Основні напрями навчання вчителів використанню іктСкачати 52,82 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації26.03.2019
Розмір52,82 Kb.
  1   2   3
ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАВЧАННЯ ПЕДАГОГІВ

ВИКОРИСТАННЮ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СВОЇЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ


Папернова Тетяна Валеріївна

Україна, м. Харків

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»
Інформатизація освіти, яка з кожним роком пришвидшує темпи свого розвитку, призвела до об’єктивних вимог до характеру педагогічної діяльності, ролі та кваліфікації вчителя, адже він має спілкуватися з дітьми нового покоління, більшість з яких, навіть вже у шкільному віці, мають досить розвинені навички роботи з сучасними інформаційними технологіями.

Тому сьогодні особливо гостро відчувається необхідність у підвищенні рівня технологічних навичок вчителів, а отже, існує об’єктивна необхідність створення та ефективної роботи системи підготовки вчителя до використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в професійній діяльності.

Тобто одним із завдань післядипломної педагогічної освіти є формування знань, прищеплення та відпрацювання навичок вчителів щодо використання сучасних технологій при плануванні та прогнозуванні результатів своєї діяльності, при практичному здійсненні свого плану дій, проведенні контролю та аналізі результатів виконаної роботи.

Підґрунтям діяльності викладачів секції методики інформатизації освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» є розуміння того, що в умовах сучасного суспільства інформаційно-комунікаційна компетентність педагога, його здатність розв’язувати професійні задачі із застосуванням ІКТ визначає рівень освіченості та стає важливою складовою його професіоналізму, а інформаційна грамотність є основою та чинником професійно-особистісного зростання.

Зрозуміло, що учитель, який використовує існуючі ІКТ у професійній діяльності, має бути здатним розвити в учнів творчі здібності, навички дослідницької діяльності, уміння приймати оптимальні рішення; сформувати в учнів навички виконання дій з інформацією; розширити тематику навчальних задач та вправ; якісно змінити контроль за діяльністю учнів, забезпечуючи при цьому гнучкість управління навчальним процесом.

Тому перед фахівцями, які працюють у системі післядипломної освіти, тобто покликані підвищувати професійну компетентність педагогічних працівників, постає низка складних і дуже важливих питань: чому так важко та повільно просувається процес запровадження сучасних ІКТ у шкільне навчання; чим зумовлюється бажання або небажання вчителів використовувати ІКТ у своїй професійній діяльності; які мотиви та потреби є першоосновою цього; які проблеми необхідно розв’язати для підвищення ефективності підготовки педагогів у галузі використання ІКТ?

На сьогодні і досі залишається відкритим питання, яким чином можна сформувати та розвинути інформатичну компетентність педагогів у системі неперервної освіти і як зробити так, щоб вона переросла в ІКТ-активність?

Викладачі секції методики інформатизації освіти Академії вже кілька років працюють над вищеокресленими проблемами, враховуючи ідею компетентнісного підходу, з позицій якого запровадження ІКТ в освітню діяльність потребує наявності в структурі професійних компетенцій учителя певного інваріанту знань, умінь та досвіду застосування ІКТ для розв’язання професійно значущих задач.

Використовуючи розробки Л.В.Кочегарової, викладачі секції інформатизації та дистанційної освіти Харківської академії неперервної освіти, проводячи діагностику розвитку інформатичних компетентностей педагогів, стежать за тим, щоб вона виконувала всі функції тестування і контролю за якістю підвищення навчання педагогічних кадрів у сфері ІКТ:

• інформаційну (для фіксації результатів навчання і висновків про успішність кожного слухача, його здобутки та утруднення);

• контрольно-коригуючу або діагностичну (для внесення коректив у методику навчання, вибору індивідуальної освітньої траєкторії, що, в свою чергу, сприятиме створенню позитивної мотивації і комфортних умов для кожного слухача, обліку акмеологічних аспектів навчання дорослих);

• навчальну (дає можливість повторити матеріал, акцентувати увагу слухачів на головних питаннях, вказує на типові помилки, що сприяє закріпленню і поглибленню знань);

• мотиваційну (стимулює слухачів до вдосконалення та поглиблення своїх знань, розвиває вміння самоконтролю і самооцінки);

• атестаційну (визначає якість занять на курсах підвищення кваліфікації) [4].

Реалізація цих функцій має принципове значення, оскільки вчитель сучасної школи будь-якої спеціальності після підготовки до використання засобів ІКТ у педагогічній діяльності повинен бути готовий: організовувати навчально-виховний процес на основі програм інформатизації освіти; розробляти нескладні аудіовізуальні, електронні дидактичні і педагогічні програмні засоби навчання; розвивати методичну систему навчання на базі ІКТ; використовувати можливості комп’ютерних мереж, в тому числі, Інтернету, для вирішення освітніх, виховних і розвиваючих завдань; підвищувати кваліфікацію в галузі автоматизації інформаційно-методичного забезпечення процесу навчання, а також інформаційної взаємодії вчителя і учнів, учнів між собою, педагогів між собою.

Для підготовки вчителів до вирішення всіх поставлених завдань і розвитку їх інформатичної компетентності, діяльність викладацького складу Академії, зосереджена на таких напрямах: розробка і реалізація навчання на очних спецкурсах; організація групових та індивідуальних консультацій; забезпечення методичної підтримки вчителів з ​​недостатнім рівнем знання ІКТ; створення ефективно функціонуючого професійного мережевого співтовариства педагогів Харківської області.

Оскільки ключовим моментом розвитку компетентності є саме досвід діяльності, навчання вчителів основам використання існуючих інформаційних технологій на курсах підвищення кваліфікації Харківської академії неперервної освіти передбачає: освоєння ІКТ загального призначення в ході розробки дидактичних засобів та навчальних матеріалів; проектування та моделювання функціонально орієнтованих компонентів освітньої діяльності; удосконалення, під час відвідування тематичних спецкурсів, умінь та навичок використовувати комп’ютерну техніку для розв’язання своїх професійних завдань.

При цьому тематичними напрямами навчання є: педагогічна доцільність реалізації можливостей засобів ІКТ в процесі викладання навчального предмету; інформаційна взаємодія в умовах функціонування локальної та глобальної комп’ютерних мереж, реалізація можливостей розподіленого інформаційного ресурсу; педагогічна практика використання засобів ІКТ в процесі викладання; основні положення використання електронних засобів навчального призначення та оцінка їх змістовно-методичної значущості; особливості застосування комп’ютерних тестових оболонок; організаційні, психологічні, управлінські, санітарно-гігієнічні умови проведення навчальних занять з використанням засобів ІКТ.

Водночас, на наш погляд, слід враховувати умови ефективного формування ІКТ-компетентності вчителів-предметників. Вони, насамперед, передбачають: підвищення рівня сформованості інформаційної культури; тренінгову систему навчання вчителів-предметників; системне використання набутих навичок у педагогічній практиці; участь у конкурсах, конференціях, семінарах та ін.

Аналіз досвіду роботи викладачів секції методики інформатизації освіти та проблем, які виникають у процесі навчання вчителів використанню засобів ІКТ, дозволяє виділити наступні напрями цього навчання:
 1. Каталог: upload -> iblock
  iblock -> Особливості методики роботи з обдарованими дітьми на уроках історії
  iblock -> Учителем історії та правознавства я працюю в Костопільській гімназії ім
  iblock -> Система роботи педагога-організаторащодо прилучення учнівської молоді до народних традицій, звичаїв та обрядів
  iblock -> Конгрес послідовників ідей К. Д. Ушинського
  iblock -> Додаток до п. 2 педагогічної ради №3 Довідка про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів
  iblock -> Додаток до наказу по ліцею від 05 2016 № Довідка про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів
  iblock -> Кандидат педагогічних наук, доцент Міжнародного економіко-гуманітарного університету
  iblock -> Технологія колективного планування виховної роботи навчального закладу


  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка