Освітньо-наукова програма


Матриця відповідності компетентностей і дисциплінСкачати 56,74 Kb.
Сторінка14/14
Дата конвертації26.03.2020
Розмір56,74 Kb.
ТипПротокол
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Матриця відповідності компетентностей і дисциплін

за навчальним планомШифр компетентностей


Шифр дисциплін за навчальним планом

ОДЗ 01

ОДЗ 02

ОДЗ 03

ОДЗ 04

ОДЗ 05

ОДЗ 06

ОДГС 01

ОДГС 02

ВДГС 01

ВДГС 02

ВДГС 03

ВДГС 04

ВДГС 05

ВДГС 06

НДП 01

ЕКдф_ЗК 01

+

+
ЕКдф_ЗК 02

+
+

+

+
+

ЕКдф_ЗК 03

+

+
+


+

+

+

+

+

+

+

+

ЕКдф_ЗК 04


+

+

+
ЕКдф_ЗК 05+


+

+

+
+
+

+

+

ЕКдф_ ГЗК06

+

+

++
ЕКдф_ ГЗК07
+
ЕКдф_ ГЗК08

+
+


+

ЕКдф_ГЗК09


+

+


+ЕКдф_ГСК10+

+

+

+

+

+

+

+

+

ЕКдф_ГСК11+

++

+

+

+
+

+

+

+

ЕКдф_ГСК12+

+

+

+

+
+
+


Вимоги до наявності системи

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Принципи та процедури забезпечення якості освіти

Принципи забезпечення якості освіти:

 • науковості

 • безперервності

 • об’єктивності

 • узгодженості

 • валідності

 • діагностико-прогностичної спрямованості

 • систематичності

 • єдності управління та самоуправління

 • гуманістичної спрямованості

 • наступності

 • відкритості та оперативності

 • прогностичної спрямованості

 • відповідальності всіх учасників освітнього процесу

 • прозорості

 • відкритості

 • циклічності

 • суспільної детермінованості

Процедури забезпечення якості освіти:

 • здійснення моніторингу, перегляду освітніх програм;

 • щорічне оцінювання та оприлюднення результатів оцінювань здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників;

 • підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;

 • забезпечення наявності ресурсів для організації освітньо-наукового процесу;

 • забезпечення наявності інформаційних систем для управління освітньо-науковим процесом;

 • забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;

 • забезпечення системи запобігання, виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників ВНЗ та здобувачів вищої освіти

Моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм

Операції моніторингу:

- самооаналіз та самооцінка науковцями-дослідниками якості освітнього процесу;

- проведення моніторингу якості знань дослідників відповідно визначених у освітній програмі компетентностей;

- оцінка якості освітньої програми згідно критеріїв (відповідність до запитів ринку праці, компетентнісний характер, інноваційність, системність);

- вивчення рівня навчально-методичного та інформаційного забезпечення реалізації змісту освітніх програм;

- аудит освітніх програм та їх удосконалення

Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти

 • здійснення поточного, підсумкового контролю;

 • аналіз результатів практики;

 • оцінка результатів атестації;

 • кількісно-якісна інтерпретація даних щодо динаміки контингенту здобувачів наукового ступеня;

 • аналіз залученості здобувачів до участі у наукових проектах, грантових програмах, академічній мобільності;

 • оприлюднення результатів наукових досліджень у вітчизняних та зарубіжних виданнях, оцінка їх актуальності за індексами цитування

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників

 • аналіз кадрового забезпечення освітніх програм;

 • запровадження різних видів стимулювання ефективної діяльності викладачів;

 • вдосконалення професійності викладачів у різних формах самоосвітньої діяльності (неперервне підвищення кваліфікації);

 • рейтинг викладачів відповідно до корпоративних стандартів професійної та наукової діяльності

Наявність необхідних ресурсів для організації освітнього процесу

 • матеріально-технічне забезпечення;

 • програмно-інформаційне забезпечення;

 • технічне оснащення;

 • науково-методичне забезпечення;

 • розвиток освітньо-наукового та матеріального середовища університету

Наявність інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом

 • інформаційне забезпечення (медіа-ресурси, бібліотека) (наявність, достатність, сучасність);

 • електронні навчальні курси;

 • електронна бібліотека;

 • комп'ютеризовані засоби діагностики;

 • наявність періодичних видань
Публічність інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації

 • розміщення на сайті університету у відкритому доступі освітньої програми підготовки здобувачів третього (наукового) рівня освіти, робочих навчальних програм, інших матеріалів;

 • популяризація наукових доробків викладачів, здобувачів третього (наукового) рівня освіти

Запобігання та виявлення академічного плагіату

 • інформування здобувачів наукового ступеня про академічну доброчесність в науці;

 • реалізація ідеї академічної чесності у різних видах навчальної, наукової та дослідницької діяльності;

 • обов’язкова перевірка наукових досліджень в системі «Анти-плагіат»;

 • адміністративна та моральна відповідальність викладачів та здобувачів наукового ступеня за порушення норм академічної чесності та корпоративного кодексу


Гарант освітньо-наукової програми проф. Б.Ю. Кишакевич


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка