П. М. Полушкін Електронний посібник до вивчення курсуСторінка99/150
Дата конвертації09.01.2020
Розмір4,41 Mb.
1   ...   95   96   97   98   99   100   101   102   ...   150
Порушення мовлення. Мовлення – дивовижний дар, яким володіє лише людина. Слово разом із думкою та творчістю – найцінніше та найважливіше, що має людина. Воно дає людині можливість пізнавати світ і підкорювати собі сили природи. Слово – могутній засіб самовираження, необхідний кожній людині. Для розвиненого мовлення характерні грамотність, логічність, чіткість, стислість, жвавість тощо.

Для покращення власного мовлення необхідно:

– виконувати лінгвістичні вправи;

– читати класичну українську та зарубіжну літературу, обов’язково з’ясовуючи значення незразумілих слів і виразів;

– вчити напам’ять вірші, намагатися читати їх для самого себе;

– мати та користуватися словниками;

писати листи рідним, близьким, друзям з будь-якого приводу;

– розпочати вести щоденникові записи;

– писати вірші та віршики, співати різноманітні пісні.

Пам’ятайте що мова формує інтелект, а інтелект відбивається у мові.

Для виправлення недорікуватості виконують спеціальні вправи щоденно тричі. Кожну вправу повторюють 7 – 10 разів по 5 – 10 с, загальний час виконання комплексу вправ – 15 хв. Виконують такі вправи:

– надути щоки одночасно;

– надути щоки поперемінно;

– втягувати щоки у рот;

– складати губи трубочкою та розтягувати їх у губи в посмішці;

– вищірити зуби з розкриванням та закриванням рота;

– висунути язик у нормальному положенні, потім «лопаткою»;

– протяжно вимовити звуку [а ] або [и ] з висунутим язиком;

– дути на широкий язик;

– висовувати язик по черзі «лопаткою», потім «голкою»;

– висунутий язик виконує вправу «маятник» (вправо – вліво);

– упор язика робити по черзі на верхні та нижні зуби;

– ковтати (імітація та його затримка);

– імітувати позіхання з підніманням та опусканням голови за міцного натискання підборіддям на кулаки рук.Список використаної літератури

 1. Аветисов З.С, Ковалевский Е.И., Хватова А.В. Руководство по детской офтальмологии. – М.: Медицина. 1987. – 494 с.

 2. Аветисов З.С, Ливадо Е.И., Курпан Ю.И. Физкультура при близорукости. – М.: Советский спорт, 1993. – 80 с.

 3. Аветисов З.С, Мац К.А. Метод тренировки цилиарной мыішцы при ослабленной аккомодации // Материалы научной конференции по вопросам профилактики, патогенеза и лечения заболеваний органа зрения у детей. – М.: 1971. – С. 60–65.

 4. Аветисов З.С. и др. Занятия Физической культурой при близорукости /З.С.Аветисов, Ю.И.Курпан., Е.И.Ливадо/. – М.; Физкультура и спорт, 1983. –148 с.

 1. Аветисов З.С. Охрана зрения детей. – М.: Медицина, 1975. – 270 с.

 1. Аветисов З.С., Ливадо Е.И., Курпан Ю.И. Физкультура при близорукости. – М.: „Советский спорт", 1993. – 205 с.

 2. Анатомия человека /Под ред. М.Р. Сапина – 2-ое изд. перераб. И доп. – М.: Медицина – 1993. – 560 с.

 1. Анатомія і фізіологія дитини (з основами шкільної гігієни): Практикум: Навч. посіб. для студ. пед. фак. пед. ін-тів / Ю.П. Антипчук, Й.Б. Вожик, Н.С. Лебедєва, Н.В. Луніна. – К. : Вища шк., 1984. –176 с.

 2. Антипчук Ю.П. Анатомія і фізіологія дитини (з основами шкільної гігієни). Практикум: навч. посібник для пед. фак-тів пед. ін-тів/ Ю. П. Антипчук, Вожик Й.Б., Вожик Й.Б., Вожик Й.Б. – К.: Вища школа, 1984. – 176 с.

 1. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании: учебное пособие / Ашмарин Б.А. – М.: Физкультура и спорт, 1978. – 223 с.

 2. Баранов А.А. Матвеева Н.А. Здоровье школьников: Пути его укрепления. – Красноярск, 1989. – 184 с.

 3. Бабій І.М. Корекція рухової сфери у глухих підлітків на заняттях з легкої
  атлетики // Педагогіка і психологія формування творчої особистості:
  проблеми і пошуки. – Київ – Запоріжжя, 2000. – С. 187–189.

13. Байкина Н.Г., Мутьев А.В., Крет Я.В. Влияние потери слуха на
адаптационнне и реабилитационные процессы глухих подростков //
Адаптивная физическая культура. – СПб., 2002, № 4 (12). – С. 14–19.

14. Беляков В. Д., Жук Е. Г. Военная гигиена и эпидемиология. – М.: Медицина, 1988.– 320 с.15. Бурмистрова Н.И.Осанка под контролем //Физическая культура в школе –1996.–№10.14–16.

16. Венсловене Н.И., Уфимцева Л.П. и др. Здоровье развивающее направление в коррекционно-реабилитационной и учебно-воспитательной работе со слабовидящими школьниками. // Современные аспекты офтальмологии. Сборник: – Красноярск. – 1998. –С. 222 – 225.

17. Виноградов П.А., Панаєв В.Г., Розумовський Е.А. До питання оцінки фізичного стану дітей і підлітків // Матеріали Всеукраїнської науково-практ. конференції „Здоров'я і фізичний стан населення України на початку 21 століття" – К., 1994. 24–25 жовтня, – С. 21–23.

18. Ворошилов П.А. Близорукость у школьников. Действия учителя. // Физическая культура в школе. –1998. – №2. – С. 85 – 8719. Вода питна, гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання. ДСанПіН. Затв. МОЗ України 23.12.1996 р. № 383.

20. Габович Р.Д., Познанский С.С., Шахбазян Г.Х. Гигиена. – К.: Вища школа, 1983.–320 с.21. Гигиена детей и подростков / Под ред. Г.Н. Сердкжовской. – М.: Медицина, 1989. – 320с.

22. Гігієна харчування з основами нутриціології / В.І.Ципріян та ін. Навч. посібник - К: Здоров'я, 1999. – 568 с.

23. Гигиеническая оценка условий обучения школьников / Сост.: Н.В. Анисимов, Е.А.
Карашвили. – М.: ТЦ Сфера, 2002. – 164 с.

24. Голяченко О.М., Сердюк А.М., Приходський О.О. Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров'я. – Тернопіль–Київ–Вінниця: Лілея, 1997.– 328 с.

25. Даценко I.X., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології; Навчальний посібник. – К.: Здоров'я, 1999. – 694 с.26. Засенко В.В. Проблема підготовки випускників шкіл глухих і
слабочуючих до самостійного життя // Матеріали Всеукраїнської науково-
практичної конференції "Інтеграція аномальної дитини в сучасній системі
соціальних відносин. – К.: Просвіта, 1994. – С. 172–175.

27. Загальна гігієна: Посібник до практичних занять / За ред. 1.1. Даценко. – Львів: Світ, 2001.– 471 с.28. Катернога М.Т. Українська криниця. – К.: Техніка, 1996. – 112 с.

29. Коберник Г.Н., Синев В.Н. "Введение в специальность "дефектология" –Киев.: Висшая школа, 1984. – 168 с.

30.Крет Я.В. Коррекция психофизического развития глухих детей старшего
дошкольного возраста: Дис. ... канд. психол. наук. – К., 2000. –241 с.

31. Мастюков Е. М. Ребенок с отклонениями в развитии. – М.: Владос, 1992. – 74 с.

32. Никберг И.Й. Гигиена больниц. – К.: Здоров'я, 1993. – 260 с.

33. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення // Закон України № 4004-ХП від 24.02.94.

34. Сердюковская Г. Н. «Гигиена детей и подростков», Москва, «Медицина»,1989. – 464 с.

35. Современные технологии оздоровления детей и подростков в образовательных


учреждениях: пособие для врачей./ Сост. В.Р. Кучма, Л.М. Сухарева и др.–М., 2002. – 248 с.

36. Фомічова Л.І. Розвиток інтелекту та проектування навчання (чуючі, глухі
та слабочуючі дошкільники). – К,: Міжнародна фінансова агенція, 1997. – 234 с.


Каталог: metodi
metodi -> Психолого-педагогічні чинники адаптації молодших школярів
metodi -> Міністерство освіти і науки україни
metodi -> Методичні рекомендації щодо організації та проведення практичних робіт у шкільних курсах географії
metodi -> Методичні поради класним керівникам щодо організації та проведення батьківських зборів
metodi -> Зразок оформлення плану уроку
metodi -> Методична компетентніть учителя на уроках інформатики
metodi -> Вивчаємо систему роботи вчителя…
metodi -> Педагогічна наука про передовий педагогічний досвід
metodi -> Методичний бюлетень


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   95   96   97   98   99   100   101   102   ...   150


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка