Пам’ятка по заповненню декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру державними службовцями та особами, які претендують на зайняття посади державного службовця


Які відомості необхідно зазначати в п’ятому розділі декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру?Скачати 475,5 Kb.
Сторінка11/20
Дата конвертації28.03.2020
Розмір475,5 Kb.
ТипЗакон
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20
Які відомості необхідно зазначати в п’ятому розділі декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру?

У Розділі V ”Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи” декларації зазначаються відомості про вклади в банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (членів сім’ї декларанта) та витрати декларанта на придбання таких активів (грн.) у звітному році. Ці відомості зазначаються станом на кінець звітного року. Зокрема, у позиції 45 - зазначається загальна сума коштів на рахунках декларанта у банках та інших фінансових установах в Україні та за її межами станом на кінець звітного року.Увага! Поле ”усього” у позиції 46 (вкладених у звітному році) заповнюється, якщо разовий вклад або внесок здійснений декларантом на рахунок фінансової установи (банку) у звітному році дорівнює або перевищує 150 тис. гривень.

Увага! Відповідно до вимог частини третьої статті 12 Закону України ”Про засади запобігання і протидії корупції” у разі відкриття особою, зазначеною в пункті 1 та підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, валютного рахунка в установі банку - нерезидента вона зобов'язана в десятиденний строк письмово повідомити про це орган державної податкової служби за місцем проживання із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку - нерезидента. у позиції 47 – зазначається загальна сума усіх видів цінних паперів, якими володіє декларант відповідно до їх номінальної вартості; Номінальна вартість цінних паперів (вартість, зафіксована на бланку цінного паперу) зазначається з урахуванням здійсненої індексації, про що повідомляє емітент цінного паперу. До цінних паперів належать: акції, облігації державних та місцевих позик, облігації підприємств (організацій), державні скарбничі (казначейські) зобов'язання, ощадні сертифікати, векселі, приватизаційні майнові сертифікати.

Увага! Поле ”усього” у позиції 48 (придбаних у звітному році) заповнюється, якщо разова витрата декларанта на придбання цінних паперів їх купівлю) у звітному році дорівнює або перевищує 150 тис. гривень. у позиції 49 – зазначається розмір внесків (паїв) здійснених декларантом до статутних (складених) капіталів підприємств (організацій), тобто загальна вартість корпоративних прав станом на кінець звітного року як на території України, так і за її межами; Корпоративне право - право власності на частку (пай) у статутному фонді юридичної особи, включаючи право на управління та отримання відповідної частки прибутку такої юридичної особи. Внесення певних коштів до статутного фонду акціонерного товариства засвідчується цінним папером - акцією, яка дає право на участь в управлінні акціонерним товариством, на отримання частини прибутку в формі дивідендів, а також на участь в розподілі майна у випадку ліквідації товариства.

Увага! Поле ”усього” у позиції 50 (внесених у звітному році) -заповнюється, якщо розмір разового внеску здійсненого декларантом до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації у звітному році дорівнює або перевищує 150 тис. гривень у позиції 51 – зазначається загальна сума коштів на рахунках членів сім’ї декларанта у банках та інших фінансових установах в Україні та за її межами станом на кінець звітного року; у позиції 52 – зазначається загальна сума усіх видів цінних паперів, якими володіють члени сім’ї декларанта відповідно до їх номінальної вартості; у позиції 53 – зазначається розмір внесків (паїв) здійснених членами сім’ї декларанта до статутних (складених) капіталів підприємств (організацій), тобто загальна вартість корпоративних прав станом на кінець звітного року як на території України, так і за її межами.

Увага! У полі "у тому числі за кордоном" у позиціях 45 – 53 Розділу V декларації зазначаються відомості за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, установленим Національним банком України на день проведення фінансової операції. Відомості щодо фінансових сум заокруглюються до гривні. У разі відсутності окремих відомостей у відповідному полі ставиться прочерк. Які відомості необхідно зазначати в шостому розділі декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру? В Розділі VІ ”Відомості про фінансові зобов’язання” зазначаються відомості про фінансові зобов'язання декларанта (членів сім’ї декларанта) на користь інших юридичних і фізичних осіб внаслідок укладання договорів (прийняття і виконання зобов'язань) та інші витрати декларанта у звітному році. у позиції 54 – зазначається розмір фінансових зобов’язань декларанта щодо сплати внесків за договорами добровільного страхування.

За необхідності розмір здійснених внесків можна уточнити в страховій організації, яка видала страховий поліс відповідно до укладеного договору. у позиції 55 – зазначається розмір фінансових зобов’язань декларанта щодо сплати внесків у звітному році на недержавне пенсійне забезпечення; у позиції 56 - зазначається фактичний розмір коштів, сплачених декларантом протягом звітного року юридичним і фізичним особам за зобов'язаннями щодо утримання майна зазначеного у Розділах IІІ – ІV декларації (позиції 23 – 28; 35 – 39;), а також фактичний розмір коштів, які витратив декларант протягом звітного року на вклади у банки та інші фінансові установи, на придбання цінних паперів, розмір внесків (паїв) внесених декларантом у звітному році до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації зазначеного у Розділі V декларації (позиції 46; 48; 50).Увага! Поле "Усього" у позиції 56 заповнюється, якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожній із позицій у звітному році дорівнює або перевищує 150 тис. гривень , у позиції 57 – зазначається сума сплачених декларантом протягом звітного року платежів за договорами позики (кредиту) на погашення основної суми позики (кредиту); Позика - передача за договором (угодою) однією стороною (позикодавець) другій стороні (позичальникові) безоплатно або за певну винагороду кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Річ є визначеною родовими ознаками, якщо вона має ознаки, властиві усім речам того ж роду, та вимірюється числом, вагою, мірою – тобто іншими словами, така річ є замінною. Договір позики може бути безпроцентним, або під певні проценти, що регламентується Цивільним Кодексом України. Кредит - це гроші, які позичальник отримує від банку чи іншої фінансової установи, уклавши з ним кредитний договір і які підлягають поверненню разом з відсотками, на умовах і в строк, передбачені кредитним договором. у позиції 58 – зазначається сума сплачених декларантом протягом звітного року платежів за договорами позики (кредиту) на погашення суми процентів за цими позиками (кредитами); у позиції 59 зазначаються інші не зазначені у Розділах IІІ – V декларації витрати здійснені декларантом у звітному році.

Увага! Поле "Усього" у позиції 59 заповнюється, якщо інші, не зазначені у Розділах ІІІ - V декларації, разові витрати (вклади/внески) декларанта по кожній із позицій у звітному році дорівнюють або перевищують 150 тис. гривень. У позиції 60 – зазначається розмір фінансових зобов’язань членів сім’ї декларанта щодо сплати внесків за договорами добровільного страхування; За необхідності розмір здійснених внесків можна уточнити в страховій організації, яка видала страховий поліс відповідно до укладеного договору. у позиції 61 - зазначається розмір фінансових зобов’язань членів сім’ї декларанта щодо сплати внесків у звітному році на недержавне пенсійне страхування; у позиції 62 – зазначається фактичний розмір коштів, сплачених членами сім’ї декларанта протягом звітного року юридичним і фізичним особам за зобов'язаннями щодо утримання майна зазначеного у Розділах IІІ – ІV декларації (позиції 29 – 34; 40 – 44), а також фактичний розмір коштів, які витратили члени сім’ї декларанта протягом звітного року на вклади у банки та інші фінансові установи, на придбання цінних паперів, розмір внесків (паїв) внесених членами сім’ї декларанта у звітному році до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації зазначеного у Розділі V декларації (позиції 51 – 53). у позиції 63 – зазначається сума сплачених членами сім’ї декларанта протягом звітного року платежів за договорами позики (кредиту) на погашення основної суми позики (кредиту); у позиції 64 – зазначається сума сплачених членами сім’ї декларанта протягом звітного року платежів за договорами позики (кредиту) на погашення суми процентів за цими позиками (кредитами).

Увага! У полі "у тому числі за кордоном" у позиціях 54 - 64 зазначаються відомості за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, установленим Національним банком України на день проведення фінансової операції.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка