Патентні дослідження у медицині: порядок оформлення звіту


Загальні відомості про об'єкт дослідженняСторінка11/11
Дата конвертації04.04.2019
Розмір0,66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Загальні відомості про об'єкт дослідження
1. Найменування суб'єкта господарської діяльності: Інститут (назва) АМН України, лабораторія протирадіаційних препаратів.

2. Початок розробки.: 01.2003. Завершення розробки: 12.2005.

3. Призначення: профілактика, діагностика та лікування місцевих променевих ушкоджень.

4. Галузь використання: радіаційна біологія, променева терапія, онкологія.

5. Стислий опис ОГД.

В галузі
За останні роки


Особливий інтерес при розробці даної проблеми мають
Об’єктом господарської діяльності є способи профілактики і лікування променевих ушкоджень.

Медико-соціальні показники, що характеризують ефективність способів лікування і профілактики променевих ушкоджень:  • лікарський засіб, використаний у способі;

  • спосіб уведення препарату;

  • токсичність;

  • ускладнення променевої терапії, %;

  • показники активності антиоксидантних ферментів, %;

  • можливість виконання протоколу променевої терапії.

Список виконавців

Керівник НДР, зав. лабора-торії протирадіаційних пре-паратів канд. біол. наук, ст. наук. співроб.

____________________


"____"___________2002 р.

Є.М. Мамотюк


Відповідальний виконавець:

Ст. наук. співроб.,

канд. біол. наук


____________________


"____"___________2002 р.

Н.Є. Узленкова


Керівник відділу наукового аналізу і захисту інтелек-туальної власності, канд. біол. наук, ст. наук. співроб.


____________________


"____"___________2002 р.

Н.О. Артамонова


Патентознавець, наук.співроб.____________________


"____"___________2002 р.

З.П. Сульдіна


Ст. лаборант


____________________


"____"__________2002 р.

Ю.В. ПавліченкоЗМІСТ


ОСНОВНА ЧАСТИНА……………………………………………………………………………..
Г.1 Визначення патентоспроможності ОГД (новизни, винахідницького рівня та промислової придатності)………………………………………………………..
Форма Г.1.1 Патентна документація, відібрана для подальшого аналізу…………………………………………………………………………………...Форма Г.1.2 Інша науково-технічна документація, відібрана для подальшого аналізу…………………………………………………………………………………..Форма Г.1.3 Документація, що відома з джерел посилання, але не виявлена в процесі пошуку…………………….………………………………………………….Форма Г.1.4 Техніко-економічні показники ОГД та об’єктів аналогічного призначення……………………………………………………………………………..Форма Г.1.5 Аналіз новизни, винахідницького рівня та промислової придатності ОГД………………………………………………………………………Висновки з розділу Г.1...……….………………………………………………………
Г.2 Визначення ситуації щодо використання прав на об’єкти промислової власності………………………………………………………………………………..Форма Г.2.1 Динаміка патентування……………………….………………………
Форма Г.2.2 Взаємне патентування щодо ОГД, його складових частин……………………………………………………………………………….…..
ФормаГ.2.3 Документи-аналоги………………………………………………….…
ФормаГ.2.4 Аналіз можливості застосування в ОГД відомих об’єктів промислової власності………………………………………………………………Форма Г.2.5 Ліцензійна діяльність фірм, організацій щодо ОГД, його складових частин…………………………………………………………………………………Висновки з розділу Г.2..…………………………………………………….………
Г.3 Виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності………………………………………
Форма Г.3.1 Документи або інші джерела інформації (патентний формуляр, звіт про патентні дослідження), що стосуються ОГД……………………………Форма Г.3.2 Порівняльний аналіз об’єктів промислової власності та ОГД…….…
Форма Г.3.3 Висновки щодо порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об’єкти промислової власності………..…….……Висновки з розділу Г.3.……………………………………………………………..
Узагальнені висновки за результатами патентних досліджень…...…………………
Додаток А. ЗАВДАННЯ N _____…………………………………..………………
Додаток Б. РЕГЛАМЕНТ ПОШУКУ N ____……………………………………
Додаток В. ДОВІДКА ПРО ПОШУК N ____……………………………………..
ОСНОВНА ЧАСТИНА

Г.1 Визначення патентоспроможності ОГД (новизни, винахідницького рівня та промислової придатності)

Форма Г.1.1 Патентна документація, відібрана для подальшого аналізуОГД, його складові частини

Документи на об'єкти промислової власності

бібліографічні дані

Відомості щодо їхньої дії

1

2

3

Спосіб

діагностики метастазування РЩЗ у лімфовузлиУкраїна

Пат. № 10073 А, UA, МПК А 61 В 6/00. /ХНДІ медичної радіології МОЗ України. — З. № 93005454; Заявл. 11.06.93; Опубл. 30.09.96. Спосіб диференційної діагностики захворювань щитовидної залози


Не діє


Пат. № 10339 А, UA, МПК А 61 В 6/00. /ХНДІ медичної радіології МОЗ України. — З. № 93005455; Заявл. 17.08.94; Опубл. 25.12.96. Спосіб радіонуклідної діагностики злоякісних та доброякісних пухлин щитовидної залози

-"-

Пат. № 10349 А, UA, МПК А 61 В 6/00. /ХНДІ медичної радіології МОЗ України. — З. № 93005853; Заявл. 11.06.93; Опубл. 25.12.96. Спосіб радіонуклідної діагностики захворювань щитовидної залози

-"-

Пат. № 461, UA, МПК А 61 В 10/00. /ХНДІ медичної радіології МОЗ України. — З. № 98084257; Заявл. 04.08.98; Опубл. 29.12.99. Пристрій для аспіраційної тонкоголчастої пункційної біопсії

Діє

Пат. № 19254, UA, МПК G01 N 33/483. /ХНДІ медичної радіології МОЗ України. — З. № 4905993/SU; Заявл. 28.01.91; Опубл. 25.12.97. Спосіб діагностики раку щитовидної залози

Не діє


Пат. № 20695 А, UA, МПК А 61 В 6/00. /Поспєлов С.В. — З. № 96031135; Заявл. 26.03.96; Опубл. 02.09.97. Спосіб оцінки функціонального та анатомо-топографичного стану щитовидної залози

Діє

Пат. № 24466 А, UA, МПК А 61 В 10/00. /Калугін В.О. — З. № 97041975; Заявл. 24.04.97, Опубл. 30.10.98. Спосіб діагностики захворювань щитовидної залози

Діє

Пат. № 37664 А, UA, МПК А 61 В 5/145. /Національний медичний університет ім. О.О. Богомольца. — З. № 2000127424; Заявл. 22.12.2000; Опубл. 15.06.2001. Спосіб діагностики захворювань щитовидної залози

Діє

Росія

Пат. № 2037156 RU, МПК G 01 N 33/52, А 61 B 10/00. /Никитин И.Г., Кисляк О.А. и др.— З. N 92009346/14; Заявл. 02.12.92; Опубл. 09.06.95. Способ дифференциальной диагностики заболеваний щитовидной железы


Діє


Пат. № 2063635 RU, МПК G 01 N 33/48 /Мамчич А.И. (UA), Погорелов А.В. (UA).— З. N 93053252/14; Заявл. 16.11.93; Опубл. 10.07.96. Способ дифференциальной диагностики узловых поражений щитовидной железы

Діє


Спосіб

діагностики метастазування РЩЗ у лімфовузлиПат. № 2084199 RU, МПК A 61 B 10/00 /Иркутский государственный медицинский университет МЗ РФ.— З.N 5067972/14; Заявл. 04.08.92; Опубл. 20.07.97. Способ дифференциальной диагностики узловых заболеваний, кист и опухолей щитовидной железы

Діє

Пат. № 2139678RU, МПК A61B8/08 /Иркутский государственный медицинский университет МЗ РФ.— З. N 97110896/14; Заявл. 26.06.97; Опубл. 20.10.99. Способ дифференциальной диагностики неопухолевых заболеваний и опухолей щитовидной железы

Діє

Пат. № 2146879 RU, МПК A 61 B 8/06 /Иркутский государственный медицинский университет МЗ РФ.— З. N 96111780/14; Заявл. 11.06.96; Опубл. 27.03.00. Способ дифференциальной диагностики узлового зоба и опухолей щитовидной железы

Діє

Пат. № 2151397 RU, МПК G 01 N 33/52 /Тверская государственная медицинская академия.— З. N 99124548/14; Заявл. 22.11.99; Опубл. 20.06.00. Способ дифференциальной диагностики доброкачественной гиперплазии и рака щитовидной железы

Діє

США

Пат. № 4735210 US, МПК А 61 B 6/00. /Immunomedics, Inc. (Newark, N.J.). —З. №751877; Заявл. 05.07.85; Опубл. 05.04.88. Спосіб лімфографічної та органної візуалізації та КІТ для їх виконання


Діє


Пат. № 5101827 US, МПК А 61 B 5/05. /Immunomedics, Inc. (Warren, N.J.) US. —З. №167077; Заявл. 11.03.88; Опубл. 07.04.92. Спосіб візуалізації і лімфографії органів та КІТ для їх виконання

Діє

Каліфорнія

Пат. № 1323563 CA, МПК А 61 K 49/00. /Immunomedics, Inc.,US. —З. №615689; Заявл. 26.03.90; Опубл. 26.10.93. Спосіб лімфографії та КІТ для її виконанняДіє

AU

Пат. № 619291 AU, МПК А 61 K 49/00. /Immunomedics, Inc.,US. –З. №34959; Заявл. 18.05.89; Опубл. 23.01.92. Спосіб лімфографії та КІТ для її виконанняДіє

Японія

Пат. № 200117200 ОЗ, МПК С 12 Q 1/68. /Sumitomo Electric Ind. Ltd., JP. – З. №196873; Заявл. 12.07.99; Опубл. 23.01.01. Спосіб діагностики метастазу в лімфовузли раку стравоходу з використанням хромосомних показниківДіє

WO

Пат. № 9108777 WO, МПК А 61 K 49/02. /Fundac o Oswaldo Cruz Fiocruz (BR), Univ.Federal. De Pernambuco (BR). – З. №BR00022; Заявл. 17.12.90; Опубл. 27.06.91. Спосіб лімфосцинтіграфії для функціонального та морфологічного аналізу лімфатичних систем організмуДіє

Форма Г.1.2 Інша науково-технічна документація, відібрана для подальшого аналізуОГД, його складові частини

Джерела інформації

Бібліографічні дані

1

2

3

Спосіб

діагностики метастазування РЩЗ у лімфовузлиЗб.: Променева діагностика, та променева терапія. — К., 1998

Афанасьєва Н.І., Мужичук О.В. Особливості метастазування диференційованого раку щитовидної залози //Зб.: Променева діагностика та променева терапія. — К., 1998. — Вип.2. — С 84

Там же

Афанасьєва Н.І. Тонкоголкова УЗ-прицільна аспіраційна біопсія патології щитовидної залози //Зб.: Променева діагностика, та променева терапія. — К., 1998. — Вип.2. — С 96

Укр.радiол.журн.-1995

Славнов В.М., Марков В.В. Радiонуклiдна дiагностика пухлин щитовидної залози //Укр.радiол.журн. — 1995.- Т.3, вип. 2.—С. 155-159

Там же. — 1999

Ткаченко Г.І.. Астапьєва О.М., Грушка Г.В. Прогностична оцінка ефективності лікування хворих на рак щитовидної залози //Там же. — 1999.-Т.VII, вип.1. – С.15.

Там же. — 2000

Ткаченко Г.І. Особливості клінічної семіотики та перебігу раку щитовидної залози в сучасних умовах //Там же. — 2000.— Т.IX, вип. 3. – С.325

Журн. АМН України. — 1999

Эпштейн Е.В. Диагностика и лечение рака щитовидной железы //Журн. АМН України. — 1999. — Т5, №3. – С.516-524

J.Nucl.Med. — 1999


Seabold J.E. Comparison of 99mTc-methoxyisobutyl isonitrile and 201Tl scintigraphy for detection of residual thyroid cancer after 131I ablative therapy. //J.Nucl.Med. — 1999. — Vol.40, №9. – Р.1434-440


Ibid. — 2001


Shiga T., Tsukamoto E. Comparison of 18F-FDG, 131I-Na, and 201Tl in diagnosis of recurrent or metastatic thyroid carcinoma //J.Nucl.Med.-2001. — Vol.42, №3. – P.414-419


Nucl Med Commun. — 1998

Evaluation of suspected recurrent papillary thyroid carcinoma with [18F]fluorodeoxyglucose positron emission tomography /Jadvar H.. Davson Y, Peet F/ et al. //Nucl.Med.Commun. — 1998. – Vol.19, №6. – Р.547-554

Ibid. — 2000

Nishiyama Y. Comparison of 99Tcm-tetrofosmin with 201Tl and 131I in the detection of differentiated thyroid cancer metastases //Nucl.Med.Commun. — 2000. — Vol.21, №10. – P.917-923

Спосіб

діагностики метастазування РЩЗ у лімфовузлиJ. Thyroid. — 1999

Kumar H. Gender, clinical findinds and serum thyrotropin measurements in the prediction of thyroid neoplasma in 1005 patients prezenting with thyroid enlargement and investigated by fine-needle aspyration cytology //J.Thyroid. — 1999. — Vol 9, №11. — P.1105-1109

Ibid.—2000


Tumino S. Smeeth T. Аppearance of antithyroglobulin antibodies as the sole sign of metastatic lymph nodes in a patient operated on for papillary thyroid cancer: a case report //J.Thyroid. — 2000. – Vol.10, №5. – Р.431-433

Ibid

Fatourechi V. Are posttherapy radioiodine scans informative and do they influence subsequent therapy of patients with differentiated thyroid cancer? //Thyroid. — 2000. – Vol.10, №7. – P.573-577

Ibid. — 2001


Pacini F. Contralateral papillary thyroid cancer is frequent at completion thyroidectomy with no difference in low- and high-risk patients //Thyroid. – 2001. — Vol. 11, №9. – P.877-881

Virchows Arch. — 1998

Khan A.. CD 67 (LEU-7) expression is helpful in diagnosis of the follicular variant of papyllary thyroid carcinoma //Virchows.Arch. — 1998. — Vol. 432, №5. – P. 427-432

Radiother Oncol. — 1999

Koops H.S. Sentinel node biopsy as a surgical staging method for solid cancers //Radiother.Oncol. — 1999. — Vol. 51, №1. — Р.1-7

J.Chir. — 1999

Zardo F., Fusuka S. Hashimoto's thyroiditis and thyroid cancer: a report of a clinical case and a review of the literature //J.Chir. — 1999. — Vol 20, №:4. — Р.174-176

Endocr Relat Cancer. — 1999


Lin J.D. Prognostic variables of papillary and follicular thyroid carcinoma patients with lymph node metastases and without distant metastases //Endocr Relat Cancer. — 1999. – Vol. 6, №1.— Р.109-115

Head Neck. — 1999


Silva Filho G.B. Study of immunohistochemical expression of insulin-like growth factor I and proliferating cell nuclear antigen in thyroid gland papillary carcinoma and its metastasis //Head Neck. — 1999. — Vol.21, №8. – Р. 723-733

Semin.Nucl.Med. — 2000

Fatourechi V. Treating the patient with differentiated thyroid cancer with thyroglobulin-positive iodine-131 diagnostic scan-negative metastases: including comments on the role of serum thyroglobulin monitoring in tumor surveillance //Semin.Nucl.Med. — 2000. — Vol. 30, №2. – Р.107-114

Tumori. — 2000


Lippi F. Use of surgical gamma probe for the detection of lymph node metastases in differentiated thyroid cancer //Tumori. — 2000. — Vol.86, №4. – P.367-369


Endocr Pract. — 2000

Haber R.S. Role of ultrasonography in the diagnosis and management of thyroid cancer //Endocr.Pract. — 2000. — Vol. 6, №5. – Р.396-400

1

2

3

Спосіб

діагностики метастазування РЩЗ у лімфо-вузлиEur J Endocrinol. — 2000


Arturi F. Sodium-iodide symporter (NIS) gene expression in lymph-node metastases of papillary thyroid carcinomas //Eur.J.Endocrinol. — 2000. — Vol.143, №5. — P.623-627

Zentralbl Chir. – 2000


Farahati J. The significance of lymph node status in papillary and follicular thyroid gland carcinoma for the nuclear medicine physician //Zentralbl.Chir. — 2000. — Vol. 125, №10. — P.830-834

World J Surg. — 2000


Rybakov S.J. Thyroid cancer in children of Ukraine after the Chernobyl accident //World.J.Surg. — 2000. — Vol.24, №11. – P.1446-1449

J Surg Oncol. — 2001


Lippi F. Preoperative lymphoscintigraphy and sentinel lymph node biopsy in papillary thyroid cancer. A pilot study //J.Surg.Oncol. — 2001. — Vol. 77, №1. — P.21-24

J Clin Endocrinol Metab. — 2001


Gupta S. Infiltration of differentiated thyroid carcinoma by proliferating lymphocytes is associated with improved disease-free survival for children and young adults //J.Clin.Endocrinol.Metab. — 2001. — Vol.86, №3. – P.1346-1354

Eur J Nucl Med. — 2000

Toubert M.Е. Therapeutic impact of high resolution ultrasound (hrus)And color flow-doppler (cfd) in the management of Lymphatic metastasis of differentiated thyroid Carcinoma (dtc) compared with 131 i-scans and tg measurements //Eur.J.Nucl.Med. — 2000. — Vol. 27, №8. — P. 943

Ibid. — 2000

Giordano A. Comparison between 99Тc-sestamibi spet and ct in head and Neck tumors //Ibid. — 2000. — Vol. 27, №8. — P. 1148

Ibid

Muhle C. Sentinel lymph node scintigraphy combined with Ultrasound guided fine-needle-aspiration-cytology (fnac) In the preopative evaluation of patients with n0 squamous Cell carcinoma of the head and neck //Ibid. — P. 1149

Ibid

Rodado S. 99mtc-tetrofosmin and 131І scintigraphy in the follow-up of Differentiated thyroid carcinoma //Ibid. — P. 1150


Ibid

Dizdarevic S. The diagnostic value of cold thyroid nodules 99mТc- Methoxyisobutylisonitrile (mibi) scintigraphy in the Selection of patients for surgery //Ibid. — P. 1150


Ibid

Malesevic M. Value of 99mТс-МІВІ scintigraphy in the follow up of patients with confirmed thyroid carcinoma //Ibid. — P. 1150Ibid

Casara D. l. Role of mibi scan neck us and s-tg in clinical staging of differentiated thyroid carcinoma (dtc) patients after surgery //Ibid. — P. 1151


1

2

3

Спосіб

діагностики метастазування РЩЗ у лімфо-вузлиIbid

Tzonevska A. Comparison of 131І and 99mТc-mibi imaging in the follow up of patients with differentiated thyroid carcinoma //Ibid. — P. 1151

Ibid

Arslan N. 99mТc-DMSA- (V) and in-111 octreotide imaging in the evaluation of medullary thyroid carcinoma (mtc) patients with persistent high levels of tumor markers after surgery //Ibid. — P. 1151

Ibid

Moncayo R. Diagnostic and therapeutic approach in metastatic thyroid carcinoma without 131I-uptake using 111In- and 90Y-labeled somatostatin (sst) analogs dota-lanreotide and dota-octreotide //Ibid. — P. 1152

Ibid

Sahin M. Can we use lymphoscintigraphy in the identification of lymphatic pathways of the thyroid nodules? //Ibid. – P. 1158

Ibid

Rettenbacher L. Sentinel lymph node mapping in patients with thyroid carcinoma //Ibid. – P. 1159

Ibid. — 2001

Min J.J. Relationship between expression of the sodium/iodide symporter and 131I uptake in recurrent lesions of differentiated thyroid carcinoma //Ibid. — 2001. –— Vol.28, №5. — P.639-645

Surgery. — 2001

Furlan J.C. Вiologic basis for the treatment of microscopic, occult well-differentiated thyroid cancer. //Surgery. —2001. — Vol.130, №6. — Р.1050-1054

Форма Г.1.3 Документація, що відома з джерел посилання, але не виявлена в процесі пошукуБібліографічні дані щодо

джерела посилання

документа, на який посилаються

1

2

База даних MEDLINE. — 2000

База даних MEDLINE. — 1999

Эпштейн Е.В. Диагностика и лечение рака щитовидной железы //Журн. АМН України. — 1999.— Т.5, №3. – С.516-524


Lee M.T. Early detection of occult thyroid cancer metastases in small cervical lymph node by genetic analysis of fine-needle aspiration specimens //J.Otolaryngol. — 2000. — Vol.29, №5. — P.:322-326
Wong C.O., Dworkin H.J. Role of FDG PET in metastatic thyroid cancer //J.Nucl.Med. — 1999. — Vol.40, №6. — P.993-994
Maxxon H.R., Smith H.S. Radioiodine-131 in the diagnosis and treatment of metastasis and treatment of metastasic well differentiated thyroid cancer //Endocrinol.Metabol.Clin.North Amer. – 1990. – Vol.19, №3. – P.685-717

Форма Г.1.4 Техніко-економічні показники ОГД та об’єктів аналогічного призначення
Найменування та одиниці виміру

Техніко-економічні показники

об’єкта за стандартом або технічними умовами

об’єкта-аналога (держава, фірма, організація, модель, рік освоєння)

ОГД

Україна,


ІМР АМНУ,

2002


Перспектив

ного зразкаПольща, Онкологічний науковий центр, 1999

Україна,

Інститут

медичної радіології АМНУ, 1997


1

2

3

4

5

6

Метод діагностики

немає

сцинтиграфія

тироїдолім-фографія

лімфосцинтиграфія

доплеро


графія, імуноци

тохімія


лімфосцинтиграфія,

доплерогра

фія,

імуноцитохімія

РФП

немає

99mТс-MIBI

131I,

198Au

99mTc-MIBI,

99mTc-nanocol

99mTc-MIBI,

99mTc-nanocol

Гістологічні

дослідження вузланемає

так

так

так

так

Виявлення метастатичних лімфовузлів:

чутливість, %

специфічність, %

-"-

73

9078

80

95


80

95Форма Г.1.5 Аналіз новизни, винахідницького рівня та промислової придатності ОГДОГД, його складові частини

Прототип

Очікува

ний результатМожливості використан

ня у промис-ловості або іншій сфері діяльностіНомер поданої заявки, дата подачі заявки

назва

сукупність ознак

бібліографічні дані

Сукупність ознак

Спосіб

діагности

ки метастазу

вання РЩЗ у лімфо-вузлиСукупність

ознак: метод діагностики: лімфосцинтиграфія, доплерогра

фія,

імуноцитохімія;РФП: 99mTc-MIBI, 99mTc-nanocol;

гістологічні дослідження вузла; виявлення метастатич

них лім-фоузлів:

чутливість, специфіч

ність


Пат. №19254, UA, МПК G01N33/483. /ХНДІ медичної радіології МОЗУ. – З. № 4905993; Заявл.28.01.91; Опубл. 25.12.97. Спосіб

Діагности

ки раку щитовид

ної залозиСукупність ознак:

уведення РФП, ехо-графія об-ласті шиї, сцинтигра-фія,

визначення гіпоехогенних або гіперехогенних ділянок

пухлини, встановлення метастазів РЩЗ у лімфовузли шиїПідвищення

чутливос


ті та специфіч-ності виявлення метаста

зів у лім-фовузлиМожливе використан

ня у виявленні метастазування РЩЗ у лімфовузли шиїЩе немає

Висновки з розділу Г.1:

Таким чином, актуальною є розробка комплексної, найбільш інформативної діагностичної технології, спрямованої на виявлення метастатично уражених йоднегативних лімфовузлів у хворих на тироїдний рак за допомогою застосування лімфосцинтиграфії з використанням нових сучасних радіофармпрепаратів, допплерографічних досліджень, прицільної пункційної аспіраційної біопсії з імуноцитохемічним дослідженням є актуальною.

Аналіз техніко-економічних показників способу діагностики метастазування РЩЗ у лімфовузли (форма Г.1.4) показав, що основними показниками є методи діагностики (лімфосцинтиграфія, допплерографія, імуноцитохемія), РФП (99mTc-MIBI, 99mTc-nanocol), гістологічні дослідження вузла, чутливість виявлення метастатичних лімфовузлів (80%); специфічність виявлення метастатичних лімфовузлів (95%). Тому удосконалення способу діагностики метастазування РЩЗ буде пов'язане з новими РФП.

Одним із шляхів вирішення задачі, поставленої до розроблюваного ОГД — способу діагностики є вдосконалення технології комплексного проведення лімфосцинтиграфії, допплерографії та імуноцитохемії з використанням нових РФП, що дозволить підвищити специфічність та чутливість виявлення метастазів щитоподібної залози у лімфовузли шиї.

Аналіз новизни, винахідницького рівня та промислової придатності цього вдосконалення дає можливість розробити винахід "Спосіб діагностики метастазування РЩЗ у лімфовузли", який є складовою комплексу найбільш чутливих методів діагностики йоднегативних метастатично уражених лімфовузлів, та адекватно спланувати програму лікування хворих на тироїдний рак і підвищити її ефективність.


Г.2 Визначення ситуації щодо використання прав на об’єкти промислової власності

Форма Г.2.1 Динаміка патентування
ОГД, його складові частини

Держава заявника*

Документи на об’єкти промислової власності за роками подання (за винятком документів-аналогів)

Всього

1985—1993

1994

1996

1997

1998

1999

2000

Спосіб діагностики метастазування РЩЗ у лімфовузли3/0

1/0

-

1/0

2/0

-

1/0

8/0

RU

3/0

-

1/0

1/0

-

1/0

-

6/0

US

2/0

-

-

-

-

-

-

2/0

CA

1/0

-

-

-

-

-

-

1/0

AU

1/0

-

-

-

-

-

-

1/0

JP

-

-

-

-

-

1/0

-

1/0

WO

1/0

-

-

-

-

-

-

1/0

*UA – Україна; RU – Росія; US – США; JP – Японія; CA - Канада; AU - Австралія; WO - World Intellectual Property Organization (WIPO).

Форма Г. 2.2 Взаємне патентування щодо ОГД, його складових частин
Держава заявника

Держава патентування

Кількість документів на об’єкти промислової власностіRU

US

JP

CA

AU

WO

Національ

них


Одержаних в

інших державахвсього8

-

-

-

-

-

-

8

-

8

RU

-

6

-

-

-

-

-

6

-

6

US

-

-

2

-

-

-

-

2

-

2

JP

-

-

-

1

-

-

-

1

-

1

CA

-

-

-
1
-

1

-

1

AU

-

-

-

-

-

1

-

1

-

1

WO

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

Всього документів, виданих інозем

ним заявни

кам


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Форма Г.2.3 Документи-аналогиЗаявник, власник охорон-ного документа

Номер пріоритетної заявки

Дата пріоритету

Назва об’єкта промислової власності

Держава видачі, номер та дата публікації документа

CA

ZA

AU

WO

Immunomedics Inc. (US)

751877

05.07.85

Спосіб лімфографії органів та КІТ для його здійснення

1271522,

05.04.88


8604987,

05.04.88


3495989;

589428;


5972886,05.04.88
Fundac o Oswaldo Cruz Fiocruz (BR);

Univ.Federal De Pernambuco (BR)BR6497

15.12.89

Способи використання лімфосцинтиграфії для функціонального та морфологічного аналізу лімфатичної системи

-

-

-

WO9108777

27.06.


91

Форма Г.2.4 Аналіз можливості застосування в ОГД відомих об’єктів промислової власностіОГД, його складові частини

Документи на об’єкти промислової власності (бібліографічні дані)

Суть об’єкта промислової власності

Очікуваний результат від застосування

1

2

3

4

Спосіб діагностики метастазування РЩЗ у лімфовузли

Пат. № 10073 А, UA, МПК А 61 В 6/00. /ХНДІ медичної радіології МОЗ України.—З. № 93005454; Заявл. 11.06.93; Опубл. 30.09.96. Спосіб диферен-ційної діагностики захво-рювань щитовидної залози

Суть способу — прове-дення гамма-топогра-фічних досліджень тирео-тропним препаратом, встановлення значення накопичення препарату в осередку ураження

Встановлення диференційного діагнозу папіляр-ного, фолікуляр-ного або вузлово-го зоба

-"-

Пат. № 10339 А, UA, МПК А 61 В 16/00. /ХНДІ медичної радіології МОЗ України.—З. № 93005455; Заявл. 17.08.94; Опубл. 25.12.96. Спосіб радіо-нуклідної діагностики злоякісних та добро-якісних пухлин щитовид-ної залози

Суть способу — прове-дення гамма-топографіч-них досліджень, визна-чення рівня накопичення радіонуклідів, швидкості рахунків імпульсів над осередком через 2 (С1) і через 24 год, встановлення значення за формулою С2/С1. При значенні співвідношення в межах 3,0-8,0 визначають РЩЗ

Встановлення диференційного діагнозу добро-якісної або зло-якісної пухлини РЩЗ

-"-

Пат. № 10349 А, UA, МПК А 61 В 6/00. /ХНДІ медичної радіології МОЗ України.—З. № 93005853; Заявл. 11.06.93; Опубл. 25.12.96. Спосіб радіо-нуклідної діагностики захворювань щитовидної залози

Суть способу — внутрісу-динне введення РФП, вимір радіоактивності

крові in vivo через 2 (№ 1) і 24 (№ 2) год, встановлен-ня значення за формулою № 2/№ 1 і при значенні співвідношення в межах 0,35—0,5 встановлюють РЩЗ, а при значенні 0,7—0,85 — доброякісну пухлинуВстановлення диференційного діагнозу добро-якісної або зло-якісної пухлини РЩЗ

-"-

Пат. № 19254, UA, МПК G01 N 33/483. /ХНДІ медичної радіології МОЗ України.—З. № 4905993/SU; Заявл. 28.01.91; Опубл. 25.12.97. Спосіб діагностики раку щитовидної залози

Суть способу — введення РФП, проведення ехо-графії ділянки шиї, сцин-тиграфії, визначення гіпо-ехогенних або гіперехо-генних ділянок пухлини. Метастази РЩЗ у лімфо-вузли шиї встановлюють за наявності фіксації препарату в цих ділянках

Виявлення метас-тазування РЩЗ у лімфовузли шиї

Форма Г. 2.5 Ліцензійна діяльність фірм, організацій щодо ОГД, його складових частинЛіцензіар

Ліцензіат

Об’єкт ліцензії

Рік укладення ліцензійного договору

Умови ліцензійного договору (обсяг прав, що їх передають за договором, строк дії, територія тощо)

1

2

3

4

5

Ліцензійна діяльність щодо ОГД, його складових частин не виявлена

Висновки з розділу Г. 2:

Аналіз патентної ситуації у відношенні способів діагностики метастазування РЩЗ у лімфовузли відображає стан патентування винаходів в Україні та зарубіжних країнах, що дає можливість визначити межі прав власності на винахід. Динаміка відібраних охоронних документів дозволила виявити провідні країни й організації, які займаються інноваційною діяльністю в галузі розробки способів діагностики метастазування РЩЗ у лімфовузли.

Провідними країнами у галузі розробки способів диференційної діагностики раку щитоподібної залози є Україна (8 винаходів) та Росія (6 винаходів).

В Україні провідною установою є Інститут медичної радіології АМНУ, в якому розроблено 5 винаходів (Пат. №№ 10073 А, 10339 А, 10349 А, 19254 А, 461). Найбільш перспективним є спосіб діагностики раку щитоподібної залози (П. №19254 UA), суть якого полягає у введенні РФП, проведенні ехографії ділянки шиї, сцинтиграфії, визначенні гіпоехогеннх або гіперехогенних ділянок пухлини, а метастази РЩЗ у лімфовузли шиї встановлюють за наявності фіксації препарату в цих ділянках.

У Росії в Іркутському державному медичному університеті МОЗ РФ розроблено 3 винаходи: "Способ дифференциальной диагностики узловых заболеваний, кист и опухолей щитовидной железы" (Пат. № 2084199 RU); "Способ дифференциальной диагностики неопухолевых заболеваний и опухолей щитовидной железы" (Пат. № 2139678 RU); "Способ дифференциальной диагностики узлового зоба и опухолей щитовидной железы" (Пат. № 2146879 RU).

Провідною фірмою у США є "Immunomedics, Inc." (US), яка займається розробкою способів візуалізації та лімфографії органів та КІТ для їх виконання (Пат. № 4735210 US, № 5101827 US, № 1323563 CA, №619291 AU).

В Японії фірмою "Sumitomo Electric Ind. Ltd." у 2001 р. заявлено патент на винахід "Спосіб діагностики метастазів у лімфовузли раку стравоходу з використанням хромосомних показників" (Пат. № 200117200 JP), який має великі перспективи у використанні.

Основнi тенденцiї розвитку проблеми комплексної діагностики метастазування РЩЗ у лімфовузли визначаються такими напрямками наукового пошуку, як розробка нових РФП, визначення чутливості та специфічності методів діагностики, вибір найінформативніших методів діагностики.

Отже, аналіз патентної ситуації у відношенні способів діагностики метастазування РЩЗ в лімфовузли дозволив зробити такі висновки:

1. Провідними країнами в даній галузі є Україна та Росія.

2. Найбільшу кількість винаходів з питань диференційної діагностики щитоподібної залози було заявлено у 1993 р., а способів визначення метастазування в лімфовузли — в 1999-2000 рр.

3. Провідними фірмами - патентовласниками є Інститут медичної радіології АМНУ (Україна), Іркутський державний медичний університет МОЗ РФ (Росія), "Immunomedics Inc." (США).

Г.3 Виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності

Форма Г.3.1 Документи або інші джерела інформації (патентний формуляр, звіт про патентні дослідження), що стосуються ОГД


ОГД, його складові частини (в тому числі комплекту

вальні вироби)Позначе

ння (креслень, ДСТУ, ТУ, тощо)Держава, стосовно якої про-водиться перевірка щодо по-рушення прав

Виявлені документи та інші джерела інформації щодо ОГД, його складових частин (бібліографічні дані)


Підлягає/не підлягає перевірці щодо порушення прав

Чинні

охоронні документи (в тому числі доку-менти-аналоги)1

2

3

4

5

6

Комп'ютер-ний томограф (загальний вигляд)

ТУ 75394

Україна

Пат. UA № 3274, А 61 В 6/03. Устройство для сбора данных в КТ /Донецкий политехнический инсти-тут //Промислова влас-ність. - 1995. - № 4. - С. 17

підлягає

пат. UA

№ 3274


Джерела рентгенівського випромінювання

-"-

-"-

не виявлено

не підлягає

не виявлено

Датчики рентгенівського випро-мінювання

-"-

-"-

не виявлено

не підлягає

не виявлено

Блок

збирання даних-"-

-"-

Пат. UA № 3274, А 61 В 6/03. Устройство для сбора данных в КТ /Донецкий политехнический институт //Промислова власність. - 1995. - № 4. - С.17

підлягає

пат. UA

№ 3274


Пристрій реконструкції зображень

-"-

-"-

Пат. UA № 7568, А 61 В 6/03. Устройство для ре-конструкции изображе-ний /Винницкий меди-цинский университет //Промислова власність. - 1996. - № 5. - С.23

підлягає

пат. UA

№ 7568


Блок індикації

-"-

-"-

не виявлено

не підлягає

не виявлено

Опорна поверхня для пацієнта

-"-

-"-

не виявлено

не підлягає

не виявлено

Форма Г.3.2 Порівняльний аналіз об’єктів промислової власності та ОГД
ОГД, його складові частини (позначення креслень,ТУ, ДСТУ тощо)

Держа-ва, вид, номер документа

Ознаки, що їх порівнюють

Висновки

об’єкта промислової влас-ності

ОГД, його складових частин

за кож-ною оз-накою

За

пунктом форму

ли


в цілому за документом

1

2

3

4

5

6

7

Блок збирання даних

UA, пат. № 3274

Оберто-вий де-тектор

1. Дугоподібне роз-ташування 4 детекторів стаціонарне

не підпадає

не підпадає

не підпадає

-"-

-"-

-"-

2. Пристрій із групової обробки сигналів з детекторів, який підсумовує і усереднює вагові коефіцієнти

-"-

-"-

-"-

Система реконст-рукції зо-бражень

Пат. UA № 7568

Пристрій реконст-рукції зо-бражень

1.Пристрій реконст-рукції пошарових зо-бражень

не підпадає

не підпадає

не підпадає

-"-

-"-

-"-

2.Обчислюваний при-стрій. що здійснює ре-конструкцію на основі поперекового коефі-цієнта

-"-

-"-

-"-

Форма Г.3.3 Висновки щодо порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об’єкти промислової власності
Держава перевірки

Порушені (так)/ не порушені (ні) права із заз-наченням остан-нього за хроно-логією джерела інформації

Чинні охоронні документи, права власників яких порушені

Примітка

вид, номер, власник, початок строку дії

документи-аналоги

Україна

Ні, Промислова власність, № 1, 2002

немає

немає

немає

Висновки з розділу Г.3.

Проведені дослідження свідчать, що порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності не виявлено.
УЗАГАЛЬНЕНІ ВИСНОВКИ

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПАТЕНТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


У процесі проведеного аналізу патентної і науково-медичної інформації на предмет встановлення патентоспроможності ОГД, тобто на новизну, винахідницький рівень і промислове впровадження було встановлено:

1. Розробка комплексної, найбільш інформативної діагностичної технології, спрямованої на виявлення метастатичних уражень йоднегативних лімфовузлів у хворих на тироїдний рак за допомогою застосування лімфосцинтиграфії з використанням нових сучасних радіофармпрепаратів, допплерографічних досліджень, прицільної пункційної аспіраційної біопсії з імуноцитохемічним дослідженням, є актуальною.

2. Об'єктом господарської діяльності є спосіб діагностики метастазування РЩЗ у лімфовузли, який є патентоспроможним і має такі техніко-економічні показники: методи діагностики (лімфосцинтиграфія, допплерографія, імуноцитохемія), РФП (99mTc-MIBI, 99mTc-nanocol), гістологічні дослідження вузла; чутливість виявлення метастатичних лімфовузлів (80%); специфічність виявлення метастатичних лімфовузлів (95%). Тому удосконалення буде пов'язане з новими РФП.

3. Дані аналізу динаміки патентування та взаємного патентування свідчать про те, що провідними країнами в галузі розробки способів діагностики метастазування РЩЗ у лімфовузли є Україна та Росія. Найбільша кількість охоронних документів за період пошуку подана в Україні — 40% усіх одержаних охоронних документів. Друге місце за показником "винахідницька активність" посідає Росія — 30% охоронних документів. Найбільша кількість винаходів з питань диференційної діагностики щитоподібної залози була заявлена у 1993 р., а способів визначення метастазування в лімфовузли — в 1999-2000 рр.

4. Провідними фірмами - патентовласниками є Інститут медичної радіології АМНУ (Україна), Іркутський державний медичний університет МОЗ РФ (Росія), "Immunomedics Inc." (США).

5. Аналіз новизни, винахідницького рівня та промислової придатності цього вдосконалення дає можливість оформити заявку на винахід "Спосіб діагностики метастазування РЩЗ у лімфовузли", який є складовою комплексу найбільш чутливих методів діагностики йоднегативних метастатично уражених лімфовузлів, та адекватно спланувати програму лікування хворих на тироїдний рак, підвищити її ефективність.

6. Основними тенденціями розвитку науки з проблеми пошуку є розробка нових РФП, визначення чутливості та специфічності методів діагностики, вибір найінформативніших методів діагностики.

7. На етапі планування науково-дослідницької роботи дослідження на патентну чистоту не проводилися.


Додаток А

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Інституту(назва) АМНУ

д-р мед.наук, проф.

________І.І. Іванов

"____"__________2002 р.


ЗАВДАННЯ N 4/2002

на проведення патентних досліджень за темою "Розробити комплексну технологію діагностики ураження регіонарних йоднегативних лімфовузлів при диференційованих формах раку щитоподібної залози".

Етап – планування НДР

Мета патентних досліджень: визначення патентної ситуації щодо теми.

Таблиця А. 1 Види робіт під час проведення патентних досліджень та виконавці:


Види робіт

Підрозділи-виконавці

Відповідальні виконавці (П.І.П)

Строки виконання робіт

Звітний документ

1

2

3

4

5

1. Визначення патентоспроможності

відділення

ПД та РТ


ВНАЗІВ*

Астап’єва О.М.

Артамонова Н.О.2002.06.03 – 2002.06.17

1.1 – 1.52. Визначення ситуації

відносно використання прав на об'єкти промислової власностівідділення

ПД та РТ


ВНАЗІВ*

Астап’єва О.М.

Артамонова Н.О2002.02.04 – 2002.03.04

2.1 – 2.5

3. Виявлення порушень прав власників

діючих охоронних документів та заявників на об'єкти промис-лової власності-

-

не проводилося

3.1 – 3.3

4. Складання звіту

відділення

ПД та РТ


ВНАЗІВ*

Астап’єва О.М

Артамонова Н.О2002.07.05 – 2002.07.31

Звіт

* Відділ наукового аналізу і захисту інтелектуальної власності.
Керівник відділення Г.І. Сидоров
Керівник ВНАЗІВ Н.О. Артамонова
Додаток Б

РЕГЛАМЕНТ ПОШУКУ N 4/2002


Найменування теми: “Розробити комплексну технологію діагностики ураження регіонарних йоднегативних лімфовузлів при диференційованих формах раку щитоподібної залози"

Номер, дата завдання на проведення патентних досліджень: № 4/2002 від 03.06.2002 р.

Обґрунтування регламенту пошуку: патентний пошук проводиться по Україні та Росії, а також економічно розвинутих країнах (Великобританії, США, Німеччині, Франції, Японії). Глибина пошуку становить 10 років - період оновлення даного напрямку медичної галузі.

Початок пошуку 03.06.2002 р. Закінчення пошуку 31.07 2002 р.


Таблиця Б. 1

Предмет пошуку (ОГД, його складові частини

Мета пошуку інформа-ції

Держава пошуку

Класифікаційні індекси: МПК, НПК, МКПЗ, УДК

Ретроспективність пошуку

Джерела інформації

1

2

3

4

5

6

Спосіб

діагностики метастазування РЩЗ у лімфо-вузлиПідбір і аналіз

Інформа


ції для визначен

ня патентної ситуаціїУкраїна, Росія, В/британія, США, Німеччина, Франція, Японія

МПК-7

A 61 B 5/05,145, 6/00, 8/06,08, 10/00,

A 61 K 49/00,02,

G 01 N 33/48,483, 521993–2002

Офіційні бюлетені: Промис-лова власність; Изобретения Реферативна інформація: Изобретения стран мира; РЖ"Онкологія"; Инф.бюл. "Радиационная медицина" "Вопр.онкологии", "Укр. радіол. журнал"; Мед. радиология и радиац. безопасность"; "Вестн. рентгенологии и радиологии";

"Radiother.Oncol", "Acta. Oncol.", "Br.J.Cancer"; "Clin. Cancer.Res."; "Int. J.Cancer"; "J. Nucl.Med."; "Nucl.Med. Commun."; "Eur.J.Nucl.Med.";

"Semin.Nucl.Med."


Керівник відділення Г.І. Сидоров


Керівник ВНАЗІВ Н.О.Артамонова
Додаток В

ДОВІДКА ПРО ПОШУК N 4/2002


Завдання на проведення патентних досліджень – 4/.2002 р

Етап – планування НДР

Номер, дата регламенту пошуку № 4/2002 від 03.06.2002 р.

Початок пошуку 03.06.2002р. Закінчення пошуку 31.07.2002р.

Таблиця В. 1 Джерела інформації, використані під час проведення пошуку.


Предмет пошуку (ОГД його складові частини)

Держава пошуку

Класифіка-ційні

індекси


Інформаційна база, використана під час пошуку

Бібліографічні дані першого та останнього за хронологією джерела інформації

Патентна інформація

Інша науково-технічна інформація

Спосіб діагностики метас

тазува


ння РЩЗ у лімфо-вузли

Україна, Росія, В/брит., Німеччина, США

Франція, ЯпоніяМПК7

A61B5/05145, 6/00, 8/06,08, 10/00,

A61K

49/00,02,G01N

33/48,483, 52Відділ НАЗІВ та бібліотека ІМР АМНУ; ХДНМБ ім. Коро-ленка; база даних національної медичної бібліотеки США "Medline" у режимі on-line доступу через Internet

Офіційні бюлетені: Промислова власність №1,1993-№4, 2001

Изобретения №1,1993-№ 48,2001

Реферативна інформація: Изобретения стран мира №1, 1989 - №24,2001


"Вопр. онкологии", № 1, 1993 - № 1, 2002;

"Укр. радіол. журнал", № 2, 1993 - № 2, 2002;

"Мед.радиология и радиац.безопасность", № 1, 1993 - № 1, 2002;

"Вестн. рентгенологии и радиологии" №1 1993 - № 1, 2002;

"Radiother.Oncol"., Vol.22, №1, 1992 – Vol.61, №3, 2002,

"Acta.Oncol.", Vol.31, №1, 1992 – Vol.41, №5, 2002;

"Br.J.Cancer.", Vol.66, №1, 1992 – Vol.86, №4, 2002;

"Clin.Cancer.Res.", Vol.1, №1, 1995 – Vol.8, №3, 2002;

"Int. J.Cancer.", Vol.49, №1, 1992 – Vol.95, №2, 2002;

"Int.J. Radiat.Oncol.Biol.Phys.", Vol.22, №1, 1992 – Vol.52, №3, 2002;

"J.Nucl.Med.", Vol.34, N1, 1993 - Vol.43, N6, 2002

"Nucl.Med.Commun.", Vol.14, N1, 1993 - Vol.23, N7, 2002

"Eur.J.Nucl.Med.", Vol.20, N1, 1993 - Vol.29, N5, 2002

"Semin.Nucl.Med.", Vol.23, N1,1993 - Vol.32, N2, 2002Висновки про виконання регламенту пошуку: регламент виконано повністю без пропусків.
Керівник відділення Г.І. Сидоров
Керівник ВНАЗІВ Н.О. АртамоноваДодаток II
МІЖНАРОДНІ КОДИ КРАЇН
AFGHANISTAN .................................... AF

AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY

ORGANIZATION (OAPI)1 ................... OA

AFRICAN REGIONAL INDUSTRIAL

PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO)AP

ALBANIA ............................................... AL

ALGERIA ................................................ DZ

ANDORRA ............................................. AD

ANGOLA ... .........................................…AO

ANGUILLA ............................................ AI

ANTIGUA AND BARBUDA ................ AG

ARGENTINA ......................................... AR

ARMENIA ............................................. AM

ARUBA .................................................. AW

AUSTRALIA ......................................... AU

AUSTRIA ...........................................… AT

AZERBAIJAN ........................................ AZ

BAHAMAS ............................................. BS

BAHRAIN ..........................................…. BH

BANGLADESH ...................................... BD

BARBADOS ........................................... BB

BELARUS ...................................…......... BY

BELGIUM ................................................ BE

BELIZE ..................................................... BZ

BENELUX TRADEMARK OFFICE

(BBM) AND BENELUX DESIGNS

OFFICE (BBDM)……………………….. BX

BENIN ...................................................... BJ

BERMUDA .. ......................…................. BM

BHUTAN ................................................. BT

BOLIVIA ................................................. BO

BOSNIA AND HERZEGOVINA ........... BA

BOTSWANA .......................................... BW

BOUVET ISLAND ................................. BV

BRAZIL .................................................. BR

BRUNEI DARUSSALAM .. .................. BN

BULGARIA ............................................ BG

BURKINA FASO ...............................… BF

BURUNDI .............................................. BI

CAMBODIA .......................................... KH

CAMEROON ......................................... CM

CANADA ............................................... CA

CAPE VERDE ........................................ CV

CAYMAN ISLANDS ........................…. KY

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC ....... CF

CHAD …….............................................. TD

CHILE ..................................................... CL

CHINA .................................................... CN

COLOMBIA .................................…........ CO

COMOROS .............................................. KM

CONGO (Congo; Democratic Republic

of the Congo) CONGO ........................…. CG

COOK ISLANDS ..................................... CK

COSTA RICA .......................................... .CR

C'ОTE D’IVOIRE .................................... CI

CROATIA ................................................. HR

CUBA ....................................................... CU

CYPRUS .................................................. CY

CZECH REPUBLIC ................................ CZ

DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC

OF KOREA ............................................. KP

DEMOCRATIC REPUBLIC OF

THE CONGO .......................................... CD

DENMARK ............................................. DK

DJIBOUTI ............................................... DJ

DOMINICA ............................................ DM

DOMINICAN REPUBLIC ..................... DO

EAST TIMOR 3 ...................................... TP

ECUADOR ....…...................................... EC

EGYPT . .............................................…. EG

EL SALVADOR ..................................... SV

EQUATORIAL GUINEA ...................... GQ

ERITREA ............................................... ER

ESTONIA ............................................... EE

ETHIOPIA .............................................. ET

EURASIAN PATENT ORGANIZATION

(EAPO)1 ................................................. EA

EUROPEAN COMMUNITY TRADE MARK

OFFICE (_*. Office for Harmonization

in the Internal Market)

EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO)1 .. EP

FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) ... FK

FAROE ISLANDS .. ...........................….. FO

FIJI ............................................................ FJ

FINLAND ................................................. FI

FRANCE ................................................... FR

GABON ..........................................…...... GA

GAMBIA ............................................…. GM

GEORGIA ............................................... GE

GERMANY ….. ....................................... DE

GHANA ................................................... GH

GIBRALTAR ........................................... GI

GREECE ................................................... GR

GREENLAND.......................................... GL

GRENADA .............................................. GD

GUATEMALA ........................................ GT

GUINEA .................................................. GN

GUINEA-BISSAU .................................. GW

GUYANA ................................................ GY

HAITI ...................................................... HT

HOLY SEE .. ........................................... VA

HONDURAS …………........................... HN

HONG KONG (_*. The Hong Kong Special

Administrative Region of the People’s

Republic of China)

HUNGARY ............................................. HU

ICELAND ................................................ IS

INDIA ...................................................... IN

INDONESIA ............................................ ID

INTERNATIONAL BUREAU OF THE

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY

ORGANIZATION (WIPO)5 ............. IB, WO

IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF ............. IR

IRAQ ................................................…...... IQ

IRELAND .................................................. IE

ISRAEL ...................................................... IL

ITALY ........................................................ IT

JAMAICA ................................................. JM

JAPAN ............................................…........ JP

JORDAN ...........................................…..... JO

KAZAKHSTAN ....................................... KZ

KENYA .................................................... KE

KIRIBATI ................................................. KI

KOREA (_*. Democratic People’s

Republic of Korea; Republic of Korea)

KUWAIT ................................................. KW

KYRGYZSTAN ...................................... KG

LAOS ....................................................... LA

LATVIA ................................................... LV

LEBANON ............................................... LB

LESOTHO ................................................ LS

LIBERIA .................................................. LR

LIBYA ...................................................... LY

LIECHTENSTEIN .................................... LI

LITHUANIA ............................................ LT

LUXEMBOURG ...................................... LU

MACAU ................................................... MO

MACEDONIA (_*. The former Yugoslav

Republic of Macedonia)

MADAGASCAR ..................................... MG

MALAWI ................................................ MW

MALAYSIA ............................................ MY

MALDIVES ............................................. MV

MALI ........................................................ ML

MALTA ................................................... MT

MAURITANIA ...............................…..... MR

MAURITIUS ....................................…... MU

MEXICO ...........................................…... MX

MOLDOVA (_*. Republic of Moldova)

MONACO ...........................…................. MC

MONGOLIA .................................…....... MN

MONTSERRAT .............................…...... MS

MOROCCO ............................................. MA

MOZAMBIQUE ...................................... MZ

MYANMAR ........................................... MM

NAMIBIA ................................................ NA

NAURU ................................................... NR

NEPAL ..................................................... NP

NETHERLANDS ..................................... NL

NETHERLANDS ANTILLES ................ AN

NEW ZEALAND ..................................... NZ

NICARAGUA ........................................... NI

NIGER ...................................................... NE

NIGERIA ................................................. NG

NORTHERN MARIANA ISLANDS ...... MP

NORWAY ............................................... NO

OFFICE FOR HARMONIZATION IN

THE INTERNAL MARKET

(TRADE MARKS AND DESIGNS)

(OHIM) .................................................... EM

OMAN ..................................................... OM

PAKISTAN .............................................. PK

PALAU ..................................................... PW

PANAMA ................................................. PA

PAPUA NEW GUINEA ........................... PG

PARAGUAY ......................................…... PY

PERU ....................................................…. PE

PHILIPPINES .......................................… PH

POLAND ................................................... PL

PORTUGAL .............................................. PT

QATAR .................................................... QA

REPUBLIC OF KOREA .......................... KR

REPUBLIC OF MOLDOVA ................... MD

ROMANIA ............................................... RO

RUSSIAN FEDERATION ....................... RU

RWANDA ............................................... RW

SAINT HELENA ..................................... SH

SAINT KITTS AND NEVIS ................... KN

SAINT LUCIA ........................................ LC

SAINT VINCENT AND

THE GRENADINES .............................. VC

SAMOA ..........................................….... WS

SAN MARINO ....................................... SM

SAO TOME AND PRINCIPE ................ ST

SAUDI ARABIA .................................... SA

SENEGAL .............................................. SN

SEYCHELLES ....................................... SC

SIERRA LEONE ..................................... SL

SINGAPORE .......................................... SG

SLOVAKIA .....................................….... SK

SLOVENIA .....................................…..... SI

SOLOMON ISLANDS ..............…........ SB

SOMALIA .............................................. SO

SOUTH AFRICA ................................... ZA

SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH

SANDWICH ISLANDS ........................ GS

SPAIN .................................................... ES

SRI LANKA .......................................... LK

SUDAN ................................................. SD

SURINAME .......................................... SR

SWAZILAND ....................................... SZ

SWEDEN .............................................. SE

SWITZERLAND ................................... CH

SYRIA .....................................….......... SY

TAIWAN, PROVINCE OF CHINA ..... TW

TAJIKISTAN .......................................... TJ

TANZANIA (_*. United Republic of Tanzania)

THAILAND .......................................… TH

THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC

OF MACEDONIA ................................. MK

THE HONG KONG SPECIAL

ADMINISTRATIVE REGION OF

THE PEOPLE’S REPUBLIC OF

CHINA……………………………….... HK

TOGO ...…............................................. TG

TONGA ................................................. TO

TRINIDAD AND TOBAGO ................ TT

TUNISIA ............................................... TN

TURKEY ...........................................… TR

TURKMENISTAN ............................... TM

TURKS AND CAICOS ISLANDS ....... TC

TUVALU ............................................... TV

UGANDA ............................................... UG

UKRAINE .............................................. UA

UNITED ARAB EMIRATES ................ AE

UNITED KINGDOM ............................. GB

UNITED REPUBLIC OF TANZANIA ... TZ

UNITED STATES OF AMERICA .......... US

URUGUAY .............................................. UY

UZBEKISTAN ........................................ UZ

VANUATU ............................................. VU

VATICAN CITY STATE (_*. Holy See)

VENEZUELA .......................................... VE

VIET NAM ............................................... VN

VIRGIN ISLANDS, BRITISH ................ VG

WESTERN SAHARA 3 .......................... EH

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY

ORGANIZATION (WIPO)

(INTERNATIONAL BUREAU OF)5 WO, IB

YEMEN .................................................. YE

YUGOSLAVIA ...................................... YU

ZAMBIA ................................................. ZMZIMBABWE ........................................... ZWПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка