Особливості екологічного оподаткування нафтогазовидобувних підприємствСкачати 107,73 Kb.
Сторінка7/7
Дата конвертації24.03.2020
Розмір107,73 Kb.
1   2   3   4   5   6   7
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:

1.  Экологические  налоги  [Электронный  ресурс].  –  режим  доступа  :  http://rus-finans.com/osobennosti-

nalogooblojeniya-v-stranah-evropeiskogo-soyza/ekologicheskie-nalogi.php

2.  Paul  Ekins.  Theory  and  Practice  of  Environmental  Taxation  [електронний  ресурс].  –  режим  доступу  :  

http://www.greentaxreport.co.uk/read-chapters-online/11-theory-and-practice-of-environmental-taxation?showall=1

3.  Податковий  кодекс  україни  від  02.12.2010  №  2755-VI    [електронний  ресурс].  –  режим  доступу  :  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page37

4.  екосередовище і сучасність. т. 5. управління екосередовищем в умовах регіоналізації / с.і. Дорогунцов 

[та ін.]. – к. : кондор, 2006. – 446 с. 

5.  Environmentally related taxes database / офіційний сайт Європейського екологічного агентства [елек-

тронний ресурс]. – режим доступу : http://www.eea.europa.eu/data-and-maps

6.  веклич о.о. екологічне оподаткування як механізм підвищення конкурентоспроможності національної 

економіки / о.о. веклич // Проблеми формування та реалізації конкурентної політики : матеріали ііі Міжнарод-

ної науково-практичної конференції. – львів : артДрук 2013. – с. 36–37.

7.  серебрянський  Д.М.  Європейський  досвід  запровадження  та  функціонування  системи  екологічного 

оподаткування: уроки для україни / Д.М. серебрянський, Ю.в. Ющенко // вісн. податкової служби україни. – 

2009. – № 41. – с. 41–45.

8.  Environmental  taxes  statistics  /  офіційний  сайт  Європейської  комісії  [електронний  ресурс].  –  режим 

доступу : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Environmental_tax_statistics

9.  Гаркушенко о.н. состояние и перспективы применения экологических налогов в украине / о.н. Гарку-

шенко // економіка промисловості. – 2013. – № 3(63). – с. 37–46.

10.  веклич о.о. екологічне оподаткування в україні: реалії та напрями вдосконалення з урахуванням сві-

тового досвіду : [монографія] / о.о. веклич ; нан україни, ін-т економіки. – к. : либідь, 2001. – 347 с.

11.  закон україни «Про внесення змін до бюджетного кодексу україни щодо цільового спрямування еко-

логічного податку» від 24.12.2015 № 918-VIII. 

12.  колбушкін Ю.П. зниження податкового навантаження на нафтогазовидобувні підприємства як фактор підвищення рівня економіки країни / Ю.П. колбушкін // нафтова галузь україни. – 2016. – № 2. – с. 3–4.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка