Основи педагогічної майстерності (для студентів факультету ргф)


Педагогічне спілкування вчителя іноземної мовиСкачати 177,86 Kb.
Сторінка4/5
Дата конвертації07.10.2019
Розмір177,86 Kb.
1   2   3   4   5
Педагогічне спілкування вчителя іноземної мови

Питання, винесені на обговорення:

  1. Сутність, специфіка, структура і провідні функції педагогічного спілкування вчителя іноземної мови.

  2. Стилі педагогічного спілкування, їх характеристика.

  3. Бар'єри спілкування вчителя іноземної мови з учнями (педагогічна реакція на поведінку, вчинок учня), їх вплив на якість педагогічної взаємодії.

4. Способи спілкування (комунікативної поведінки) вчителя іноземної мови як викладача та класного керівника у конфліктних ситуаціях (поняття педагогічного конфлікту, їх типологія, причини виникнення, динаміка та шляхи розв'язання).

5. Педагогічний такт вчителя іноземної мови, його складові та умови вияву (поняття про педагогічну етику, її провідні настанови та принципи).Питання для роздумів та дискусії:

  1. Чи погоджуєтеся Ви з думкою, що спілкування, яке французький іменник Антуан де Сент Екзюпері вважав найбільшою розкішшю, є для вчителя іноземної мови професійною необхідністю? Відповідь аргументуйте, розкрийте сутність, функції, особливості, принципи та критерії педагогічного спілкування вчителя іноземної мови.

  2. Що розуміють під поняттям "стиль спілкування"? Вкажіть основні стилі педагогічного спілкування відповідно до ознак, які покладені в основу різних класифікацій (наприклад, за В.А. Кан- Каликом, М. Таленом тощо) та коротко охарактеризуйте їх.

  3. Вкажіть та коротко охарактеризуйте рівні педагогічного спілкування вчителя іноземної мови, особливості (стилі) комунікативного впливу учителів на учнів, відомих Вам із шкільної практики, а також бар'єри спілкування та моделі їхньої поведінки. Яка з цих моделей, на Ваш погляд, є найпродуктивнішою?

  4. Професійне педагогічне спілкування є складною системою, у структурі якого виділяють низку етапів. Які це етапи? Яких правил слід дотримуватись вчителю іноземної мови, щоб оптимізувати комунікативну взаємодію з учнями на кожному етапі?

  5. Педагогічне спілкування - це діалог чи монолог? Якою має бути техніка спілкування? Які комунікативні уміння необхідні вчителю іноземної мови, щоб забезпечити успішність такого спілкування? Що, на Вашу думку, робить спілкування непродуктивним?

Творче практичне завдання:

  1. Підготуйте сценку, в якій змоделюйте певний стиль педагогічного спілкування, стиль поведінки Вашого вчителя на різних етапах уроку з іноземної мови чи під час бесід з учнями, батьками.

2. Опрацюйте наукову статтю (інформаційна мережа Інтернет) за темою семінарського заняття та проаналізуйте її (наукову статтю необхідно здати разом з аналізом), виявіть конструктивні ідеї автора, доцільні для врахування вчителями.

Рекомендована література

Основна

1. Педагогічна майстерність: Підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Карамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; За ред. І. А. Зязюна. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: Вища шк., 2004. – 422 с.

2. Педагогічна творчість і майстерність: Хрестоматія / Уклад. Н. В. Гузій. – К.: ІЗМН, 2000. – 168 с.

3. Словник термінологій з педагогічної майстерності / За ред. М. Н. Тарасевич. – Полтава, 1995. – 63 с.Додаткова:

4. Грехнев В. С. Культура педагогического общения: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1990. – 144 с.

5. Леонтьев А. А. Педагогическое общение. – М.: Знание, 1979. – 47 с.

6. Пірен М. І. Конфліктологія: Підручник. – К.: МАУП, 2003. – 360 с.

7. Реан А. А., Коломинский Я. Л. Социальная педагогическая психология. – СПб.: Питер, 2000. – 416 с.

8. http://www.info-library.com.ua/

9. http://dvo.sut.ru/libr/soirl/i119metk/index.htm

Семінарське заняття № 5


Каталог: pub -> bank -> userfiles -> files -> rgf
files -> Диплом за освітньо- кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
files -> Методичні вказівки до курсу «Педагогіка»
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури
files -> Збірка матеріалів наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених. Одеса: Репозитарій наукової бібліотеки ону імені І. І. Мечникова, 2018. 37 с
files -> Методичні рекомендації для магістрів спеціальності міжнародні відносини Одеса 2016 укладачі: д психол наук, професор, зав каф загальної психології та психології розвитку особистості Кіреєва Зоя Олександрівна
files -> Методичні вказівки до курсу «Методика викладання психології»
files -> Методичні вказівки до курсу «Вікова психологія»
files -> Робоча програма з ""методологія та методи наукового дослідження" Для спеціальності 040101 магістр психології
files -> Циганов С. А., Сизоненко В. О
rgf -> Освітня (освітньо-професійна) програма освітній рівень другий


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка