О.Є. Перова філософські аспекти біоетики навчальний посібникСторінка8/25
Дата конвертації09.01.2020
Розмір0,75 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25
Питання для самоперевірки знань


    1. Охарактеризуйте осмислення предметів в ціннісному аспекті.

    2. Дайте визначення поняттю «аксіосфера».

    3. Розуміння аксіології в античній філософії.

    4. Ціннісне ставлення до дійсності в логіко – гносеологічному вимірі.

    5. Охарактеризуйте ціннісне і когнітивне ставлення до дійсності.

    6. Розгляньте суб’єктивні та об’єктивні характеристики ціннісного ставлення до дійсності.

    7. Протиставлення «наукового» та «ціннісного» в поглядах М. Вебера.

    8. Охарактеризуйте концепцію цінностей Ф. Ніцше.

    9. Зазначте ціннісні орієнтації сучасного наукового дослідження.


Теми рефератів


       1. Аксіологічні проблеми в історико – філософському вимірі.

       2. Концепції цінності в історичному контексті.

       3. Цінності науки в аксіологічному вимірі.

       4. Ідеали наукової раціональності в історичному розвитку науки.

       5. Світоглядно – етична складова сучасного наукового дослідження.


Поясніть наступні вислови


    1. Образ аксіологічно нейтрального знання в історії науки.

    2. Наука «нікого не здатна навчити того, що він повинен робити: вона вказує лише на те, що він може, а за певних умов – і на те, що він хотів би робити». (М. Вебер)

    3. Результати науки постають сьогодні для людства моральним викликом.

    4. Людина отримала можливість фізично втручатися в генетичні основи життя. (К.-О. Апель)


Виконайте завдання


       1. Для якого типу наукового дослідження належить визначення «незацікавлений суб’єкт»?

       2. Проаналізуйте розуміння категорії цінності в філософії І Канта.

       3. Запропонуйте сучасне розуміння цінностей науки.

       4. Обґрунтуйте потребу включення ціннісного виміру в сучасне наукове пізнання.


Основна література


 1. Каган М.С. Философская теория ценности. — СПб.: Петрополис, 1997. — 204 с.

 2. Швырев В.С. Кант и неопозитивистская доктрина научного знания // Философия Канта и современность. — М., 1974, с.438-455.

 3. Апель К.-О. Апріорі спільноти комунікації та основи етики. До проблеми раціонального обгрунтування етики за доби науки // Сучасна зарубіжна філософія. Течії інапрямки. Хрестоматія / Упорядники В.В.Лях, В.С.Пазенок. — К.: Ваклер, 1996. — С. 360-421.

 4. Поппер К.Р. Логика и рост научного знания. — М., 1983, С.585.

 5. Вебер М. «Об’єктивність» соціально-наукового пізнання // Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика.- К., 1998, 534 с.

 6. Ницше Ф. К генеологии морали // Собр. соч. в 2-х т. — Т.2. — М.: Мысль,1997. — С. 407-524.

 7. Розеншток — Хюссі О. Прощание с Декартом // Вопр. философии. — 1997. — №8 — С.141-145.

 8. Парсонс Г. Человек в современном мире. — М., 1985.

 9. Добронравова І.С. Ідеали і типи наукової раціональності // Київський універсітет як осередок національної духовності, науки, культури. Матеріали науково-теоретичної конференції, присвяченої 165-річчю універсітету. Гуманітарні науки. Ч.1. К.: 1999. — С.24 — 28.

Додаткова література
 1. Уайтхед А. Избранные работы по философии. – М., 1990.

 2. Марчук М.Г. Ціннісні потенції знання. – Чернівці: «Рута», 2001.

 3. Гейзенберг В. Шаги за горизонт. – М.: Прогресс, 1987. – 366 с.

 4. Найдыш В.М. Концепции современного естествознания. М.: 1999, с. 476.

 5. Микешина Л.А. Метаморфозы проблемы «когнитивное — ценностное» в философии и методологии науки // Ценностные аспекты развития науки. — М., 1990, с.21 - 22.

 6. Виндельбанд В. Прелюдии. Философские статьи и речи. — СПб.: Б.и., 1904. – 374 c.

 7. Добронравова И.С. Физика живого как феномен постнеклассической науки // Физика живого. — 2001 — Т.9. — №1 — С.85-95.

 8. Добронравова І.С. Ідеали і типи наукової раціональності // Київський універсітет як осередок національної духовності, науки, культури. Матеріали науково-теоретичної конференції, присвяченої 165-річчю універсітету. Гуманітарні науки. Ч.1. —К., 1999. — С.24-28.

 9. Ивин А.А. Ценности и понимание // Вопросы философии, 1987. — №8. — С. 31-43.

 10. Кант И. Метафизика нравов в двух частях // Кант И. Соч. в 6-ти т. — Т.4 — Ч.2. — М.: Мысль. — 1965. — 438 с.

 11. Келле В.Ж. Научное познание и ценности гуманизма // Ценностные аспекты развития науки. – М.: Наука, 1990.

 12. Кисельов М.М. Біологічна етика в системі практичної філософії // Практична філософія. — 2000. — №1. — с. 161-174.

 13. Кордюм В.А. Биологическая опасность — критический порог // Практична філософія. — 2001. — №2. — С.197-210.

 14. Кримський С.Б. Ціннісно-смисловий універсум як предметне поле філософії // Філософська і соціологічна думка. — 1996. — №3-4. — С.102-103.

 15. Анохин П.К. Узловые вопросы теории функиональной системы. – М.: Наука, 1980. – 196 с.

 16. Лук’янець В.С. Практика нейро-лінгвістичного програмування // Практична філософія. — 2001. — №1. С. 38-56.

 17. Лук’янець В.С., Кравченко О.М., Озадовська Л.В. Сучасний науковий дискурс: оновлення методологічної культури. — К.: Центр практичної філософії, 2000. — 304 с.

 18. Мамардашвили М.К. Классический и некласический идеалы рациональности//Мамардашвили М.К. Необходимость себя. – М.,1996. – С.229-250.

 19. Мангасарян В.Н. “Быть” или “иметь”? К вопросу о перспективах коэволюционной стратегии // Рационализм и культура на пороге третьего тысячелетия: Матер. Трет. Российск. Филос. конгресса. В 3т. — Т.1. — Ростов-на-Дону: СКНЦ ВШ — 2002. — С. 310-311.

 20. Марчук М.Г. Ціннісні потенції знання. – Чернівці: “Рута”, 2001.

 21. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. Перевод с английского Г.А. Балла, А.П. Попогребского. — М.: Смысл, 1999. — 425 с.

 22. Найдиш В.М. Концепции современного естествознания. — М.: 1999.— 476с. С.429.

 23. Патнем Х. Разум, истина и история. / Х. Патнем; Пер. С англ. Т.А.Дмитриева, М.В.Лебедева. — М.: Праксис, 2002. — 294 с.

 24. Степин В.С. Теоретическое знание. — М.: Прогресс-Традиция, 2000. — 744 с. с.122.

 25. Фролов И.Т., Юдин Б.Г. Этика науки. Проблемы и дискуссии. — М.: Политиздат. — 1986. — 399с.

 26. Фромм Э. Иметь или быть. — Киев: Ника-Центр, 1998. — 400 с. С.191.

 27. Фуко.М. Рождение клиники. — М.: Смысл, 1998. — 310 с. с.188.Каталог: biblio
biblio -> Вагнер Т. Створення інноваторів: [як виховати молодь, яка змінить світ] : [пер з англ.] / Тоні Вагнер
biblio -> В. А. Жадько доктор філософських наук, професор
biblio -> Педагогічна бібліографія
biblio -> Гуманістично-психологічний підхід в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами
biblio -> Словник педагогічних термінів
biblio -> Василь Михайлович Бровдій
biblio -> «методичні поради щодо роботи з батьками» для курсантів – слухачів вчителів початкових класів, класних керівників Рівне 2012


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка