Основи педагогічної майстерності (для студентів факультету ргф)


Педагогічна техніка вчителя іноземної мовиСкачати 177,86 Kb.
Сторінка3/5
Дата конвертації07.10.2019
Розмір177,86 Kb.
1   2   3   4   5
Педагогічна техніка вчителя іноземної мови

Питання, винесені на обговорення:

 1. Поняття педагогічної техніки вчителя вчителя іноземної мови, її сутність, специфіка і структура.

 2. Внутрішня техніка: її специфіка й механізми втілення (творче самопочуття, впевненість у собі); особливості використання вчителем прийомів саморегулювання.

 3. Зовнішня техніка: шляхи впливу на емоційну та вольову сферу особистості педагога, учня; зовнішній імідж педагога, культура його зовнішнього вигляду (стриманість, охайність, естетична виразність, доцільність одягу).

 4. Техніки вербальної комунікації вчителя іноземної мови (поняття про мову, мовлення, головні складові мовної системи; функції та різновиди педагогічного мовлення вчителя; техніка мовлення: дикція як чіткість вимови, шляхи її удосконалення; професійні особливості голосу педагога, його словесні дії; культура мови та еталон професійного мовлення вчителя; екстралінгвістичні та паралінгвістичні засоби комунікації та способи їх використання в педагогічному спілкуванні).

 5. Техніки невербальної комунікації вчителя іноземної мови (класифікація невербальних засобів комунікації; пластична техніка (пантоміміка): емоційне забарвлення пластики, пози особистості, мова жестів; мімічна техніка: вираз обличчя, контакт очей).

Питання для роздумів та дискусії:

 1. Термін "педагогічна техніка" запропонував А.С.Макаренко. Обгрунтуйте доцільність введення такого терміна.

 2. Як Ви розумієте поняття "культура зовнішнього вигляду вчителя іноземної мови"? Які складові елементи інтегровані в це поняття?

 3. Які уміння свідчать про наявність внутрішньої техніки вчителя іноземної мови?

 4. Лексичне багатство вчителя іноземної мови знаходить свій вираз у культурі його мовлення. Чому?

 5. Як Ви гадаєте, яку роль у педагогічному процесі відіграють уміння вчителя іноземної мови, пов'язані зі здатністю до саморегулювання?

 6. Якою, на Ваш погляд, має бути вербальна та невертальна комунікація вчителя іноземної мові?

Творче практичне завдання:

 1. Опрацюйте статтю або автореферат дисертації (інформаційна мережа Інтернет, інші джерела) за темою практичного заняття та проаналізуйте:

- головні ідеї дослідження, підходи до трактування ключових понять;

- висновки дослідника, інші питання, які Вас зацікавили.

2. Зробіть власні висновки щодо конструктивності способів дослідження педагогічної техніки вчителя іноземної мови у науково-педагогічних дослідженнях (аналіз необхідно представити разом з опрацьованою частиною автореферату, статті).

Рекомендована література

Основна

1. Постишев М. М. Педагогічна майстерність і шляхи її досягнення (У пошуках практично-орієнтованих дидактичних підходів): Навч.-метод. посіб. для слухачів курсів удосконалення вчителів. — К.: Видавець О. М. Ешке, 2000. – 119 с.

2.Педагогічна майстерність: Підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Карамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; За ред. І. А. Зязюна. –2-ге вид., допов. і перероб. – К.: Вища шк., 2004. – 422 с.

3. Педагогічна творчість і майстерність: Хрестоматія / Уклад. Н. В. Гузій. – К.: ІЗМН, 2000. – 168 с.

4. Ковальчук Л. Основи педагогічної майстерності: Навчальний посібник. – Львов: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007 – 608 с.

Додаткова:

5. Головатий М. Ф. Навчи себе сам. – К.: МАУП, 2002. – 120 с.

6. Педагогическое мастерство и педагогические технологии: Учеб. пособие / Под ред. Л. К. Гребенкиной, Л. А. Байковой. – 3-е изд., испр. и доп. — М.: Пед. об-во России, 2000. – 256 с.

7. Педагогическая техника учителя: http://gddut.u-education.ru/index.php/
Семінарське заняття № 4


Каталог: pub -> bank -> userfiles -> files -> rgf
files -> Диплом за освітньо- кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
files -> Методичні вказівки до курсу «Педагогіка»
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури
files -> Збірка матеріалів наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених. Одеса: Репозитарій наукової бібліотеки ону імені І. І. Мечникова, 2018. 37 с
files -> Методичні рекомендації для магістрів спеціальності міжнародні відносини Одеса 2016 укладачі: д психол наук, професор, зав каф загальної психології та психології розвитку особистості Кіреєва Зоя Олександрівна
files -> Методичні вказівки до курсу «Методика викладання психології»
files -> Методичні вказівки до курсу «Вікова психологія»
files -> Робоча програма з ""методологія та методи наукового дослідження" Для спеціальності 040101 магістр психології
files -> Циганов С. А., Сизоненко В. О
rgf -> Освітня (освітньо-професійна) програма освітній рівень другий


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка