Павлик наталія ВасилівнаСторінка1/43
Дата конвертації24.03.2020
Розмір0,81 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ 

 

 

 

НАТАЛІЯ ПАВЛИК  

 

 

ПСИХОДІАГНОСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ  

НЕВРОТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ МАЙБУТНЬОГО 

ПЕДАГОГА  

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ  

Видавництво  

«ЛОГОС» 

2013 

 


 УДК 159.9.07: 159.3: 378 ББК 88.5: 74.58 

П 12 

 

Рекомендовано до друку вченою радою 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

 

(протокол № 14 від 24 грудня 2012 р.)  

Рецензенти: 

М.  В.  Бастун,       

кандидат  психологічних  наук,  старший  науковий  співробітник 

відділу  педагогічної  психології  і  психології  праці

 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; 

А. В. Алєксєєва, 

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник на-

уково-дослідної лабораторії професійної орієнтації незайнято-

го  населення  Інституту  підготовки  кадрів  Державної  служби 

зайнятості України. 

 

  

 

  

 

 Павлик, Н. В. 

П 12        Психодіагностика особливостей невротичного характеру майбутнього 

педагога: 

метод. рек. / Наталія Павлик. – К.: Логос, 2013. – 48 с. – Бібліогр.: 

с. 47-48. 

 

  

Методичні рекомендації присвячені проблеми дослідження особливостей структури та змісту 

характеру  майбутнього педагога в аспекті розвитку його духовної культури.  

У першому розділі здійснено теоретичний аналіз категорії «характер» у зарубіжній та вітчиз-

няній психолого-педагогічній науці. Важливим висновком є те,

 

що характер є психологічною переду-мовою й одночасно результатом духовно-особистісного розвитку в юнацькому віці.  

Другій розділ присвячено розгляду характерологічних дисгармоній особистості.  

У третьому розділі представлено модель структури характеру особистості, а також ряд експе-

риментальних психодіагностичних методик дослідження змісту та ступеню гармонійності характеру, 

які мають цікаву інтерпретацію результатів, що робить їх зручними для масового використання в умо-

вах навчальних закладів. 

Методичні рекомендації призначені для практичних психологів та педагогів для роботі з уч-

нівською молоддю. 

 Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка