Основні напрями діяльності педагога-організатораДата конвертації16.04.2019
Розмір37,7 Kb.


ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА-ОРГАНІЗАТОРА

1.Основні завдання та зміст діяльності педагога-організатора. • Пріоритетні напрями виховної роботи в національній школі і зміст та завдання педагога-організатора в їх реалізації.

 • Діяльність педагога-організатора по утвердженню в дитячих колективах принципів демократії, гуманізму, пріоритетності вселюдських цінностей.

 • Діяльність педагога-організатора з координації функціонування дитячих та юнацьких громадських організацій у школі та поза нею, наданню допомоги в організації їх роботи.

 • Співпраця педагога-організатора з органами учнівського самоврядування.

 • Надання допомоги в проведенні культурно-освітньої роботи в дитячих та юнацьких громадських організаціях, організація дозвілля та відпочинку дітей за місцем проживання.

 • Прилучення школярів до народних традицій, звичаїв, обрядів, свят.

 • Організація учнівських об’єднань і доброчинних заходів, спрямованих на виховання загальнолюдських цінностей.

 • Залучення дітей і підлітків до позаурочної і позашкільної роботи та за місцем проживання.

 • Робота з дітьми з нестандартною поведінкою.

 • Організація літнього відпочинку школярів, дозвілля молодших школярів.

 • Впровадження нових виховних технологій, інноваційних підходів до виховної роботи.

2.Наукові основи теорії та методики виховання.

 • Впровадження сучасних технологій виховання в педагогічні діяльності.

 • Моделі виховних систем нового типу.

 • Педагогічні інновації в зарубіжній теорії і практиці.

 • Використання в навчально-виховних закладах новітніх світових технологій з проблем виховання.

 • Завдання та пріоритетні напрями національного виховання у відповідності з державними національними програмами освіти.

 • Діяльність педколективів у створенні української національної системи виховання.

 • Діяльність педагога-організатора щодо реалізації концепції національного виховання.

 • Шляхи та засоби відродження народних традицій, звичаїв, обрядів.

3.Планування роботи педагога-організатора.

Основні вимоги до плану: доцільність форм і методів, забезпечення послідовності, систематичності і наступності у вихованні, реальність та узгодженість у плануванні роботи. • Методика збору необхідної для планування інформації, відбір змісту. Форм і методів реалізації поставлених завдань.

 • Координація плану роботи педагога-організатора з планами дитячих організацій.

 • Особливості особистого тижневого планування педагога-організатора.

4. Наукова організація праці педагога-організатора.

 • Зміст та сутність поняття наукова організація праці. Шляхи раціонального режиму дня педагога-організатора.

 • Оптимізація техніки особистої праці педагога-організатора.

 • Проектування методів і прийомів праці.

 • Удосконалення умов праці.

 • Методика визначення і оцінки ефективності організації праці педагога-організатора і її зв’язок з розвитком творчості педагога-організатора.

5.Теоретики-методологічні принципи створення та організації діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій, рухів, об’єднань. Проблеми та досвід їх функціонування. • Основні закономірності розвитку дитячих та юнацьких громадських організацій, рухів в умовах демократизації і гуманізації сучасного суспільства.

 • Мотиви формування дитячих і юнацьких в Україні та в області; мета, завдання, програмні орієнтири та характер їх діяльності; структура, традиції, символи та ритуали.

 • Стимулювання активності та самодіяльності дитячих та юнацьких громадських організацій.

 • Діяльність педагога-організатора з координації виховних впливів школи і дитячих та юнацьких громадських організацій; забезпечення їх життєдіяльності .

 • Проблеми та досвід функціонування дитячих та юнацьких організацій.

6.Демократизація та гуманізація шкільного життя. Діяльність педагога-організатора у залученні школярів до активного організаторського шкільного життя. • Прогнозування розвитку учнівського колективу.

 • Визначення виховної мети і завдань учнівського самоврядування.

 • Планування та розробка основних напрямів діяльності учнівського самоврядування.

 • Організація, збір та узагальнення пропозицій учнів, учителів та батьків щодо перспектив роботи учнівського колективу у визначенні змісту позаурочної діяльності учнів.

 • Планування гурткової та клубної роботи за інтересами, загально шкільних заходів, змісту роботи з питань організації учнівського колективу.

7.Співпраця педагога-організатора з батьківською громадськістю.

.Засади, принципи та підходи до співпраці педагога-організатора з батьківською громадськістю в системі національного виховання учнівської молоді. • Форми та засоби співпраці педагога-організатора з батьками у залученні дітей в дитячі об’єднання та організми забезпечення їх функціонування.

 • Засоби координації виховних впливів педагога-організатора з батьківською громадськістю.

 • Методика співпраці педагога-організатора з батьківською громадськістю.

 • Співпраці педагога-організатора з батьками, дітей, схильних до правопорушень.

 • Резерви удосконалення співпраці педагога-організатора з батьківською громадськістю.

8. Концепція естетичного виховання школярів. Роль педагога-

організатора в її реалізації. • Місце і роль естетичного виховання в системі національного виховання.

 • Естетичне виховання і формування духовності школярів.

 • Засоби прилучення школярів до надбань світової та вітчизняної культури.

 • Мета і зміст естетичного виховання учнівської молоді.

 • Нові підходи до естетичного виховання .

 • Принципи естетичного виховання, засоби їх реалізації.

 • Форми та види естетичного виховання, засоби формування у школярів естетичної культури, смаків і почуттів.

 • Місце і роль в цьому процесі педагога-організатора.

9.Організація ігрової діяльності школярів.

 • Значення гри в житті дитини.

Зміст та структура ігор.

 • Види ігрової діяльності.

 • Пізнавальні та інтелектуальні ігри, творчі та рольові, рухливі та спортивні.

 • Форми ігрової діяльності.

 • Народні ігри, ігри-вікторини, ігри на місцевості, вечір ігор та сюрпризів, веселі старти.

 • Вимоги до підготовки та проведення ігор.

 • Врахування вікових особливостей дітей в організації ігрової діяльності.

 • Ігри в приміщенні, музичні ігри під час масовок.

 • Рухливі ігри на повітрі.

10. Організація краєзнавчої пошукової роботи. Організаторська діяльність педагога-організатора з краєзнавства.

 • Формування національної свідомості та самосвідомості учнівської молоді засобами краєзнавства, прилучення школярів до історії та культури рідного народу, його традицій у мистецтві, побуті, звичаях, національному одязі і художніх ремеслах.

 • Наукова і науково-дослідницька колективна та індивідуальна роботи з архівними краєзнавчими матеріалами.

 • Спільна діяльність педагога-організатора з вчителями та батьками з організації краєзнавчої пошукової роботи.

 • Напрямки краєзнавчої пошукової роботи.

 • Збір матеріалів, їх класифікація та обробка.

 • Форми активно творчої краєзнавчої патріотичної діяльності, робота пошукових груп.

 • Краєзнавчо-пропагандистська діяльність у колективах ровесників, молодих школярів, населення мікрорайону школи.

11.Робота педагога-організатора з дітьми з нестандартною поведінкою та профілактика правопорушень серед неповнолітніх.

 • Місце і роль право-виховної роботи в системі національного виховання учнівської молоді.

 • Сутність вихованості, невихованості і важковиховуваності.

 • Чинники, що зумовлюють важковиховуваність дитини.

 • Педагогічний арсенал спілкування з такою категорією дітей.

 • Соціально-педагогічна підтримка дітей, схильних до правопорушень.

 • Форми, засоби та методи профілактики правопорушень серед неповнолітніх.

 • Антитютюнова та антиалкогольна пропаганда серед неповнолітніх.

 • Профілактика наркоманії серед учнівської молоді.

 • Індивідуальна робота з важкими підлітками.

12.  Діяльність педагога-організатора у формуванні національної самосвідомості школярів, вихованні їх громадянських якостей.

 • Теоретичні і педагогічно-психологічні чинники формування національної свідомості школярів як основа становлення їх громадянської зрілості.

 • Самосвідомість у структурі особистості школяра.

 • Сутність, структура та функції самосвідомості.

 • Формування національного менталітету.

 • Вплив процесу національного державотворення та виховання у школярів патріотичних почуттів до рідної Вітчизни, народу.

 • Підвищення мовної культури школярів, оволодіння українською мовою, яка є державною.

 • Фундаментальні принципи формування рис громадянина України.

 • Пріоритетні напрями формування громадянської зрілості учнівської молоді.

 • Місце і роль в їх реалізації педагога-організатора.

13. Методика організації творчої діяльності школярів у позаурочний час.

 • Теоретично-методичні положення про засоби організації навчальної діяльності школярів.

 • Загальна характеристика методики організації позаурочної діяльності школярів.

 • Ознайомлення з досвідом роботи з питань організації навчальної діяльності школярів.

 • Проведення творчих справ навчально-пізнавального характеру в аудиторії.

 • Захист проекту трудової та спортивно-оздоровчої творчої справи.
 • 14.Індивідуально-творча робота.

 • Розробка моделей планування роботи педагога-організатора, структури та змісту діяльності органів учнівського самоврядування.

 • Розробка моделей проведення колективних творчих справ, свят народознавчого характеру, інших форм організації дозвілля.

 • Вироблення рекомендацій.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка