Парінова А. О., здобувачка кафедри правознавства Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля окремі питання правового регулювання трудових відносин осіб, які здобувають післядипломну освітуСкачати 104,56 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації24.03.2020
Розмір104,56 Kb.
  1   2   3   4


104

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 5. 2019

 

© А. О. Парінова, 2019УДК 349.2

DOI https://doi.org/10.15421/391967Парінова А. О.,

здобувачка кафедри правознавства

Східноукраїнського національного університету

імені Володимира Даля

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ОСІБ

ЯКІ ЗДОБУВАЮТЬ ПІСЛЯДИПЛОМНУ ОСВІТУ

SEPARATE ISSUES OF LEGAL REGULATION OF THE LABOR RELATIONS  

OF PERSONS RECEIVING POSTGRADUATE EDUCATION

Стаття присвячена висвітленню питань правового регулювання трудових відносин осіб, які здобувають післядипломну 

освіту. Зроблено аналіз освітнього та трудового законодавства щодо стану регламентації реалізації права на працю особами, 

які навчаються впродовж життя. Наводиться позиції вчених щодо визначення поняття освіти, зазначаються форми післяди-

пломної освіти. Доведено не коректність використання терміну «післядипломна освіта», замість аргументовано пропонується 

вживати поняття освіта впродовж життя чи освіта дорослих. Зроблено висновок, що у сучасних українських умовах зацікав-

леність в ефективному розвитку освіти впродовж життя проявляють як роботодавці та працівники, так держава та суспільство 

в цілому, що є відображенням загальносвітової тенденції щодо підвищення значущості освіти як важливого чинника соціаль-

но-економічного розвитку. Акцентовано увагу на вагому значенні трудових відносин в аспекті розвитку освіти впродовж жит-

тя. Відстоюється позиція, що освіту впродовж життя треба розуміти як важливе соціально-педагогічне явище, яке за умови 

розвитку і утвердження в державі може подолати таке явище як безробіття. Вказується, що система національних інститутів 

формальної освіти є основоположним джерелом навчання людини протягом усього життя. 

Проаналізовано підходи зарубіжних країн щодо становлення інститут освіти впродовж життя. Запропоновано перегляну-

ти підхід, який зараз наявний у діючому трудовому законодавстві та у проекті Трудового кодексу щодо висвітлення освітньо-

трудових відносин. Зазначено, що освітньо-трудові відносини містять набагато більший спектр питань правового регулюван-

ня, а ніж просто «пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням».

Зазначено, що освіта впродовж життя стає тим зв’язуючим містком між динамічним розвитком інформаційних технологій, 

становленням нових суспільних відносин, появою нових форм зайнятості. Вона орієнтує на те, що має створюватися надій-

ний синтез освітніх і трудових відносин з метою забезпечення гідного рівня життя населення у сучасних умовах розвитку 

ринкової економіки.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка