповідальної посади, ніж посада класного керівника. Перелік його посадових обов’язків надзвичайно широкий, а робота складна й відповідальна. У принципі, саме від класного керівника залежить, чи будуть реалізовані в повній мірі інноваційні ідеї щодо вирішення проблем виховання підростаючого покоління. Безперечно, роль класного керівника у системі освіти є центральною, оскільки він виступає тією ланкою, яка зв’язує воєдино процеси навчання, виховання, соціалізації учнів. Він створює умови для формування соціально орієнтованої особистості у процесі організації профілактичної взаємодії з іншими суб’єктами навчально-виховного процесу. Класний наставник сприяє інтелектуальному, духовному, фізичному розвитку учнів, а також дбає про задоволення освітніх та соціально-культурних потреб школярів.

Одне із багатьох завдань, що стоять перед класним керівником, - це організація класного колективу. Від педагога залежить, яку роль він зіграє у цьому процесі: чи активно допоможе у формуванні необхідних корисних якостей своїх вихованців, чи займе нейтральну позицію, чи, навпаки, своїм втручанням призведе до деформації школяра як особистості. Для того, щоб процес включення дітей у діяльність класного колективу був оптимальним, педагог повинен використовувати педагогічно доцільні форми й методи роботи.

Вивчення рівня вихованості учнів класу  є однією із найважливіших задач класного керівника.Кожного року класні керівники проводять моніторинг рівня вихованості учнів . Класні  керівники  постійно вивчають  особистість  учнів, яка передбачає:

- відвідування та спостереження за учнями в сім’ї, бесіди з учнями, батьками;

- спостереження та оцінка організаційних здібностей, вчинків;

- спостереження за стосунками між учнями в класі;

- спостереження за реакцією батьків на проведені виховні заходи, на оцінки школярів, записи в щоденнику;

- спостереження за формуванням соціально значущих якостей, які характеризують ставлення школярів до суспільних процесів;

- анкетування, тестування;

- формування портфоліо на кожного учня;

- складання характеристик, діагностичних карт на кожного учня.

 

Для забезпечення ефективного процесу формування ціннісних ставлень школярів, як це передбачається «Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», протягом навчального року класні керівники проводять виховні заходи , спрямовані на виховання системи цінностей і якостей особистості ,які визначені в основному змісті програми.Цінносне ставлення до себе. Працюючі за цим модулем класні керівники проводили для учнів виховні заходи ,спрямовані на саморозвиток ,самовизначення особистості : « У добрі справи ти все найкраще поклади» (6-Б кл..,Тимофєєва nbsp;/spannbsp; Головне завдання сьогоднішньої практики p А.Е.), «Я буду здоровим !» (7-Аклас,кл.кер.Шпspan/span#39;язку та взаємовпливу загальнолюдського та національного компонентів культури в широкому значенні./p5.Система роботи класного керівника щодо виховання в учнів ціннісного ставлення до природи.ортько Є.О.),»Що для мене справжня дружба?» (8-А клас,кл.кер.Дергачова Т.А.),»Світ очима агресивної дитини»(9-Б кл.,класний керівник Сєдих М.А.),»Хто ми? Дозволь собі бути щасливим» (7-Бкл.,класний керівник Григор’єва О.М.)


 •  Цінносне ставлення до сім`ї ,родини, людей. Метою проведення виховних занять за цим модулем було формування в учнів уяви про ідеал сучасної сім`ї , навичок сімейної дипломатії , родини як основи духовної культури суспільства .Класний керівник 8-Бкласу Гострик В.В. провела ситуативну гру «Сім’я в моєму житті», учні 11-А класу ,класний керівник Яворська І.С. ,підготували  фотовиставку для батьків «Родина очима дитини».Традицією стало проведення свята «Осініни»  за участю батьків , флешмобів до Всесвітнього Дня толерантності .
 •  Ціннісне ставлення до культури і мистецтва . Класні керівники проводили заходи ,направлені на ознайомлення учнів з надбанням української культури та мистецтва , для учнів були проведені зустрічі з криворізькими поетами Олександром Меншиковим ,фотографом Василем Гелавачуком. Також учні відвідували театр Т.Шевченка , «Академія Руху», відвідали виставу Дніпропетровського театру Опери та балету.
 •  Ціннісне ставлення до праці. Класним керівником Зиковою С.О. була проведена година спілкування з трудового виховання і професійної орієнтації «Ваш вибір :можу + хочу +треба», Гудзенко О.В. провела годину спілкування « Навчальна праця. Як готуватися до ЗНО?».

Учні  постійно беруть участь у роботі по благоустрою шкільного подвір’я ,екологічних толоках.

 •  Ціннісне ставлення до природи. У рамках роботи над цим модулем класні керівники проводили виховні години  з проблем енергозбереження ,захисту природи ,до Дня Землі , Чорнобильської катастрофи.Кожного року Гострик В.В. проводить учнівську конференцію з теми «Глобальні проблеми людства», де старшокласники презентують свої екологічні проекти. Постійно організуються екскурсії  для учнів на зелені Хутори (Херсонщина ), до м.Одеса ,Кременчук, Дніпропетровськ , Мукачево з метою ознайомлення учнів з природою та історією  інших регіонів України.

Випускники школи висадили на території школи молоді дерева .Вакар О.О. розпочала роботу над проектом «Зелена школа»,до якої залучилися учні всієї школи.

 •  Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави. У межах роботи за цим модулем були проведені виховні години ,спрямовані на виховання почуття патріотизму ,шанобливого ставлення до історії своєї держави. У 10-А класі було проведено гру-шоу «Я люблю Україну», у 6-А гру  «Козацька слава не вмре , не поляже».Класними керівниками проводяться  заходи до Дня Соборності України ,Дня партизанської слави, визволення України від німецько-фашистських загарбників ,Дня Перемоги.Класним керівником 11-А класу Висоцькою Л.С. було підготовлено відкритий захід для ветеранів мікрорайону школи .Вакар О.О. провела літературно-музичну композицію «Сестри милосердя».

    Слід визначити , що класні керівники використовували різноманітні форми роботи з учнями : гру, ток-шоу, дискусії , тренінги, проекти , евристичні бесіди, рольові ігри .Кожний виховний захід супроводжувався мультимедійною презентацією .Вчителі вдало використовували фактичний матеріал, залучають до проведення виховних годин органи учнівського самоврядування, поєднують виховання особистості з ідеалами, традиціями вітчизняної духовної культури ,формують в учнів відносини співробітництва, взаємодопомоги, сприяють розвитку загальнолюдських цінностей .

Але під час проведення виховних годин спостерігалися і недоліки :


 •  Не всі класні керівники залучали до проведення годин спілкування батьків , працівників  органів  громадського самоврядування ;

 •  Спостерігалася низька роль активу класу у підготовці та проведенні заходів.

Досвід виховної діяльності педагогічного колективу закладу свідчить про те , що у школі створено належні умови для розвитку компетенції особистості , які включають в себе :
 •  Психологізацію  як здатність враховувати у комплексі всі зовнішні й внутрішні впливи на дитину й одночасно творити духовно-творче розвивальне середовище, нейтралізуючи негативні з них та посилюючи позитивні; 

 •  відкритість до соціуму, діяти у співпраці з сім'єю, громадськістю;

 •  залучення дітей до розв'язання суспільно значущих і особистісних життєвих проблем, формувати досвід громадянської поведінки;

 •  розвиток творчого потенціалу всіх суб'єктів навчально-виховного процесу; 

 •  спонукання школярів до самостійного розв'язання власних життєвих проблем у нестабільному суспільстві;

 •  життєтворчість як здатність забезпечити дитині можливість облаштувати власне життя, творити колективні та міжособистісні взаємини; 

 •  педагогічна культура вчителів і вихователів, невід'ємними особливостями якої є людяність, інтелігентність, толерантність, розуміння, здатність до взаємодії;

 •  педагогічний захист й підтримка дітей у розв'язанні їхніх життєвих проблем та в індивідуальному саморозвитку, забезпечення їхньої особистісної недоторканності та безпеки; самореалізація людини в особистісній, професійній та соціальній сферах її життєдіяльності. 

Та на сьогоднішній день існує ще багато проблем : •  це зміни в психології батьків та учнів , які спонукають замислитися вчителя над новими підходами до виховання учнів та батьків ;

 •  негативний вплив на психіку учнів ЗМІ ;

 •  перевантаженість учнів навчальними програмами ;

 •  підвищення культури міжособистісних стосунків учнів , вчителів та батьків.

Отже завершити свій виступ мені б хотілося порадами від польського педагога Я.Корчака.(Додаток)


Рішення педагогічної ради :
1.Продовжити роботу педагогічного колективу щодо створення умов для розвитку життєтворчих компетенцій особистості  у виховній та позакласній діяльності ,враховуючи виконання основних завдань програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України ».

Постійно ,класні керівники.

2.З метою залучення батьків до проблем виховання учнів в сучасних умовах провести педагогічний міст «Батьки – діти – вчителі» у рамках міської акції «Впевненими кроками назустріч до взаєморозуміння :педагоги – батьки – діти».

Березень 2013,

Мельник О.В.,Петрова І.О., класні керівники

3.Для надання психолого-педагогічної підтримки діяльності класних керівників провести на засідання МО семінар- практикум «Підвищення педагогічної компетентності класних керівників – провідний чинник навчання і виховання учнів .»

Грудень 2012,

Кандаурова І.В.,практичний психолог.

4.З метою надання методичної допомоги класним керівникам щодо гендерного виховання учнів  розглянути питання на методичній нараді класних керівників «Форми та методи роботи класного керівника у гендерному вихованні учнів.»
Січень 2012 ,Петрова І.О.,Мельник О.В.

5.Класним керівникам з метою  вирішення  проблем підвищення рівня відповідальності та дисциплінованості учнів залучати органи учнівського самоврядування та вести щоденник дисциплінованості класу.

З 01.11.12., класні керівники ,

Петрова І.О.,соціальний педагог6. Підвищувати рівень відповідальності батьків з проблем контроль за навчанням та вихованням учнів , з цією метою розглянути на загальношкільних батьківських зборах питання «Відповідальність батьків за навчання та виховання учнів.»

Січень 2012 ,Мельник О.В.
Каталог: uploads -> editor
editor -> Затвердити Порядок вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей, до сімейних форм виховання (далі Порядок), що додається
editor -> В умовах постійних змін, які відбуваються в сучасному суспільстві, проблема адаптації особистості виступає на перший план
editor -> Навчальний заклад: Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання №25 «зош і-ііі ст., природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради
editor -> «Бережи здоров'я змолоду!»
editor -> Різновид інтерактивних методів навчання на уроках
editor -> Суть процесу навчання
editor -> Аудіювання


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка