П остановка завдання. Стрімкі зміни в житті сучасного суспільства, змінаСкачати 200,5 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації31.12.2018
Розмір200,5 Kb.
  1   2   3


90
П
остановка завдання. Стрімкі зміни в житті сучасного суспільства, зміна ціннісних орієнтацій у зв’язку з проголошеними принципами гуманізації та демократизації суспільства, модернізація змісту освіти, зміна спрямованості навчального процесу,
перехід від кваліфікації до компетентності,
ствердження особистісно орієнтованого підходу до навчання безпосередньо впливають на всі складові системи сучасної освіти, на весь навчально­виховний процес. Вирішення проблеми забезпечення якісної підготовки фахівців з вищою освітою на сучасному етапі передбачає значне поліпшення контролю навчальної роботи студентів як важливого засобу управління проце сом навчання. Поширеним сучасним видом контролю в процесі навчання за кредитно­модульною системою у ВНЗ є система тестування.
Тестування може використовуватись для вхідного, поточного та підсумкового контролю знань і умінь студентів у межах одного чи декількох змістових модулів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій,
в яких започатковано вирішення даної проблеми. Проведений нами аналіз наукових джерел з даної проблеми свідчить про те, що питання організації та проведення контролю знань студентів вищих навчальних закладів активно вивчалося і вивчається як вітчизняними так і зарубіжними вченими: О. Мокровим [4], Т. Солодкою
[5], О. Тарнопольським [7], І. Цатуровою [9],
М. Сорокіним [6],
Психологічні основи те стування було закладено у працях М. Берштейна, В. Беспалько,
С. Воскерч’яна, Т. Ільїної, Н. Тализіної, С. Урбіної,
П. Клайна та ін. Педагогічні аспекти тестових методик досліджено у працях В. Аванесова,
Ю. Богачкова, Я. Бродського, І. Булах, А. Землякова,
О. Кабардіна, С. Кожухова, С. Курганова, О. Ляшенко,
А. Майорова, О. Масалітіної, Т. Солодкої,
К. Інгенкампа, Дж. Равена та ін.
Проблема розробки тестів та їх застосування в практиці навчання іноземних мов досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені Л. Банкевич,
В. Коккота, С. Ніколаєва, О. Петращук, L. Bachman,
J. Clark, T. Hedge, K.Morrow, J. Oller та ін. Отже,
в теорії й практиці тестування існує сьогодні досить великий науковий доробок.
Узагальнення вимірів емпіричних ознак провели вчені П. Лазарсфельд, Л. Тернстоун, Дж.
Гласе, Дж.Стенлі та ін. На їхню думку поняття
“тестування” включає такі складові:
­ об’єкт виміру (психолого­педагогічна характеристика (об’єкт тестування);
­ дослідник (хто тестує);
­ емпірична ознака (властивість, якість об’єкту виміру);
­ тест (контрольна робота, система завдань та ін.) [2].
­ аналіз наукових робіт дає підст ави стверджувати, що проблема проведення е фективного та правильного з наукової т а методичної точки зору контролю знань, вмінь і навичок студентів, оптимізація шляхів проведення контрольних заходів є актуальною з точки зору управління навчальним процесом.
М ета статті. Проаналізувати найбільш ефективні форми проведення перевірки знань студентів, сформулювати педагогічні вимоги до організації тестового контролю, надати поради починаючим викладачам з питань підготовки тестових завдань, обсягу та принципів добору завдань до тестів, умов проведення, подальшого аналізу.
Викладення основного матеріалу. Поліпшення якості контролю навчальної роботи студентів,
Інна Ромащенко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов
Академії муніципального управління,
м. Київ
КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК СТУДЕНТІВ У ВИЩОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЯК ЗАСІБ УПРАВЛІННЯ
ПРОЦЕСОМ НАВЧАННЯ
Стаття присвячена проблемам проведення контрольних заходів з метою перевірки рівня сформованості
знань, умінь, навичок студентів. Надаються рекомендації щодо відбору навчального матеріалу, змісту завдань
та вправ для студентів у процесі формування професійної компетентності фахівців.
У статті обґрунтована необхідність вдумливого ставлення до постановки цілей контролю, як
вирішального фактору досягнення результату освітнього процесу та управління навчанням.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка