П. ДрагомановаСторінка1/394
Дата конвертації23.03.2020
Розмір5,67 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   394


 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

 

 

 

 

О. А. КУЧЕРУК 

 

 

  

 

 

СИСТЕМА МЕТОДІВ НАВЧАННЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ: 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 

 

 

 

Монографія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомир  

Видиво ЖДУ імені І. Франка

 

2011 


 

УДК 373.542:811.161.2  ББК 74.268.1 (4Укр) 

        К 96 Монографія рекомендована до друку вченою радою Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова  

(витяг із протоколу № 4 від 25 листопада 2011 року) 

Рецензенти: 

Н. Б. Голуб 

–  доктор  педагогічних  наук,  головний  науковий 

співробітник  лабораторії  навчання  української  мови  Інституту 

педагогіки  НАПН  України;  О. М. Горошкіна 

–  доктор  педагогічних 

наук,  професор,  завідувач  кафедри  української  мови  Луганського 

національного університету імені Тараса Шевченка; О. М. Семеног

  – 


доктор  педагогічних  наук,  професор,  старший  науковий  співробітник 

відділу  теорії  та  історії  педагогічної  майстерності  Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

 

Науковий редактор:  

Т. К.

 

Донченко 

–  доктор  педагогічних  наук,  професор,  завідувач 

кафедри  методики  викладання  української  мови  та  літератури 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 

 

 

К 96 Кучерук О. А.

  

Система  методів  навчання  української  мови  в  основній школі:  теорія  і  практика  : 

Монографія.  –  Житомир  :  Вид-во  ЖДУ 

імені І. Франка, 2011. – 420 с.

 

ISBN 978-966-485-103-6 

У  монографії  представлено  "збагачену"  систему  методів  навчання 

української мови в основній школі, відбито послідовні етапи  напрацювання цієї 

системи  й  упровадження  в  процес  рідномовної  освіти.  Автор  пропонує  також 

особистісно  орієнтовану  методику  мовно-мовленнєво-комунікативної підготовки 

учнів,  розроблену  на  основі  "збагаченої"  системи  методів  навчання  української 

мови,  з  урахуванням  теорії  пізнавальних  стилів,  інтеграції  методів  навчання, 

мотиваційної  функції  методів,  метафоризації  як  засобу  творчого  спрямування 

методів  у  навчанні  мови.  Теоретико-практичне  значення  мають  компетентнісно 

орієнтовані завдання з української мови та огляд методів їх виконання, методичні 

рекомендації стосовно методів організації самостійної роботи учнів, контролю й 

самоконтролю в шкільному курсі української мови. 

Для  студентів-філологів  вищих  навчальних  педагогічних  закладів, 

магістрантів,  аспірантів,  учителів-словесників,  викладачів  методики  навчання 

української мови і всіх тих, хто цікавиться проблемами методів навчання. 

УДК 373.542:811.161.2  

ББК 74.268.1 (4Укр) 

 

 

ISBN 978-966-485-103-6 

                                            

© Кучерук  О.А., 2011

  

ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ................................................... 6

 

ВСТУП ........................................................................................................ 7

 Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   394


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка