Особливості введення нового граматичного матеріалу японської мови на середньому рівні навчанняСкачати 85,04 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації09.04.2019
Розмір85,04 Kb.
  1   2   3   4
Г.В. Михайлюк

Київський національний лінгвістичний

університет
ОСОБЛИВОСТІ ВВЕДЕННЯ НОВОГО ГРАМАТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ЯПОНСЬКОЇ МОВИ НА СЕРЕДНЬОМУ РІВНІ НАВЧАННЯ
Останнім часом вивчення японської мови набуло значного поширення в Україні та світі. Інтерес до вивчення цієї мови зумовлюється багатьма факторами, серед яких, звичайно, своєрідність та неповторність Японії, культурні надбання якої привертають увагу все більшої кількості людей у всьому світі. Як відомо, оволодіння іноземною мовою неможливе без знання та правильного використання граматичних структур даної мови. Граматика – вміння правильно, згідно із законами мови будувати фрази, надфразові єдності та тексти – визначає рівень володіння мовою. Тому навчання граматики іноземної мови є необхідною складовою частиною практичної мети навчання іноземних мов, яка може бути сформульована як “опанування учнями комунікативною компетенцією на рівні, достатньому для іншомовного спілкування у чотирьох видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні та письмі у типових ситуаціях”1.

Відтак, предметом даної статті є визначення особливостей викладання граматики японської мови на середньому рівні навчання. Актуальність роботи пояснюється інтересом до вивчення японської мови та пов’язаним з цим усвідомленням важливості правильного формування граматичного механізму мовлення, враховуючи труднощі вивчення даної мови, зумовлені характерними для неї особливостями. Метою статті є виявити основні труднощі навчання японської мови та запропонувати найбільш оптимальний, на думку автора, підхід до викладання граматики мови. Основними завданнями роботи є: аналіз методичних та лінгвістичних джерел з визначенням можливостей використання різних підходів до вивчення мови; проведення лінгвометодичного зіставлення та аналізу граматичних структур вираження можливості/неможливості японської мови; створення навчально-методичної таблиці для вивчення проаналізованих структур як вираження запропонованого підходу до навчання граматики японської мови.

Навчати граматики іноземної мови – значить формувати в учнів (студентів) граматичні навички мовлення2. До поняттєвого визначення граматичної навички причинилося багато вчених-методистів. Але, на наш погляд, найповніше визначення граматичної навички сформулював Є.І.Пассов: “Граматична навичка є здатність виконувати адекватну мовленнєвій задачі синтезовану дію з виклику граматичної моделі, яка виконується в мовних параметрах і забезпечує ситуативне використання даної моделі як однієї з умов мовленнєвої діяльності”3. Також досить чітке тлумачення граматичної навички навів В.С. Цетлін, охарактеризувавши її як, по-перше, дії з розміщення лексичних одиниць у реченні, з відбору службових слів та часток, з утворення форм значущих слів чи з відбору їх форм з парадигм; а по-друге, як розумові операції, якими керуються учні у ході навчання, оскільки початково вони виконують дії, усвідомлюючи використання нових граматичних структур4.

Серед основних властивостей граматичної навички виділяють автоматизованість, стійкість, гнучкість, свідомість та відносну складність5. Оволодіння граматичними навичками, у свою чергу, передбачає, по-перше, вибір структури, необхідної для оформлення думки, та, по-друге, оформлення речення з вибраною структурою, тобто відбору потрібних граматичних флексій, стройових слів, розташування слів у правильному порядку6. Приблизно за такою ж самою схемою визначає процес формування граматичної навички і А.А.Миролюбов, виділяючи такі складові операції: виклик моделі, адекватної мовленнєвому завданню мовця в певній ситуації; оформлення мовленнєвої одиниці, якою заповнюється обрана модель, у відповідності з нормами певної мови та певним часовим параметром; оцінка правильності оформлення та адекватності використання мовленнєвої одиниці7.

Яким же чином вирішувати це складне завдання формування граматичних навичок і в який спосіб поетапно презентувати нові граматичні явища японської мови? Для вирішення цього питання слід вдатися до аналізу основних умов формування граматичних навичок, різних підходів до навчання граматичного матеріалу, приділяючи особливу увагу систематизації граматичної будови мови. Розглянемо детальніше основні вимоги до творення правил та інструкцій при введенні нових граматичних структур (ГС) для встановлення труднощів, які можуть виникати при вивченні саме японської мови. У цій статті автор не зупиняється детально на комплексі вправ для опрацювання нового граматичного матеріалу, натомість приділяє основну увагу етапу презентації та, відповідно, формі введення нових ГС.

Звернімося насамперед до умов формування граматичних навичок мовлення. На думку Є.І.Пассова, такими виступають: попереднє прослуховування, імітація у мовленні, однотипність фраз, регулярність однотипних фраз, дії за аналогією у мовленнєвих умовах, безпомилковість мовленнєвих дій, різноманітність «обставин» автоматизації та мовленнєвий характер вправ8. Розглянемо все зазначене детальніше.
Каталог: book
book -> Л. І. Мацько Київський національний педагогічний універси­
book -> Дипломної освіти програм а з курсу "Юридична психологія" Для студентів за спеціальністю 040101 "
book -> Анатолій Іваницький Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії
book -> Дипломної освіти навчально-методичний комплекс з дисципліни " дослідження операцій в економіці"
book -> Дипломної освіти Навчально-методичний комплекс з курсу " д ослідження операцій в економіці"
book -> Українські народні мелодії


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка