П остановка проблеми. Розвиток особистості молодої людини та їїСкачати 119,03 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації23.03.2020
Розмір119,03 Kb.
  1   2   3   4


10

П

остановка  проблеми.  Розвитокособистості  молодої  людини  та  її

становлення в суспільстві як фахівця

тісно пов’язані з періодом  здобуття освіти у вищому

навчальному  закладі.  Важливими  для  успішного

проходження  цього  етапу  вважаються  перші  місяці

навчання,  які  вимагають від першокурсника високої

здатності пристосовуватися до змін та долати труднощі

шляхом використання власних ресурсів та підтримки

соціального оточення. Так, Дж. Грінберг виокремлює

основні завдання, які стоять перед першокурсниками:

досягнення  емоційної  незалежності  від  сім’ї,  вибір

професійної діяльності, виконання нових обов’язків,

розвиток  міжособистісних  стосунків  та  системи

цінностей [5, 369].

Провідним  видом  діяльності  студент а  є

насамперед  навчальна  діяльність,  пізніше  –

професійна.  Тому  професійна  самосвідомість

студента  –  це  усвідомлення  себе  як  студента

навчально­професійної і майбутньої професійно­

виробничої  діяльності.  В  межах  нашого

дослідження професійно­педагогічної діяльності.

Отже, провідною діяльністю у вищій школі є

навчально­професійна, яка вимагає  від  студента

навчальної активності. Саме в процесі навчальної

діяльності та через неї досягаються основні  цілі

підготовки  фахівців.  Вона  найбільш  інтенсивно

впливає на особистісне зростання та професійне

становлення студентів, набуття ними професійно

важливих  знань,  умінь  і  навичок.  У  процесі

професійного навчання завершується професійне

самовизначення,  трансформується  структура

самосвідомості студента, формується соціально­

професійний  аспект  його  “Я­концепції”,

“професіоналізуються” психічні процеси і стани

тощо.  У  проце сі  навчально­профе сійної

діяльності  виникають  т акі  новоутворення

студентського  віку  як  професійна  ідентичність,

професійна  рефлексія,  професійне  мислення,

готовність до професійної діяльності.

Микола Пантюк, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботиДрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

РОЛЬ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩОЇ МОТИВАЦІЇ У ФОРМУВАННІ ЗМІСТУ

ПРОФЕСІЙНИХ ОЧІКУВАНЬ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИУ статті здійснено аналіз концепцій вітчизняних та зарубіжних науковців щодо формування змісту

очікувань  майбутніх  фахівців  дошкільної  освіти  у  процесі  їх  професійного  становлення  з  урахуванням

професійно  значущих  мотивів.

Ключові слова: зміст очікувань, мотиви, професійне становлення, професійна підготовка.

Літ. 15.

Николай Пантюк, доктор педагогических наук, профессор, проректор по научной работеДрогобычского государственного педагогического университета имени Ивана Франко

РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ МОТИВАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ

СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОЖИДАНИЙ БУДУЩИХ

ВОСПИТАТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ  статье  проведен  анализ  концепций  отечественных  и  зарубежных  ученых  по  формированию

содержания ожиданий будущих специалистов дошкольного образования в процессе их профессионального

становления  с  учетом  профессионально значимых  мотивов.

Ключевые  слова:  содержание  ожиданий,   мотив ы,  профессионал ьное  становл ение,

профессиональная  подготовка.

Mykola Pantyuk, Ph.D. (Pedagogy), Professor, Vice-RectorDrohobych Ivan Franko State Pedagogical University

ROLE OF PROFESSIONALLY SIGNIFICANT MOTIVATION IN THE FORMATION OF

THE CONTENT OF PROFESSIONAL EXPECTATIONS OF FUTURE EDUCATORS IN

PRE-SCHOOL INSTITUTIONS

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка