Основи педагогічної майстерності (для студентів факультету ргф)


Педагогічна майстерність вчителя іноземної мови як театр одного актораСкачати 177,86 Kb.
Сторінка5/5
Дата конвертації07.10.2019
Розмір177,86 Kb.
1   2   3   4   5
Педагогічна майстерність вчителя іноземної мови як театр одного актора

Питання, винесені на обговорення:

1. Сутність і структура педагогічної майстерності вчителя.

2. Театральна педагогіка як концептуальна основа становлення творчої особистості вчителя іноземної мови та його педагогічної майстерності: мета, завдання, провідні настанови, основні категорії.

2. Суть і способи реалізації принципів театральної педагогіки С. Станіславського у професійній діяльності вчителя іноземної мови: принцип життєвої правди, принцип ідейної спрямованостіта ролі надзавдання, принцип дії підґрунтя переживання й матеріалу для творчості, принцип органічної творчості, принцип творчого перевтілення в образах.

3. Особливості здійснення творчих процесів у педагогічній діяльності вчителя іноземної мови: воля, шукання, переживання, втілення, злиття, вплив.

4. Педагогічний артистизм як умова розвитку творчої особистості вчителя іноземної мови: характеристика його функцій і наслідків.Питання для роздумів та дискусії:

1. Спільне та відмінне в акторській та педагогічній діяльності.

2. Теорія П. В. Симонова про фізіологію емоцій та акторське перевтілення: за і проти.

3. Режисерування педагогічної дії: теорія і практика.

4. Педагогічний артистизм: данина моді чи потреби часу?

Творче практичне завдання:


  1. Підберіть педагогічну ситуацію й продемонструйте вживання в образи її учасників, застосовуючи засоби театральної педагогіки й артистизму.

  2. Втіліть фрагмент навчального заняття з використанням функцій педагогічного артистизму.

Рекомендована література

Основна:

1. Педагогічна майстерність: Підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Карамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; За ред. І. А. Зязюна. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: Вища шк., 2004. – 422 с.

2. Педагогічна творчість і майстерність: Хрестоматія / Уклад. Н. В. Гузій. – К.: ІЗМН, 2000. – 168 с.

3. Ковальчук Л. Основи педагогічної майстерності: Навчальний посібник. – Львов: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007 – 608 с.

4. Словник термінологій з педагогічної майстерності / За ред. М. Н. Тарасевич. – Полтава, 1995. – 63 с.

5. Луцюк А. М. Василь Сухомлинський про педагогічну майстерність учителя: Моногр. – Луцьк: Надстир’я, 2003. – 208 сДодаткова

6.Арбамян В. Ц. Театральна педагогіка. – К.: Лібра, 1996. – 224 с.

7. Булатова О.С. Педагогический артистизм : учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / О.С. Булатова. – М. : Академия, 2001. – 240с.

8. Станиславский К. С. Мастерство актера в терминах и определениях. – М., 1961. – 519 с.

9. Станиславский К.С. Работа актера над собой // Собр.соч. в 8 т. – Т.3 – М., 1955.

10. Энкельман Н. Б. Харизма. Личностные качества как средство достижения успеха в профессиональной и личной жизни: Пер. с нем. – М.: АО “Интерэксперт”. 2000. – 272 с.11. http://www.twirpx.com/
Каталог: pub -> bank -> userfiles -> files -> rgf
files -> Диплом за освітньо- кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
files -> Методичні вказівки до курсу «Педагогіка»
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури
files -> Збірка матеріалів наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених. Одеса: Репозитарій наукової бібліотеки ону імені І. І. Мечникова, 2018. 37 с
files -> Методичні рекомендації для магістрів спеціальності міжнародні відносини Одеса 2016 укладачі: д психол наук, професор, зав каф загальної психології та психології розвитку особистості Кіреєва Зоя Олександрівна
files -> Методичні вказівки до курсу «Методика викладання психології»
files -> Методичні вказівки до курсу «Вікова психологія»
files -> Робоча програма з ""методологія та методи наукового дослідження" Для спеціальності 040101 магістр психології
files -> Циганов С. А., Сизоненко В. О
rgf -> Освітня (освітньо-професійна) програма освітній рівень другий


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка