«Пам’ятки для членів органів учнівського самоврядування»


Головні цільові орієнтації учнівського самоврядуванняСкачати 194,5 Kb.
Сторінка2/30
Дата конвертації10.10.2019
Розмір194,5 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
Головні цільові орієнтації учнівського самоврядування. По-перше, провідною функцією навчального колективу має бути створення умов для особистісного зростання його членів. Участь молоді у роботі органів учнівського самоврядування допомагає сформувати такі якості як самостійність, активність, відповідальність, ініціативність, дисциплінованість, організованість. По-друге, без самоврядування неможливо налагодити дисципліну та порядок у закладі, створити належні умови для професійного та особистісно-громадянського самовизначення учнів. По-третє, самоврядування дозволяє дитині розширити простір для виявлення своєї активності. Воно не повинно обмежуватись стінами шкільної будови. Виконання постійного чи тимчасового доручення може відбуватися там, де є можливим та педагогічно доцільним виявлення і розвиток соціально цінних прагнень дітей.

  


З метою досягнення зазначених вище цільових орієнтацій необхідно дотримуватись науково обґрунтованих правил та вимог до організації учнівського самоврядування. Визначають такі принципи організації та функціонування учнівського самоврядування:

 • змістовне та діяльне наповнення роботи органів учнівського самоврядування;

 • соціальна значимість діяльності органів учнівського самоврядування;

 • відповідність змістовного та організаційно-структурного компонентів самоврядування рівню розвитку учнівського колективу;

 • взаємозв’язок функцій, повноважень, реальних прав, можливостей органів учнівського самоврядування;

 • добровільність та виборність органів учнівського самоврядування;

 • ініціатива, самодіяльність та творчість дітей;

 • гласність та актуальність прийнятих рішень, колегіальність їх розробки;

 • поєднання діяльності постійних і виборних органів учнівського самоврядування, послідовність і систематичність їх роботи;

 • обов’язкове представництво класних колективів в органах шкільного самоврядування;

 • взаємодія всіх органів учнівського та шкільного самоврядування;

 • співробітництво дітей та дорослих (педагогів та батьків) у процесі підготовки, прийняття та виконання рішень.

Започаткування системи само­врядування в багатьох закладах освіти ґрунтувалося на важливих вимогах, без дотриман­ня яких неможливо забезпечити повноцінне і практично корисне її функціонування.

  По-перше, потреба в учнівському само­врядуванні має природно ви­зріти в середовищі учнів, зрос­таючи на їхньому бажанні самим порядкувати шкільним життям. Відповідно до цього мають відбу­тися деякі зміни й у свідомості педагогів (готовність працювати в просторі громадянського суспіль­ства, вміння діяти не за деталізо­ваним планом, а дискурсивно, згідно з концептуальними засада­ми), що буде основою подальшого співробітництва.

    По-друге, самоврядування має відповідати реальним і конкретним запитам учнів, які вони здатні задовольнити в основному особистими зусиллями.

    По-третє, самоврядування потрібно розглядати не тільки як суто прагматичну річ, а й у ширшому контексті набуття учня­ми громадянського досвіду й проведення певної освітньої робо­ти серед майбутніх цілком дієздат­них громадян України.

Отже, самоврядування, з одно­го боку, виконує функції внутріш­ньої самоорганізації учнів школи, а з іншого – має вигляд моделі май­бутньої поведінки громадян Украї­ни в умовах відкритого суспільства і, таким чином, сприяє реалізації завдань громадянської освіти.

 

Поле дії учнівського самоврядування в навчальному закладі – це забезпечення поряд­ку, організація чергування в школі, в кла­сах, дозвілля на перервах; проведення загально училищних лінійок, зборів, конференцій, виставок; контроль за дотриманням санітар­но-гігієнічних вимог; організація роботи щодо збереження училищного майна, підруч­ників, економного використання води, еле­ктроенергії, благоустрою території навчального закладу; керівництво роботою гуртків та секцій; підготовка і проведення конкурсів, творчих свят, змагань, акцій, фе­стивалів; контроль за відвідуванням; заслуховування звітів органів учнівського самоврядування; організація трудо­вих загонів; надання допо­моги в організації оздоровчих таборів; проведення соціологі­чних досліджень з проблем життєдіяльності учнівських колективів; участь у розробці плану роботи навчального закладу на новий навчальний рік, роботі педагогічних рад, на яких розглядаються питання життєдіяльності уч­нівських колективів.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Спадщина Василя Олександровича Сухомлинського – невичерпне джерело світла, енергії і любові
downloads -> Впровадження педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського щодо гармонійного розвитку особистості учня, формування його життєвої компетентності у н/в процесі на основі формули "Три люблю"
downloads -> Таран Ірина Миколаївна, вчитель англійської мови, вихователь нвк «Кіровоградський колегіум»
downloads -> Автобіографічний елемент у ліричній драмі І. Я. Франка «Зів'яле листя»
downloads -> Мозгова людмила Анатоліївна
downloads -> Малієнко ю. Б., Сєрова г. В. Вчимося досліджувати (Досліджуємо історію України) Посібник курсу за вибором для профільних класів суспільно-гуманітарного напряму навчання
downloads -> Главное управление образования Луганской областной государственной администрации
downloads -> Тема: Азбука дорожнього руху
downloads -> Методичні рекомендації щодо підготовки матеріалів з питань формування навичок здорового способу життя І. Вступ Суспільству сьогодні особливо потрібні сильні, здорові особистості, які чітко розрізняють поняття добра і зла, любові і ненависті
downloads -> На м’якій постелі спати – у здоров’ї програвати


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка