Основи педагогічної майстерності (для студентів факультету ргф)Скачати 177,86 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації07.10.2019
Розмір177,86 Kb.
  1   2   3   4   5

ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

(для студентів факультету РГФ)

Семінарське заняття № 1

Вчитель як суб'єкт, організатор, диспетчер та менеджер освітньо-виховного процесу
Питання, винесені на обговорення:

 1. Професійно-педагогічна діяльність сучасного вчителя як викладача навчальної дисципліни та класного керівника (сутність, специфіка, структура, характеристика провідних функцій: гностичної, діагностувальної, проектувальної, режисерської, акторської, комунікативної, організаційної, контролювальної, моніторингової).

 2. Сучасні вимоги до вчителя іноземної мови як суб’єкта, диспетчера, менеджера й гаранта якості іншомовної освіти в контексті державної та європейської освітньої політики.

 3. Педагогічна взаємодія (сутність, механізми розгортання, види та рівні діяльності суб'єктів) та способи її коректування в контексті педагогічної етики та педагогічної деонтології.

 4. Ціннісні орієнтації особистості вчителя, їхня гуманістична спрямованість (з урахуванням сучасних філософських теорій освіти).

 5. Педагогічна й фахова компетентність вчителя іноземної мови.

Питання для роздумів та дискусії:

 1. У чому, на Вашу думку, полягає соціальна значущість та унікальність педагогічної діяльності?

 2. Які складові "рольового репертуару вчителя" (за В. Леві) є провідними, зайвими або малозначущими, доведіть на прикладах чому. Яким чином у "рольовому репертуарі" вчителя поєднуються його компоненти, зокрема, здатність до педагогічної взаємодії та авторитет?

 3. Учитель іноземної мови - це успішний фахівець чи невдаха? Відповідь аргументуйте.

 4. Які чинники впливають на ефективність праці учителя іноземної мови (проаналізуйте, використавши історико-логічний підхід)?

 5. Яким Ви бачите майбутнє професії вчителя іноземної мови в контексті сучасної європейської мовної та освітньої політики, а також проекту «Нова українська школа»?

 6. Які, на Вашу думку, 10 якостей ефективного вчителя іноземної мови та класного керівника як гарантів якості освіти та виховання?

Творче практичне завдання:

Пригадайте зі своїх шкільних років і напишіть спогади за таким планом (на 2-3 с.):

1. Мій улюблений учитель — ... . Чому?

2. Учитель, якого я не любив (-ла). Чому?

3. Якщо я буду вчителем іноземної мови, то ... . (Кого з учителів Ви хотіли б наслідувати? Чому?)

Рекомендована література

Основна:

1. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник. – К., 2001.2. Занина Л.В., Меньшикова Н.П. Основы педагогического мастерства. Ростов-н/Д, 2003.

3. Зязюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії. – К., 1997.

4. Педагогічна майстерність / За ред. І.A. Зязюна. К., 1997.

5. Словник термінології з педагогічної майстерності. – Полтава, 1995.

Додаткова:

6.Азаров Ю.П Тайны педагогического мастерства: Учеб, пособие. – М., 2003.

7.Васянович Г.П. Морально-правова відповідальність педагога (теоретико- методологічний аспект): Монографія. – Львів, 1997.

8. Орлов А.А., Агафонова А.С. Введение в педагогическую деятельность: Учеб.-метод. пособие. – М., 2004.

9. Педагогический поиск / Сост. И.И. Баженова. – М., 1989.10. Сухомлинський. В. О. Сто порад вчителю // Вибр. тв.: У 5т. – К.: Рад. шк. ,1976. – Т. 2. – С. 419–654.

11. http://vsetesti.ru/cat/tests/


Семінарське заняття № 2


Каталог: pub -> bank -> userfiles -> files -> rgf
files -> Диплом за освітньо- кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
files -> Методичні вказівки до курсу «Педагогіка»
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури
files -> Збірка матеріалів наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених. Одеса: Репозитарій наукової бібліотеки ону імені І. І. Мечникова, 2018. 37 с
files -> Методичні рекомендації для магістрів спеціальності міжнародні відносини Одеса 2016 укладачі: д психол наук, професор, зав каф загальної психології та психології розвитку особистості Кіреєва Зоя Олександрівна
files -> Методичні вказівки до курсу «Методика викладання психології»
files -> Методичні вказівки до курсу «Вікова психологія»
files -> Робоча програма з ""методологія та методи наукового дослідження" Для спеціальності 040101 магістр психології
files -> Циганов С. А., Сизоненко В. О
rgf -> Освітня (освітньо-професійна) програма освітній рівень другий


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка