П. М. Полушкін Електронний посібник до вивчення курсуСторінка51/150
Дата конвертації09.01.2020
Розмір4,41 Mb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   150
1. Гипертімний. Йому властива рухливість, товариськість, схильність до пустощів. При хороших загальних здібностях проявляє непосидючість, недисциплінованість, нестабільність в навчанні, поверхневість і нестійкість захоплень. Нерідко вступає в конфлікти з дорослими. Настрій у нього позитивний підведений. Самовпевнений, прагне
справити хороше враження на тих, що оточують, може хвастнути, часто переоцінює свої здібності.

2. Циклоїдний. Для цього типу властива підвищена дратівливість, схильність до апатії, швидка зміна настрою, глибокі переживання неприємностей, дратівливе реагування на зауваження, потребу знаходитися удома (домосід).

3. Лабільний. Цьому типу властива мінливість в настрої, його непередбачуваність, потреба в допомозі і підтримці в стані поганого настрою, хороше розуміння відношення що до себе оточують.

4. Астеноневротичний. Цей тип характеризується підвищеною недовірливістю, примхливістю, стомлюваністю, дратівливістю.

5. Сензітівний. Йому властиві підвищена чутливість, соромливість і боязкість при сторонніх; відвертість і товариськість з тими, хто йому добре знаком, а також з малюками і дорослими; слухняність і прихильність до батьків; труднощі адаптації до круга однолітків,
«комплекс неповноцінності»; раннє формування відчуття довга і високих моральних вимог до себе і що оточує; віддання перевазі над складних видів діяльністю, прояв підвищеної старанності як компенсація недоліку в здібностях; розбірливість у виборі друзів, велика прихильність в дружбі.

6. Психостенічеський. Характеризується прискореним і раннім інтелектуальним розвитком, схильністю до міркувань, до самоаналізу і оцінок поведінки інших; самовпевненістю у поєднанні з нерішучістю, безапеляційністю думок у поєднанні з
поспішністю дій.

7. Шизоїдний. Він замкнутий, стриманий, байдужий до тих, що оточують, погано розуміє стан інших людей, не уміє співчувати, стриманий в зовнішніх проявах відчуттів, не завжди зрозумілий для тих, що оточують, перш за все для однолітків, які його, як правило, не дуже люблять.

8. Епілептоїдний. Часто плаче, переводить тих, що оточують, особливо в ранньому
дитинстві. Любить мучити тварин, дратувати молодших, знущатися з
безпорадних, проявляє жорстокість, владність, себелюбство, поводиться
як диктатор в групі дітей, якою управляє.

9. Істероїдний. Його головна межа – егоцентризм, жадання постійної
уваги що оточують до своєї особи; він театральний, схильний до позерства,
малювання; не виносить в своїй присутності похвали його ж товариша;
призвідник і заводій, але поганий лідер і організатор справи.

10. Нестійкий. Проявляє підвищену схильність і тягу до розваг, причому без розбору, а також до неробства і неробства. У нього відсутні серйозні, зокрема професійні, інтереси, він майже не думає про своє майбутнє.

11. Конформний. Консерватор, бездумно підкоряється будь-яким авторитетам,
більшості в групі; схильний до моралізаторству і консерватизму; ради
власних інтересів може зрадити товариша, при цьому завжди знайде виправдання своїм вчинкам. Здійснювати індивідуальний підхід у вихованні слід з урахуванням типу акцентуації характеру учня.

11.5. Сім'я як джерело психічного здоров'я дитини

Дошкільний вік як ніякою інший характеризується сильною залежністю від дорослого, і проходження того етапу становлення особи в багато чому визначається тим, як складаються стосунки дитини з дорослим. Самі дорослі не завжди розуміють, яких образом їх особові якості стають надбанням дітей, як своєрідно, відповідно специфіці дитячого віку вони інтерпретуються, якого значення набувають для дитини.Усвідомлена або неусвідомлена батьківська і педагогічна авторитарність породжує у дошкільників дефіцит неординарності, відчуття власної гідності, невпевненість в собі і багато інших якостей, що ускладнюють сприятливе становлення особи.

Стиль відношення дорослих до дитини впливає не тільки на становлення тенденції до певного стилю дитячої поведінки, але і на психічне здоров'я дітей; так, невпевненість дитини в позитивному відношенні до себе дорослого або, навпаки, упевненість саме в неактивній оцінці його як осіб провокує пригнічену агресивність, якщо дитина сприймає відношення дорослого до себе як негативне, то спроби дорослого спонукати дитину до спілкування викликають у нього стани збентеження і тривоги, Тривалий дефіцит емоційного співзвучного спілкування навіть між одним з дорослих і дитиною породжує невпевненість останнього в позитивному відношенні до нього дорослих взагалі, викликає відчуття тривоги і відчуття емоційного неблагополуччя.

Під впливом досвіду спілкування з дорослими у дитини не тільки формуються критерії оцінки себе і інших, але і зароджується дуже важлива здатність – сочувствовать іншим людям, переживати чужий жаль і радощі як власні. У спілкуванні з дорослими і однолітками він вперше усвідомлює, що потрібно враховувати не тільки свою, але і чужу точку зору. Саме з налагодженої системи взаємин дитини з дорослим і починається орієнтація дитини на інших, тим більше що він також потребує визнання навколишніх людей.

У дошкільному дитинстві фактично складається особа, самосвідомість і світовідчування дитини. Ці процеси насамперед обумовлені загальним психічним розвитком, формуванням нової системи психічних функцій, де важливе місце починають займати мислення і пам'ять дитини. Тепер він може не тільки орієнтуватися і діяти в плані конкретних сьогохвилинних стимулів, але і встановлювати зв'язки між загальними поняттями і уявленнями, які не були отримані в його безпосередньому опитуванню.

Таким чином, мислення дитини відривається від чисто наочної основи, тобто переходить від наочно-дієвого до нагляднообразному. Подібний розвиток пам'яті і мислення дошкільника дозволяє перейти до нових типів діяльності – ігровою, образотворчою, конструктивною. У нього, по зауваженню Д.Б.Ельконіна, «з'являється можливість йти від задуму до його втілення, від думки до ситуації, а не від ситуації до думки».

З розвитком процесів мислення нерозривно пов'язаний розвиток мови. У дошкільному віці мова починає виконувати функцію планування і регулювання діяльності дитини, все більш збагачується словарний запас і граматична будова мови. Тепер дитина здатна не тільки прокоментувати конкретну подію і висловити сьогохвилинне бажання, але і задуматися, і поміркувати про природу, інших людей, самому собі і своєму місці в світі.

Таким чином, з розвитком пам'яті, мислення, мови нерозривно зв'язано поява світогляду і самосвідомості дитини-дошкільника.

Ось далеко не повний список тих змін і новоутворень, які відбуваються в дошкільному віці. Цей опис буде ще менш повним, якщо не звернути увагу на ту роль, яку грає дорослий на всьому протязі розвитку дитини. Переоцінити значення дорослого і, главцоє, спілкування з дорослим для психічного розвитку і психічного здоров'я дитини важко. Саме з близькими дорослими (мамою, татом, бабусею і іншими) дитина зустрічається на перших етапах свого життя і саме від них і через них знайомиться з навколишнім світом, вперше чує людську мову, починає оволодівати предметами і знаряддями своєї діяльності, а згодом і осягати складну систему людських взаємин. Відомо немало прикладів, коли діти, по яких-небудь причинах позбавлені можливості спілкуватися з дорослими перші декілька років свого життя, потім так і не змогли навчитися «по-людськи» мислити, говорити, не змогли адаптуватися в соціальному середовищі Таким же яскравим прикладом є феномен «госпіталізації», при якому взаємодія дитини з дорослим обмежується лише формальним доглядом за дітьми і унеможливлюється повноцінного емоційного спілкування між дитиною і дорослою людиною (це відбувається при приміщенні дитини раннього віку в будинок дитини}.

Доведено, що такі діти багато в чому відстають від своїх однолітків як у фізичному, інтелектуальному, так і в емоційному розвитку: вони пізніше починають сидіти, ходити, говорити, їх ігри бідні і одноманітні і часто обмежуються простою маніпуляцією з предметом. Такі діти, як правило, пасивні, недопитливі, не володіють навиками спілкування з іншими людьми. Безумовно, описані приклади представляють крайні, нетипові явища, але вони є яскравою ілюстрацією до того факту, що спілкування дитини з дорослими є основоположною детермінантой психічного розвитку і психічного здоров'я дітей.

У нормальному буденному житті дитина оточена увагою і турботою найближчих дорослих, і, здавалося б, не повинно бути приводів для неспокою. Проте і серед дітей, що виховуються в сім'ї, спостерігається вельми високий відсоток психічних захворювань, зокрема неврозів, поява яких обумовлена не спадковими, а соціальними чинниками, тобто причини захворювання лежать у сфері людських взаїмоотнощеній.

Більш того, за даними В.А.Коллегової, А.І.Захарова і інших дослідників, найбільше число неврозів спостерігається в старшому дошкільному віці. Тому батькам з перших років життя дитини необхідно брати до уваги можливість появи відхилення в нервово-психічному розвитку дітей і знати причини, що викликають таке відхилення.Неврози у дітей не виникають, якщо батьки вчасно справляються зі своїми особистими проблемами і підтримують теплі взаємини в сім'ї, люблять дітей і добрі до них, чуйні до їх потреб і запитів, прості і непосередні в обігу, дозволяють дітям виражати свої відчуття і вчасно стабілізують нервову напругу, що виникає у них, діють узгоджено в питаннях виховання, зважаючи на відповідних підлозі орієнтації і захоплення дітей. Зумовлюючу роль в походженні неврозів психічної травматізації, обумовленої порушеними сімейними стосунками і неправильним вихованням. Діти захворюють неврозами під впливом несприятливих обставин, до яких неможливо адаптуватися і які неможливо перенести безболісним чином. Подібно до цього дитина не може перенести розлуку з матерью і звикнути до ясел, конфлікти в сім'ї і блокаду емоційних потреб, напругу в результаті надмірної стимуляції, інтенсивних обмежень або непослідовного відношення дорослих. Невроз, що виникає в цих умовах, як психогенне захворювання особи, що формується, означає на психологічному рівні етично-етичну несумісність з подібним відношенням батьків, несумісність, яку дитина не може подолати із-за особливостей своєї психіки і тиску обставин, що перевищують межу його психофізіологічних можливостей. Іншими словами, він не настільки поганий, наскільки його роблять такими стосунки в сім'ї і несприятливі особливості особи батьків. Таким чином формується внутрішній, нерозв'язний і невротізуючий дитину конфлікт має декілька тісно зв'язаних один з одним рівнів:

– соціально-психологічний, мотивований невдачами спілкування і утрудненнями в досягненні соціально значущої позиції;

– психологічний, обумовлений несумісністю з деякими сторонами відношення батьків і загрозою втрати «я»;

– психофізіологічний як наслідок неможливості відповідати підвищеним вимогам і очікуванням дорослих.

За наявності нерозв'язних для дітей переживань слід говорити про хронічну психотравмуючі ситуацію як джерело постійної психічної напруги. На цьому фоні психічні травми – емоциональни потрясіння, що додатково діють, підсилюють патогенність життєвої ситуації, оскільки дитина не може справитися з ними, пережити їх. Разом з внутрішнім конфліктом, проблемами в області спілкування і несприятливим збігом життєвих обставин в цілому, це дозволяє говорити про появу невдалого, травмуючого життєвого досвіду, йди стани хронічного дістресса, як основному джерелі патогенної (хворобливого) напруги при неврозах.

Положення ускладнюється тим, що діти з неврозами не можуть із-за свого обмеженого і вже пєїхогенно деформованого життєвого досвіду, умов виховання і стосунків в сім'ї емоційно відреагувати на нервово-психічну напругу, що накопичується. Вони вимушені пригнічувати його, що перевищує межу адаптаційних можливостей і змінює нервно- психічну реактивність організму. Коли стрес, що тривало діє, перевершує пристосовані можливості дітей, не дає їм виразити себе, утвердіться в життєво важливих позиціях, своєчасно вирішити травмуючу ситуацію, то він підриває здатність адекватно сприймати себе, супроводячись пониженням самооцінки, невпевненість в своїх силах і можливостях, страхами і тривогою, відчуттям безпорадності і безсилля, тобто розвитком ідей самоунічиженія, неповноцінності, збитковості, нездатності бути собою серед інших, однолітків.

При невротичному захворюванні відбувається непродуктивна витрата наявних психічних засобів, ресурсів і можливостей, їх подальше перенапруження і хворобливе ослаблення в цілому. При цьому наростають неспокій і емоційна нестійкість, з'являються або посилюються вегетососудістиє і соматичні порушення, знижується витривалість і опірність організму.

У психологічній літературі виділені, і достатньо глибоко проаналізовані чинники, що роблять вплив на психічне здоров'я дитини і, зокрема, на виникнення невротичних реакцій. Більшість з цих чинників носять соціально-психологічний, соціально-культурний і соціально-економічний характер.

Соціально-культурний характер чинників, що роблять несприятливий вплив на психічне здоров'я, обумовлений прискоренням темпу сучасного життя, дефіцитом часу, недостатніми умовами для зняття емоційної напруги і для розслаблення. Наслідком цього є надмірна завантаженість батьків, їх невротізация, поява безлічі особових проблем у поєднанні з недостатньою обізнаністю про шляхи вирішення внутрішньоособових конфліктів і про можливості психологічної і психотерапевтичної допомоги. Подібна особова дисгармонія батьків знаходить своє віддзеркалення в розвитку дітей і робить негативний вплив на їх психіку.

На емоційну атмосферу в сім'ї і на психічний стан її членів впливають також соціально-економічні чинники, серед яких можна виділити такі, як: незадовільні житлово-побутові умови; зайнятість батьків; ранній вихід матері на роботу і приміщення дитини в ясла.

Приміщення дітей в ранньому зрости (до 3-х років) до дитячої дошкільної
установи або залучення няні для їх виховання є сильною
психотравмуючою подією, оскільки такі діти ще не готові до розлуки з
матерью: у дворічної дитини сильно розвинене відчуття прихильності до матері,
спільності, єдності з нею (розглядає себе тільки в єдності з матерью –
категорія «МИ»). У ситуації нормального емоційного спілкування дитини з
матерью до 3 років у дітей формується відчуття «Я», тобто сприйняття себе як
окремого індивіда, поступово зменшується відчуття залежності від батьків.
При частих і тривалих розлуках з матерью (приміщення в ясла або в санаторій) у дітей раннього віку наростає потреба в прихильності, що може привести до появи невротичних реакцій. В середньому лише до 3 років у дитини з'являється бажання «розлучитися» з матерью і стати більш незалежним. Крім того, в цьому віці вже виникає стійка потреба в спілкуванні з однолітками, в сумісних іграх з іншими дітьми. Тому дитини у віці 3-х років можна поміщати в дитячий сад, не ризикуючи його психічним здоров'ям.

До соціально-психологічних чинників, що впливають на психічне здоров'я дітей, психологи відносять перш за все такі, як дисгармонія сімейних стосунків і дисгармонія сімейного виховання або порушення у сфері дитячо-батьківських стосунків.

Проблемі подружніх і дитячо-батьківських стосунків приділяється пильна увага як у вітчизняній, так і в зарубіжній літературі. Виділяються причини і характер внутрісімейних конфліктів, розглядаються шляхи їх корекції.

Дошкільний вік характеризується тісною емоційною прихильністю дитини до батьків (особливо до матері), причому не у вигляді залежності від них, а у вигляді потреби в любові, пошані, визнанні. У цьому віці дитина ще не може добре орієнтуватися в тонкощах міжособового спілкування, не здатний розуміти причини конфліктів між батьками, не володіє засобами для виразу власних відчуттів і переживань. Тому, по-перше, дуже часто сварки між батьками сприймаються дитиною як тривожна подія, ситуація небезпеки (в силу емоційного контакту з матерью), по-друге, він схильний відчувати себе винуватим у виниклому конфлікті, нещасті, що трапилося, оскільки не може зрозуміти дійсних причин що відбувається і пояснює все тим, що він поганий, не виправдовує надій батьків і не гідний їх любові. Таким чином, часті конфлікти, гучні сварки між батьками викликають у дітей-дошкільників постійне відчуття неспокою, невпевненості в собі, емоційної напруги і можуть стати джерелом їх психічної нездоров'ї. Гегпсихічнє здоров'я або нездоров'я дитини нерозривно пов'язані також із стилем батьківського виховання, залежать від характеру взаємин батьків і дітей.

Виділяються наступні стилі батьківського виховання: демократичний; контролюючий;змішаний.

Демократичний характеризується високим рівнем прийняття дитини, добре розвиненим вербальним спілкуванням з дітьми, вірою в самостійність дитини у поєднанні з готовністю допомогти йому у разі потреби. В результаті такого виховання діти відрізняються вмінням спілкуватися з однолітками, відзначаються активністю, агресивністю, прагненням контролювати інших дітей (причому самі не піддаються контролю), хорошим фізичним розвитком.

При контролюючому стилі виховання батьки беруть на себе функцію контролю за поведінкою дітей: обмежують їх діяльність, але пояснюють суть заборон. В цьому випадку дітям бувають властиві такі риси, як послушаємость, нерішучість, неагресивність.

При змішаному стилі виховання діти найчастіше характеризуються як слухняні, емоційно чутливі, такі, що вселяються, неагресивні, байдужі, з бідною фантазією.

Особливий інтерес представляють вивчення і класифікація неправильних типів виховання, які приводять до формування різних неврозів. Виділяється три типи неправильного виховання.

1. Неприйняття, емоційне відкидання дитини (усвідомлюване або неусвідомлюване), присутність жорстких регламентуючих і контролюючих мерів, нав'язування дитині певного типу поведінки відповідно до батьківських понять про «хороших дітей». Інший полюс відкидання характеризується повною байдужістю, потуранням і відсутністю контролю з боку батьків.

2. Гіперсоціалізуюче виховання – недовірливе відношення батьків до здоров'я, успіхів в навчанні своєї дитини, його статусу серед однолітків, а також надмірна заклопотаність його майбутнім.

3. Егоцентрична – надмірна увага до дитини всіх членів сім'ї, привласнення йому ролі «кумира сім'ї», «сенсу життя».Всі негативні чинники пов'язані з проблемою невротізациі дитини, т. е. з причинами виникнення і перебігу хвороби. У зв'язку з тим, що саме в дошкільному віці найчастіше зустрічаються діти, страждаючі неврозами і іншими психічними захворюваннями, вельми актуальною є проблема психопрофілактики психічного стану здорових дітей – дошкільників. Безумовно, самим кращим профілактичним засобом є хороші стосунки батьків з дітьми, розуміння батьками внутрішнього світу своєї дитини, його проблем і переживань, уміння поставити себе на місце своїх дітей.

11.6. Важкі ситуації і психічне здоров'я

Труднощі неминуче зустрічаються в житті кожної людини. Їх виникнення є природним, закономірним наслідком складного процесу взаємодії суб'єкта з навколишнім світом.

Існують важкі ситуації і у дітей, причому є всі підстави вважати, що в житті дітей вони зустрічаються не рідше, а можливо навіть частіше, ніж у дорослих.Важка ситуація завжди характеризується невідповідністю тим часом, що людина хоче (зробити, досягти і тому подібне), і тим, що він може, опинившись в даних обставинах і маючи в своєму розпорядженні ті, що є у него – власними можливостями. Таке розузгодження перешкоджає досягненню спочатку поставленої мети, що спричиняє за собою виникнення негативних емоцій, які служать важливим індикатором трудності тієї або іншої ситуації для людини.

Людина, що розвивається, пізнаючи і освоюючи навколишній світ, але, ще не володіючи достатнім досвідом, неодмінно стикатиметься з чимось новим, невідомим, несподіваним для себе. Це зажадає від нього випробування власних можливостей і здібностей, що далеко не завжди може виявитися успішним і тому може послужити причиною для розчарувань. Те, що для дорослого виступає як звичне і природне, для дитини може бути важко і складно.

Будь-яка важка ситуація приводить до порушення діяльності, стосунків, що склалися, породжує негативні емоції і переживання, викликає дискомфорт. Все це за певних умов може мати несприятливі наслідки для розвитку особи.

Важкі ситуації, під впливом яких складаються способи поведінки і формується відношення до утруднень, мають різний характер.Це можуть бути перехідні, швидкоплинні, буденні для дитини події (не прийняли в гру, впав з велосипеда, забув ключ від будинку і тому подібне); короткочасні, але надзвичайно значущі і гострі ситуації (втрата близького родича, розлука з улюбленим членом сім'ї, різка зміна життєвого стереотипу); або, навпаки, ситуації тривалої, хронічної дії, зв'язані, як правило, з сімейною обстановкою (розлучення батьків, чи суперечливе і деспотичне виховання, алкоголізм батьків і тому подібне); а також ситуації, що виникають під впливом чинників емоційної депрівациі (госпіталізація, цілодобове перебування в дитячих дошкільних установах і тому подібне).

Найбільш істотний вплив на дітей роблять гострі психічні травми і хронічні психотравмуючі дії, які є ситуаціями підвищеного риску і привертають до виникнення дезадаптівних реакцій.

К. Флейк – Хобсон виділяє для дітей раннього і дошкільного віку характерні наступні ситуації підвищеного риску.

1. Ситуації, пов'язані з відсутністю або втратою відчуття захищеності:– ворожа, жорстока сім'я;

– емоційно відкидаюча сім'я;

– що не забезпечує нагляду і відходу сім'я;

– негармонійна сім'я (що розпадається або розпалася);

– надмірно вимоглива сім'я (домінуюча гіперопіка);

– поява нового члена сім'я (вітчим, мачуха, брат, сестра);

– суперечливе виховання або зміна типу;

– чуже оточення за рамками сім'ї (мова, культура).

2. Ситуації, що викликають беззахисність із-за відриву від сім'ї:– приміщення в чужу сім'ю;

– напрям до дитячої установи;

– госпіталізація.

Такого роду ситуації, роблячи істотний вплив на весь хід психічного розвитку, здатні серйозно порушити, соціальну адаптацію дитини, глибоко деформувати його психіку. Різні психосоматичні і нервово-психічни розлади у дітей, з якими нерідко стикаються медична і психологічна практика, є, як правило. Наслідком таких довготривалих патогенних дій. Перераховані ситуації охоплюють найбільш істотні, значущі життєві стосунки дитини, тому їх наявність повинна зумовлювати серйозні негативні наслідки для розвитку особи. Проте, всупереч цьому очевидному положенню, останнім часом ученими виявлений дивовижний феномен – невразливі діти. Такі названі діти, «які виховуються в найжахливіших умовах і все-таки добиваються значних успіхів в житті. Найбільш типовою межею невразливих дітей є їх здатність не реагувати на стрес і справлятися з ним завдяки виключно інтенсивній розумовій діяльності і компетентності. Ці діти відрізняються начитаністю і душевним здоров'ям, захоплено грають, люблять життя і вважають, що жити варто».

Існують і іншого типу важкі ситуації, які з більшою вірогідністю можуть зустрітися в житті практично кожної дитини. Це так звані «ситуації стресу буденного життя» – повсякденні, часто і події, що повторюються, здатні викликати утруднення і негативні переживання (наприклад, відвідини зубного лікаря, сварка з товаришем, відповідь у дошки та ін.). Їх вплив на розвиток дитячої особи не менш великого. Це можна пояснити тим, що всі подібні, здавалося б, «дрібниці життя» потрібно долати, кожного разу необхідно знаходити те або інше рішення. Саме у таких буденних ситуаціях дитина набуває вдалого або невдалого досвіду подолання перешкод, визначає власне відношення до труднощів, пробує, «приміряє» різні способи дії, виробляє найбільш прийнятну для себе тактику поведінки.

Проблема збереження психічного здоров'я дітей і профілактики його порушень є предметом пильної уваги фахівців різних областей: медиків, педагогів, психологів. Проте не менш важлива роль в її рішенні належить і тим, хто бере в житті дітей безпосередню участь і має з ними щоденний контакт – батькам.

З погляду обговорюваної проблеми – важкі ситуації у дітей – роль батьків представляється двоякою: по-перше, саме батьки нерідко створюють своїм дітям важкі життєві ситуації. Переважне число психотравмуючих ситуацій спровоковане сім'єю, і батьки є тими дорослими, які учать дітей долати труднощі життя.

Вплив батьків на становлення у дітей способів поведінки у важких ситуаціях украй великий. Можна виділити, щонайменше, три аспекти такого впливу:

1. Стиль сімейного виховання, який багато в чому формує особу дитини. Так, психологами виділено 3 групи дітей, склад характеру яких відповідав певним типам виховних дій, що практикуються в сім'ї.

Були встановлені наступні залежності: авторитетні батьки – ініціативні, товариські, добрі діти; авторитарні батьки – дратівливі, схильні до конфліктів діти; поблажливі батьки – імпульсні, агресивні діти.2. Власна поведінка батьків в різних важких ситуаціях, яке дитина (свідомо або несвідомо) приймає для себе як приклад для наслідування.

3. Цілеспрямоване навчання дітей конструктивним способам подолання важких ситуацій.Природне бажання всіх батьків – уберегти, застерегти свою дитину від можливих неприємностей в житті. Проте постійно контролювати і поправляти кожен його крок, вирішувати за нього його власні проблеми – справа нереальна і абсолютно неефективна. Тому єдине і найбільш розумне, що можуть зробити батьки – це підготувати своїх дітей самостійно долати труднощі життя.


Каталог: metodi
metodi -> Психолого-педагогічні чинники адаптації молодших школярів
metodi -> Міністерство освіти і науки україни
metodi -> Методичні рекомендації щодо організації та проведення практичних робіт у шкільних курсах географії
metodi -> Методичні поради класним керівникам щодо організації та проведення батьківських зборів
metodi -> Зразок оформлення плану уроку
metodi -> Методична компетентніть учителя на уроках інформатики
metodi -> Вивчаємо систему роботи вчителя…
metodi -> Педагогічна наука про передовий педагогічний досвід
metodi -> Методичний бюлетень


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   150


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка