Особливості зв’язку відповідальності як інтегральної особистісної властивості з психологічним благополуччям людиниСкачати 22,82 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації18.04.2019
Розмір22,82 Kb.
ТипЗадача
  1   2
Носенко Е. Л., Пушков О. О.

Alex_o_vich@mail.ruОСОБЛИВОСТІ ЗВ’ЯЗКУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОСОБИСТІСНОЇ ВЛАСТИВОСТІ З ПСИХОЛОГІЧНИМ БЛАГОПОЛУЧЧЯМ ЛЮДИНИ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Актуальність проблеми зв’язку відповідальності з психологічним благополуччям людини диктується задачами самоактуалізації особистості. У сучасних соціально-економічних умовах розвитку України цінність відповідальності як інтегральної особистісної властивості, що обумовлює ефективну реалізацію поставлених перед людиною задач, з точки зору соціуму є без сумніву високою. Проте оцінка ролі цієї властивості в переживанні людиною себе як благополучної є неоднозначною.

Фактори психологічного благополуччя до сьогодні вивчалися в основному в контексті зовнішніх впливів (міра задоволення основних потреб, характер міжособистісних стосунків тощо). Серед внутрішніх детермінант вчені виділяють наступні: толерантність (Н. К. Бахарєва), ціннісні орієнтації і стратегії поведінки (О. Є. Бочарова), самоактуалізація (Г. Л. Пучкова), усвідомленість життя (П. П. Фесенко), суверенність психологічного простору особистості (О.М. Паніна), рівень домагань і самооцінка (Н. О. Растрігіна), життєві стратегії (А. Є. Созонтов). Дослідження особливостей зв'язку відповідальності з психологічним благополуччям людини ще тільки починаються.Метою цього дослідження було вивчення ролі відповідальності як інтегральної особистісної властивості в обумовленні переживання людиною психологічного благополуччя.

У дослідженні перевірялася гіпотеза про те, що вірогідність переживання особистістю себе як благополучної зумовлюється сформованістю в неї відповідальності як інтегральної особистісної властивості, що включає: домінуючий інтернальний локус контролю; розвинені вольові якості; високі показники загального рівня саморегуляції; розвинену смислову сферу; надання переваги проблемно-орієнтованій стратегії подолання складних ситуацій у порівнянні з іншими стратегіями.

Для перевірки гіпотези була обрана методологія квазіекспериментального дослідження. У дослідженні взяли участь 62 юнака (22 хлопця і 40 дівчат) у віці 18-22 років – студенти 2-5 курсів Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара. За допомогою методології кластерного аналізу (алгоритм К–середніх) досліджувані були розподілені на два кластери (36 і 26 осіб) з високими та низькими показниками відповідальності відповідно.

Для кластеризації вибірки на 2 групи за показником відповідальності були використані наступні методики: «Рівень суб'єктивного контролю» Дж. Роттера, опитувальник «Вольових якостей особистості» М.В.Чумакова, опитувальник «Стиль саморегуляції поведінки-98» В. І. Моросанової, «Тест смисложиттєвих орієнтації» Д.О.Леонтьєва, тест Д. Ендлера та М.Паркера «Копінг-поведінка у стресових ситуаціях» у адаптованому варіанті Т. А. Крюкової. Дослідження феномену психологічного благополуччя проводилося за допомогою тесту на задоволеність життям Е. Дінера, моментального тесту на позитивну і негативну афективність (PANAS), опитувальника К. Ріфф «Шкали психологічного благополуччя».

Були отримані наступні результати. З високим рівнем значущості були зафіксовані розбіжності між групою більш відповідальних і менш відповідальних студентів за показниками загального рівня психологічного благополуччя (t=3,00 при p≤0,01) та суб'єктивного благополуччя (t=3,385 при p≤0,01). Це дає нам підстави стверджувати, що відповідальність можна розглядати як один з ключових формуючих факторів оптимального функціонування особистості.

Було зафіксовано значущі розбіжності за показниками автономії (t=1,924 при p≤0,05). При побудові сітки інтеркореляцій були виявлені позитивні кореляційні зв’язки цього показника з шкалою ініціативності (r=0,38), рішучості (r=0,41), самостійності (r=0,39), енергійності (r=0,41) і з всіма шкалами методики СЖО Д. Леонтьєва. Оцінка себе виходячи з власних переваг, спрямованість регуляції особистості на соціальну взаємодію, здатність ухвалити рішення, автономно виконувати діяльність забезпечує успішність реалізації відповідальної поведінки і формує підґрунтя для відчуття особистістю себе як благополучної.

З високим рівнем значущості були отримані розбіжності за показниками екологічної майстерності (t=3,351 при p≤0,01). Результат кореляційного аналізу показав наявність зв’язку цього показника з шкалою енергійності (r=0,38), уваги (r=0,41), моделювання (r=0,53) і з всіма шкалами методики СЖО Д. Леонтьєва. Здатність до самомотивування, уміння виділяти значущі умови досягнення цілей, тримати у фокусі усі аспекти виконуваної діяльності, деталізувати програми дій і, при виникненні непередбачених обставин, перебудовувати систему саморегуляції дозволяє людині успішно реалізовувати відповідальну поведінку і породжує почуття компетентності і благополуччя.

З меншим рівнем значущості розбіжності між групами були зафіксовані за показником наявності життєвих цілей (t=2,126 при p≤0,05). Кореляційний аналіз виявив зв'язок цього показника з шкалою цілеспрямованості (r=0,36), цілей у житті (r=0,3), процесу життя (r=0,33), локусу контроля-Я (r=0,4). Наявність у житті цілей у майбутньому, які надають людині осмисленість, спрямованість і часову перспективу, на тлі сприйняття самого процесу життя як цікавого, емоційно насиченого і наповненого змістом є мотиваційним підґрунтям у реалізації відповідальної поведінки і породжує почуття свідомості існування, переживання щастя.

З високим рівнем значущості були встановлені розбіжності за показником прийняття себе (t=2,826 при p≤0,01). При аналізі кореляційних зв’язків даного показника з іншими феноменами, на фоні слабких кореляцій зі шкалами, що характеризують вольові якості та компоненти саморегуляції (рішучість, енергійність, цілеспрямованість, моделювання), були отримані сильні зв’язки зі всіма шкалами методики СЖО Д. Леонтьєва (цілі в житті (r=0,45), процес життя (r=0,36), результат життя (r=0,43), локус контроля-Я (r=0,44), локус контроля-життя (r=0,57)). Знання своїх цілей, наявність пріоритетів, орієнтація на майбутнє, уявлення про себе як про сильну особистість, яка володіє свободою вибору, дозволяє ефективніше реалізовувати відповідальну поведінку і призводить до позитивної оцінки себе і свого життя в цілому, переживанню благополуччя.

Значущі розбіжності були відсутні за показниками позитивних стосунків з оточенням (t=1,139) та індивідуального самовдосконалення (t=1,826). Можна припустити, що наявність добрих комунікаційних навичок, екстраверсія або розвинене почуття гумору буде формувати основу для позитивних стосунків з оточуючими і обумовлювати психологічне благополуччя особистості. Потреба в реалізації себе є більш трансцендентною і тому на певному рівні реалізується всіма людьми, не зважаючи на індивідуальні характеристики.Висновки: дослідження підтвердило роль відповідальності як інтегральної особистісної властивості в обумовленні психологічного благополуччя людини. Усвідомлення своєї здатності виступати причиною змін як специфічна форма саморегуляції і самодетермінації лежить в основі життєдіяльності особистості.

Подальше дослідження феномену відповідальності як інтегральної особистісної властивості ми пов’язуємо з перспективами його урахування у психотерапевтичній практиці.
Каталог: ukr -> conference
ukr -> Завдання для самостійної роботи студентів груп дс-13-1, дс-13-2, дс-13-3 груп з вибіркового курсу Психологічні проблеми батьківсько-дитячих стосунків (практикум)
ukr -> Підвищення рівня педагогічної освіти батьків
ukr -> Батьківські збори «Вплив сімї на формування особистості»
ukr -> Національно-патріотичне виховання в контексті Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України»
conference -> Приходько Т
conference -> Ставлення до наркоманії як показних здорового способу життя сучасних підлітків
conference -> Підготовка студентів до професійної діяльності у галузі корекційної педагогіки
conference -> Формування професійної самосвідомості в процесі навчання у вузі


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка