П. М. Полушкін Електронний посібник до вивчення курсу


Психічне здоров'я як психологотипСторінка50/150
Дата конвертації09.01.2020
Розмір4,41 Mb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   150
11.1.Психічне здоров'я як психологотип педагогічна проблема. Психологічні аспекти психічного здоров'я дітей

Проблема психічного здоров'я привертала і привертає увагу багатьох дослідників з самих різних галузей науки і практики: медиків, психологів, педагогів, філософів, соціологів і ін.Існує багато підходів до розуміння і вирішення цієї проблеми. Сам термін «психічне здоров'я» неоднозначний, він, перш за все як би зв'язує дві науки і дві області практики – медичну і психологічну.

У «Енциклопедичному словнику медичних термінів» терміну «психічне здоров'я» немає, але є просто «здоров'я». Дуже істотно, що терміном «здоров'я» позначається «стан повного душевного, фізичного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів».

У медичній літературі і в медичній практиці термін «психічне здоров'я» широко уживається. При цьому стан психічного здоров'я пояснюється умовами психосоциального розвитку дітей

У «Короткому словнику по соціології» дається тлумачення терміну «здоров'я населення», який означає:

1. Стан, протилежний хворобі, повноту життєвих проявів людини;

2. Стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів;

3. Природний стан організму, що характеризується його врівноваженістю з навколишнім середовищем і відсутністю яких-небудь хворобливих
змін;

4. Полягання оптимальної життєдіяльності суб'єкта (особі і соціальній спільності), наявність передумов і умов його всесторонньої і довготривалої активності в сферах соціальної практики;

5. Кількісно-якісну характеристику стану життєдіяльності людини і соціальної спільності.

Здоров'я окремої людини характеризується повнотою прояву життєвих сил, відчуття життя, всебічністю і довготривалістю соціальної активності і гармонійністю розвитку особи.

Термін «психічне здоров'я» був введений Усесвітньою організацією охорони здоров'я (ВІЗ). У доповіді Комітету експертів ВІЗ «Психічне здоров'я і психосоциальноє розвиток дітей» сказано, що порушення психічного здоров'я пов'язані як з соматичними захворюваннями або дефектами фізичного розвитку, так і з різними несприятливими чинниками і стресами, що впливають на психіку і пов'язаними з соціальними умовами.

Основною умовою нормального психосоциального розвитку (окрім здорової нервової системи) визнається спокійна і доброзичлива обстановка, що створюється завдяки постійній присутності батьків або осіб, що заміщають їх, які уважно відносяться до емоційних потреб дитини, розмовляють і грають з ним, підтримують дисципліну, здійснюють необхідне спостереження і забезпечують матеріальними засобами, необхідними сім'ї. Підкреслюється, що в той же час слід надавати дитині більше самостійності і незалежність, давати йому можливість спілкуватися з іншими дітьми і дорослими зовні удома і забезпечувати відповідні умови для навчання. «Багато дітей не мають таких умов», - констатується в доповіді.

Експерти ВІЗ на основі аналізу результатів численних досліджень в різних країнах переконливо показали, що порушення психічного здоров'я набагато частіше наголошуються у дітей, які страждають від недостатнього спілкування з дорослими і їх ворожого відношення, а також у дітей, які ростуть в умовах сімейного розладу, Ці ж дослідження виявили, що порушення психічного здоров'я в дитинстві мають дві важливі характерні риси:

– по-перше, вони є лише кількісними відхиленнями від нормального процесу психічного розвитку;– по-друге, багато їх проявів можна розглядати як реакцію на специфічні ситуації. Так, діти часто випробовує серйозні утруднення в одній ситуації, але успішно справляються з іншими ситуаціями. Наприклад, у них можуть спостерігатися порушення поведінки в дитячому саду, а удома вони поводяться нормально, або навпаки.

У більшості дітей в ті або інші періоди під впливом певних ситуацій можуть з'явитися порушення емоційної сфери або поведінки. Наприклад, можуть виникнути безпричинні страхи, порушення сну, порушення, пов'язані з їдою і ін. зазвичай ці порушення носять тимчасових характер. У деяких же дітей вони виявляються частина, наполегливо і приводять до соціальної дезадаптації. Такі стани можуть бути визначені як психічні розлади.

У психологічну літературу поняття психічного здоров'я почало входити порівняно недавно. Майже у всіх психологічний словниках термін «психічне здоров'я» відсутнє. Лише у словнику під редакцією А.В.Петровського і М.Г.Ярошевського зроблена спроба визначити це поняття з погляду психології. Психологічне здоров'я розглядається в словнику як стан душевного благополуччя, що характеризується відсутністю хворобливих психічний явищ і що забезпечує адекватну умовам навколишньої дійсності регуляцію поведінки і діяльності.

У ряді психологічних робіт психічне здоров'я співвідноситься з переживанням психологічного комфорту і психологічного дискомфорту. Психологічний дискомфорт виникає в результаті фрустрації потреб дитини, що приводить до депрівациі.

Дуже перспективним є підхід до проблеми психічного здоров'я з погляду повноти, багатства розвитку особи. Так, у всіх роботах А.Маслоу писав головним чином про два складових психічного здоров'я. Це, по-перше, прагнення людей бути «всім, чим вони можуть», розвивати весь свій потенціал через самоактуалізацию. Необхідна умова самоактуалізації, на його думку – знаходження людиною вірного уявлення самого себе. Для цього потрібно прислухатися до «голосу імпульсу», оскільки «більшість з нас частіше прислухаються не до самих собі, а до голосу тата, мами, до голосу державного пристрою, вищестоящих осіб, влади, традицій і так далі» І друга складова психічного здоров'я - прагнення до гуманістичних цінностей. Маслоу вважав, що особі, що самоактуалізірующейся, властиві такі якості, як ухвалення інших, автономія, спонтанність, чутливість до прекрасного, відчуття гумору, альтруїзм, бажання поліпшити людство, схильність до творчості.

Психологічний аспект психічного здоров'я якраз і припускає увагу до внутрішнього світу дитини: до його упевненості або невпевненості в собі, в своїх силах, розумінню ним своїх власних здібностей, інтересів; його відношенню до людей, навколишньому світу, суспільним подіям, що відбуваються, до життя як такий і ін.

11. 2. Патохарактерологічні реакції

Патохарактерологічни реакції у дітей і підлітків як особлива форма психічного розладу були виділені В. В. Ковальовим (1973, 1979). Вони були віднесені до реактивних станів, які переважно виявляються порушеннями поведінки, ведуть до соціально-психологічної дезадаптації і можуть супроводитися невротичними соматовегетатівнимі розладами. Ці реакції слід відрізняти від «характерологічних» – непатологічних порушень поведінки у дітей і підлітків, які виявляються тільки в певній ситуації, не ведуть до дезадаптації в різних сферах особових стосунків і не супроводяться соматовегетатівнимі порушеннями.

Патохарактерологічни реакції, в протилежність гострим афектним, виявляються затяжними, тривалими порушеннями – вони тривають багато тижнів, місяці і навіть роки. З патохарактерологічних реакцій починаються психопатичні розвитку («краєві психопатії» по О. В. Кербікову, «патохарактерологічни формування» по В. В. Ковальову), проте далеко не всі випадки патохарактерологічних реакцій ними завершуються.

Розділення патохарактерологічних реакцій на окремі види за психологічною ознакою – реакцією опозиції, імітації, емансипації та ін. [Ковальов В. В., 1979] – важливо для вивчення психогенних механізмів патогенезу. Проте таке розділення в клініко-діагностичних цілях менш зручно. У основі кожного випадку патохарактерологіченої реакції нерідко лежить не одна з перерахованих реакцій, а їх переплетення. Можуть поєднуватися реакції опозиції і емансипації, групування з однолітками і імітації, гіперкомпенсація і захоплення і тому подібне. З іншого боку, кожна з вказаних реакцій може брати участь в розвитку різних психічних розладів – від гострих афектних реакцій до ендогенних психозів, в генезі останніх вони можуть зіграти і патопластічную, і провокуючу роль.

Таким чином, на наш погляд, поняття «реакція» в психіатрії може використовуватися в різних сенсах: як нозологічна форма психогенного розладу (гостра афектна реакція, патохарактерологічна реакція) і як компонент психогенезу психічних порушень (реакція опозиції, емансипації і т. п.). Можливо, для опису варіантів патохарактерологічних реакцій більш підходить виділення окремих синдромів, наприклад психічної нестійкості, афектної збудливості, розгальмування потягів [Лебединська В. С. і ін., 1980, 1982].

Патохарактерологічни реакції у підлітків виявляються, в основному, ситуативно обумовленими патологічними порушеннями поведінки: делінквентностью, втечами з будинку і бродяженням, ранньою алкоголізацією і вживанням інших дурманних речовин, суїциїдальною поведінкою, транзиторними сексуальними девіаціями. Всі ці порушення нерідко йдуть рука в руку [Лічко А. Е., 1977]. Наприклад, серед делінквентних підлітків до 16 років 71% алкоголізіруются, 54% здійснювали втечі з будинку, у 10% відмічені сексуальні девіації і у 8 % суїцидни спроби [Семке В. Я. І ін., 1982].

11.3. Делінквентность

Делінквентним поведінкою було запропоновано [Веппей І. І. 1960] позначати дрібні правопорушення і провину, що не досягають злочину (криміналу), караного в судовому порядку. Цей термін відносно підлітків представляється вдалішим за інших, ніби «дрібні безпечні злочини» [Міньковський Р. М., 1965].

Делінквентность зазвичай починається з шкільних прогулів і залучення до асоціальної групи однолітків. За цим слідують дрібне хуліганство, знущання з молодших і слабкіших, відняття у них дрібних кишенькових грошей (на сленгу делінквентних підлітків це позначається виразом «трясти гроші»), угін з метою підкотитися велосипедів і мотоциклів, які потім кидаються де потрапило. Рідше зустрічаються дрібне шахрайство, дрібні протизаконні спекулятивні операції («фарцовка»), що викликає поведінку в суспільних місцях. До цього можуть приєднуватися домашні крадіжки грошей. Всі ці дії не носять характеру серйозних злочинів, в неповнолітньому віці вони не є причиною для покарання та і у дорослих схожі порушення частіше служать предметом розгляду товариських судів і приводом для адміністративних стягнень. Тому нам представляється небажаним розширювати поняття «делінквентность», включаючи в нього правопорушення, кримінально карані в підлітковому віці [Амбрумова А. Г., Жезлова Л. Я., 1973] .

Зазвичай саме делінквентность служить найбільш частою причиною розглядів в комісіях у справах неповнолітніх при місцевих радах народних депутатів.

Делінквентность є найбільш яскравим проявом поведінки нестійкого типу психопатій і акцентуації характеру Вона зустрічається також при гипертімной і істероїдной психопатіях і акцентуації. У епілептоїдов і шизоїдів делінквентность частіше доводиться бачити, коли девіація характеру досягає ступеня психопатії. Іноді делінквентноє поведінка може зустрічатися у емоційно лабільних підлітків в умовах емоційного відкидання і бездоглядності. Іншим типам психопатій і акцентуації характеру, особливо сенситивному і психастенічному, делінквентность невластива.

Мотиви одних і тих же делінквентних вчинків можуть бути різними залежно від типу психопатії або акцентуації характеру. Зроблена спроба виділити види делінквентного поведінки, грунтуючись на мотивації: агресивно-захисний, опозиційний, конформний і ін. [Александров А. А., 1981]. Крадіжки для нестійкого підлітка – перш за все шлях роздобути засіб для розваг і задоволень. При гипертімной акцентуації крадіжка може носити престижний характер – хочеться показати приятелям свою сміливість, зміцнитися в ролі лідера. У шизоїдів зустрічаються крадіжки в ім'я «відновлення справедливості», для того, щоб поповнити збирану колекцію і тому подібне Для епілептоїда само відчуття риски («холодок») у момент здійснення крадіжки може доставляти важко опісуємоє насолоду, хоча цінність що викрадається привертає перш за все.11.4. Акцентуація характеру

Акцентуація характеру – це посилення однієї або декількох рис, їх надмірна вираженість. При акцентуації з'являються відхилення в психіці, які, проте, не виходять за межі психічних норм і не викликають загальну соціальну дезадаптацію особи. Разом з тим при несприятливих обставинах акцентуація характеру може привести до патологічних порушень і змін поведінки особі.

Акцентуація характеру виявляється в дошкільному і молодшому шкільному віці, оформляється до підліткового віку, у дорослих носить згладжений характер. Окремі акцентування риси вдачі в дорослому віці зазвичай бувають достатньо компенсовані. Акцентуація виявляється тільки в складних психологічних ситуаціях.

Розроблено декілька класифікацій типів акцентуації характеру (Е. Кречмер, Д. Леонгард, А. Е. Лічко). У типології А. Е. Лічко виділені наступні типи акцентуації характеру підлітків:
Каталог: metodi
metodi -> Психолого-педагогічні чинники адаптації молодших школярів
metodi -> Міністерство освіти і науки україни
metodi -> Методичні рекомендації щодо організації та проведення практичних робіт у шкільних курсах географії
metodi -> Методичні поради класним керівникам щодо організації та проведення батьківських зборів
metodi -> Зразок оформлення плану уроку
metodi -> Методична компетентніть учителя на уроках інформатики
metodi -> Вивчаємо систему роботи вчителя…
metodi -> Педагогічна наука про передовий педагогічний досвід
metodi -> Методичний бюлетень


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   150


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка