Освітня програма славутицької загальноосвітньої школи і-ііі ступенів №2 славутицької міської ради київської області на 2019-2020 навчальний рік зміст ПрограмиСторінка1/36
Дата конвертації29.03.2020
Розмір488 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

СХВАЛЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол педагогічної ради

22 серпня 2019 №12Наказ №93 від 23 серпня 2019 року

Директор школи

___________ А.В.ІгнатоваОСВІТНЯ ПРОГРАМА

СЛАВУТИЦЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №2

СЛАВУТИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Зміст ПрограмиНазва розділуСторінка

 1. Мета діяльності закладу та пріоритетні напрями.3

 1. Освітні програми здобувачів освіти І-ІІІ ступенів (перелік освітніх галузей, форми організації освітнього процесу, вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою)
5

2.1. Освітня програма І ступеня


6

2.2. Освітня програма ІІ ступеня


11

2.3. Освітня програма ІІІ ступеня


15

 1. Модель випускника школи. Ключові компетентності та вміння здобувачів освіти.
17

 1. Система внутрішнього забезпечення якості освіти.
22

 1. Навчальний план та його обґрунтування.
24


1. Мета діяльності закладу та пріоритетні напрями
Славутицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Славутицької міської ради Київської області (далі Славутицька школа №2) є закладом загальної середньої освіти, що забезпечує права громадян на здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти.

Метою діяльності Славутицької школи №2 є забезпечення якісних освітніх послуг на рівні законодавчих вимог у сфері освіти України та Державних стандартів освіти, створення безпечного та комфортного освітнього середовища для всебічного розвитку здобувачів освіти.

Відповідно до мети визначено стратегічні завдання, на виконання яких спрямовано Програму:


 • становлення особистості дитини, її духовний, психічний, соціальний, фізичний розвиток, розвиток пізнавальних здібностей;

 • морально-етичне, громадянське, патріотичне, естетичне, трудове, екологічне виховання дитини;

 • формування цілісного наукового образу світу;

 • формування позитивного емоційно-ціннісного ставлення дитини до самої себе, родини, громади, школи й навчання;

 • психолого-педагогічна адаптація дитини до життя;

 • формування ключових і предметних компетентностей;

 • формування культури міжособистісної взаємодії у різних формах і видах діяльності;

 • формування здатності до самовираження, зміни власної поведінки відповідно до потреб стійкого розвитку (соціально-правової, екологічно доцільної і здоров’язбережувальної та безпечної) у різних життєвих ситуаціях.

Гасло закладу:

Кожній дитині - світло знань,

Кожній дитині світло любові,

Віру в сили свої без вагань

Як запорука щасливої долі…  

Славутицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Славутицької міської ради Київської області здійснює свою діяльність на підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», керуючись чинними нормативно-правовими документами у сфері загальної середньої освіти, власним Статутом та забезпечує реалізацію прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, кількість класів – 9, кількість учнів – 185.

Мова навчання – українська.

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, наявну матеріально-технічну базу у старшій школі введено спортивний профіль у 10 класі.

Освітня програма декларує готовність колективу Славутицької школи №2 до реалізації освітніх реформ, надання якісних освітніх послуг відповідно до запитів здобувачів освіти та реального стану функціонування, програми розвитку закладу та визначає пріоритетні напрями діяльності у 2019-2020 навчальному році: • реалізація положень Нової української школи;

 • забезпечення функціонування групи подовженого дня;

 • розширення зони комфорту шкільного життя, розвиток освітнього середовища сучасними засобами;

 • реалізація принципів партнерства на всіх рівнях шкільного колективу (учні-педагоги-батьки);

 • інформатизація освітнього процесу, розвиток матеріально-технічної бази;

 • впровадження освітніх трендових технологій;

 • популяризація шкільного бренду «Навчайся. Мрій. Створюй»;

 • організація циклу загальношкільних проектів «Моя школа. Мій Славутич»;

 • залучення громадськості до процесів управління закладом;

 • розвиток енергозбережувальної внутрішньої політики;

 • участь у дослідно-експериментальній діяльності всеукраїнського рівня «Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники «Smart Kids» та Всеукраїнському проекті «На крилах успіху»;

 • забезпечення якісної реалізації спортивного профілю навчання;

 • розвиток зовнішнього партнерства, розширення спектру співпраці з позашкільними закладами міста.

Освітня програма школи №2 схвалена рішенням педагогічної ради від 22.08.2019 (протокол №12).
2. Освітні програми здобувачів освіти І-ІІІ ступенів
Освітня програма Славутицької школи №2 створена  на 2019-2020 навчальний рік  відповідно до статті 33 Закону України «Про освіту», прийнятого 05.09.2017, що набув чинності 28.09.2017,  постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», наказів Міністерства освіти і науки України №268 від 21.03.2018 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»,  відповідно до  наказів №405,406,407,408 від 20.04.2018, згідно рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України №1/9-254 від 20.04.2018 «Щодо типових освітніх програм для 2-11 класів» та на основі типових навчальних планів, які подані у таких документах:

 • для учнів 1-го класу відповідно до Освітньої програми початкової освіти «На крилах успіху» для учнів 1-2 класів закладів загальної середньої освіти (наказ МОН України №834 від 15.07.2016 № 407, лист МОН №1/9-344 від 25.05.2018);

 • для учнів 2-го класу відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України №268 від 21.03.2018 (автор Савченко О.Я.);

 • для учнів 3-4 класів згідно з таблицею №1 до Типової освітньої програми, затвердженої наказом №407 від 20.04.2018;

 • для учнів 5,6,8-9-х класів  згідно з таблицею №1 до Типової освітньої програми, затвердженої наказом №405 від 20.04.2018;

 • для 10-го класу згідно з таблицею №2 до Типової освітньої програми, затвердженої наказом №408 від 20.04.2018 та таблицею №3 (для визначення кількості навчальних годин профільного предмета – фізичної культури).

Освітня програма визначає:

1) загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення, які подані в рамках навчальних планів для кожного ступеня окремо;

2) очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм;

3) рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

4) вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Освітньою програмою.

Поділ класів на групи здійснюється при вивченні іноземної та рідної мов, інформатики відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517).2.1. Освітня програма здобувачів початкової освіти (І ступінь)

Освітня програма І ступеня діє як єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення здобувачами освіти початкової освіти результатів навчання, визначених Концепцією Нової української школи та Державним стандартом початкової освіти.

Навчання у початковій школі триває 4 роки та поділяється на два цикли:

для 1-2 класів – адаптаційно-ігровий цикл;

для 3-4 класів – основний.

На етапі адаптаційно-ігрового циклу забезпечується наступність дошкільної та початкової освіти; освітній процес реалізується через ігрові та мотиваційні форми роботи, що мають на меті стимулювання мотивації до пізнання. У другому циклі здійснюється предметне навчання, формується почуття відповідальності та самостійності здобувачів освіти.

Освітня програма І ступеня розроблена на виконання Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти, Типової освітньої програми та інших нормативних документів:

1-2-гі класи

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка